nán

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm

Tiếng Việt[sửa]

<wiktionary-pron>[sửa]

<wiktionary-vie-pron>
[[<wiktionary-vie-pron-HN>]] [[<wiktionary-vie-pron-H>]] [[<wiktionary-vie-pron-SG>]]
naːn˧˥ na̰ːŋ˩˧ naːŋ˧˥
[[<wiktionary-vie-pron-V>]] [[<wiktionary-vie-pron-TC>]] [[<wiktionary-vie-pron-HT>]]
naːn˩˩ na̰ːn˩˧

<wiktionary-nôm>[sửa]

([[<wiktionary-nôm-help-link>|<wiktionary-nôm-help>]])

<wiktionary-paro>[sửa]

<wiktionary-verb>[sửa]

nán

  1. Cố ở thêm ít lâu.
    Nán lại vài ngày.

<wiktionary-ref>[sửa]