Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Mxn”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
 
:''See [[Thảo luận Thành viên:とある白い猫#Re: Username rename request: White Cat -> とある白い猫|Thảo luận Thành viên:とある白い猫]].''
 
== Thán từ ==
Mỗi lần tạo một bài mới. Nó đều có các bản mẫu từ để chọn như động từ, tính từ, danh từ, phó từ. Sao không bỏ thán từ vô luôn đi? Cảm ơn![[Thành viên:Trongphu|Trongphu]] ([[Thảo luận Thành viên:Trongphu|thảo luận]]) 21:10, ngày 19 tháng 2 năm 2012 (UTC)

Trình đơn chuyển hướng