huyết

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm

Tiếng Việt[sửa]

<wiktionary-pron>[sửa]

<wiktionary-vie-pron>
[[<wiktionary-vie-pron-HN>]] [[<wiktionary-vie-pron-H>]] [[<wiktionary-vie-pron-SG>]]
hwiət˧˥ hwiə̰k˩˧ hwiək˧˥
[[<wiktionary-vie-pron-V>]] [[<wiktionary-vie-pron-TC>]] [[<wiktionary-vie-pron-HT>]]
hwiət˩˩ hwiə̰t˩˧

<wiktionary-hanviet>[sửa]

<wiktionary-nôm>[sửa]

([[<wiktionary-nôm-help-link>|<wiktionary-nôm-help>]])

<wiktionary-paro>[sửa]

<wiktionary-noun>[sửa]

huyết

  1. (Kết hợp hạn chế) Máu (người).
    Thuốc bổ huyết.
    Thổ huyết.

<wiktionary-ref>[sửa]