Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm
Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán[sửa]

Tiếng Quan Thoại[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

  1. Cái bàn.
  2. Cái án, cái bàn, cái giá.
  3. Hướng dẫn.
  4. Một vụ kiện, sự kêu nài, một trạng huống.
  5. Suy nghĩ, suy tưởng, quyết định.

Dịch[sửa]

cái bàn

Chữ Nôm[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span lang="vi" style="font-family: &#39;HAN NOM A&#39;, &#39;HAN NOM B&#39;, &#39;Arial Unicode MS&#39;, &#39;Lucida Sans Unicode&#39;, &#39;TITUS Cyberbit Basic&#39;, &#39;Code2000&#39;, &#39;MS Mincho&#39;, sans-serif; font-size: 150%; line-height: 1em;">案</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Hani" lang="zh">案</span>” bên trên. (trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

yên, an, án

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
iən˧˧ aːn˧˧ aːn˧˥ iəŋ˧˥ aːŋ˧˥ a̰ːŋ˩˧ iəŋ˧˧ aːŋ˧˧ aːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
iən˧˥ aːn˧˥ aːn˩˩ iən˧˥˧ aːn˧˥˧ a̰ːn˩˧