Khác biệt giữa các bản “красивый”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
Corrections...
n (Corrections...)
n (Corrections...)
'''крас<u>и</u>вый'''
# [[đẹp|Đẹp]], [[xinh]], [[đẹp]] đẽ, [[kiều diễm]], [[diễm lệ]], [[mỹ lệ]]; (благозвучный) tốt, hay, [[du dương]].
#:'''''крас<u>и</u>вая''' д<u>е</u>вушка ''— cô gái đẹp (xinh, xinh đẹp), thiếu nữ kiều diễm (diễm lệ)
#:'''''крас<u>и</u>вая''' м<u>у</u>зыка ''— âm nhạc du dương, nhạc hay
#:'''''красивый''' г<u>о</u>лос ''— giọng tốt
#:'''''красивый''' г<u>о</u>род ''— thành phố hoa lệ
#:'''''красивый''' ребёнок ''— đứa bé kháu khỉnh# (хороший) [[tốt đẹp]], [[đẹp]] đẽ, [[cao thượng]].
# (хороший) [[tốt đẹp]], [[đẹp]] đẽ, [[cao thượng]].
:'''''красивый''' пост<u>у</u>пок ''— hành động tốt đẹp, hành vi cao thượng# (блестящий, эффективный) [[lộng lẫy]], [[hoa mỹ]], [[hào nhoáng]].
#:'''''крас<u>и</u>выекрасивый''' словпост<u>ау</u>пок ''— lờihành lẽđộng hoatốt mỹ (màu mèđẹp, bayhành bướm,vi hàocao nhoáng)thượng
:'''''красивый''' пост<u>у</u>пок ''— hành động tốt đẹp, hành vi cao thượng# (блестящий, эффективный) [[lộng lẫy]], [[hoa mỹ]], [[hào nhoáng]].
#:'''''крас<u>и</u>вые''' слов<u>а</u> ''— lời lẽ hoa mỹ (màu mè, bay bướm, hào nhoáng)
 
{{-ref-}}
289.600

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng