addendum

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm

Tiếng Anh[sửa]

<wiktionary-pron>[sửa]

<wiktionary-noun>[sửa]

addendum <wiktionary-plur> addenda /ə.ˈdɛn.dəm/

  1. Phụ lục (của một cuốn sách); vật thêm vào, phần thêm vào.

<wiktionary-ref>[sửa]