Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Wiktionary:Guestbook for non-Vietnamese speakers”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
 
:Not sure... maybe ''chủ nghĩa chống giới tính'' (literally, doctrine against sex) or ''chủ nghĩa chống giao cấu'' (doctrine against intercourse)? I'm almost certain this word has never been translated into Vietnamese before. <code>:^)</code> &ndash;&nbsp;[[Thành viên:Mxn|Nguyễn Xuân Minh]] <small>([[Thảo luận Thành viên:Mxn|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Mxn|đóng góp]])</small> 06:02, ngày 21 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 
==ALDINO==
Xin chào, tôi cũng không viết bằng ngôn ngữ của bạn, nhưng đem lòng yêu nước của bạn, giúp tôi viết tốt.Ciao--[[Thành viên:ALDINO|ALDINO]] ([[Thảo luận Thành viên:ALDINO|thảo luận]]) 04:57, ngày 4 tháng 6 năm 2010 (UTC)

Trình đơn chuyển hướng