Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm
Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán phồn thể[sửa]

Tiếng Quan Thoại[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Động từ[sửa]

  1. Tiêu diệt.

Dịch[sửa]

Chữ Nôm[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span lang="vi" style="font-family: &#39;HAN NOM A&#39;, &#39;HAN NOM B&#39;, &#39;Arial Unicode MS&#39;, &#39;Lucida Sans Unicode&#39;, &#39;TITUS Cyberbit Basic&#39;, &#39;Code2000&#39;, &#39;MS Mincho&#39;, sans-serif; font-size: 150%; line-height: 1em;">滅</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Hani" lang="zh">滅</span>” bên trên. (trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

riết, dột, diệt, giết

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ziət˧˥ zo̰ʔt˨˩ ziə̰ʔt˨˩ zət˧˥ ʐiə̰k˩˧ jo̰k˨˨ jiə̰k˨˨ jə̰t˩˧ ɹiək˧˥ jok˨˩˨ jiək˨˩˨ jəːt˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹiət˩˩ ɟot˨˨ ɟiət˨˨ ɟət˩˩ ɹiət˩˩ ɟo̰t˨˨ ɟiə̰t˨˨ ɟət˩˩ ɹiə̰t˩˧ ɟo̰t˨˨ ɟiə̰t˨˨ ɟə̰t˩˧