quadraphonic

Từ Wiktionary
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tiếng Anh[sửa]

<wiktionary-adj>[sửa]

quadraphonic

  1. Dùng bốn kênh truyền hình (về truyền thanh).

<wiktionary-ref>[sửa]