Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm
Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán[sửa]

Thư pháp
刀

Từ nguyên[sửa]

Sự tiến hóa của chữ 刀 trong lịch sử
Giáp cốt văn Kim văn Đại triện Tiểu triện
刀-oracle.svg

TK 16–11 TCN
刀-bronze.svg

TK 11–3 TCN
刀-bigseal.svg

刀-seal.svg

Tiếng Quan Thoại[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

  1. Con dao.

Đồng nghĩa[sửa]

Dịch[sửa]

Chữ Nôm[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span lang="vi" style="font-family: &#39;HAN NOM A&#39;, &#39;HAN NOM B&#39;, &#39;Arial Unicode MS&#39;, &#39;Lucida Sans Unicode&#39;, &#39;TITUS Cyberbit Basic&#39;, &#39;Code2000&#39;, &#39;MS Mincho&#39;, sans-serif; font-size: 150%; line-height: 1em;">刀</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Hani" lang="zh">刀</span>” bên trên. (trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

đau, đao, đeo, dao

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗaw˧˧ ɗaːw˧˧ ɗɛw˧˧ zaːw˧˧ ɗaw˧˥ ɗaːw˧˥ ɗɛw˧˥ jaːw˧˥ ɗaw˧˧ ɗaːw˧˧ ɗɛw˧˧ jaːw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗaw˧˥ ɗaːw˧˥ ɗɛw˧˥ ɟaːw˧˥ ɗaw˧˥˧ ɗaːw˧˥˧ ɗɛw˧˥˧ ɟaːw˧˥˧