Khác biệt giữa các bản “cỗ”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
Đã lùi lại sửa đổi của 1.55.249.82 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tildebot
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n (Đã lùi lại sửa đổi của 1.55.249.82 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tildebot)
*[[鼓]]: [[cỗ]], [[cổ]], [[trống]]
{{mid}}
pp000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000pppppp0000000vvvvvv
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lllppp00000000000000000p00p0ppppppppppp
 
 
 
 
 
 
 
llpp000v0000000pppppppppppllllpvv00v000000vv0vvv0vvvv0v0v000vvvvvvvvv0vv000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000v0v0vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv p ppppppppplllllllllllllllllllllllllllllllllllll00000000000000000000000000000000000ppppp000p0000vvvvvvv0lpppp vvvvvvv0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ppppppppppppppp000000000000v0v00v0000000vvvvvvvvvvvvv lppp000000ppppppppp000000000000000vvvv000000000000000pllllllppppll000000000vvv0vvvvvvvvvvvvvvvvvv0 pppplppl000000000000vvvvv0000000000v vvvvvvvvv 0 pp pupvvvvvvvvvpp ppvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv0vvvvv ppl0v0vvvvvvvv00v0000v0vvvv 00ppppppppp0000000vvvvv00000000000000000vv0vvvvvvvvvv00000000000000000000000000000000000000000vvv0vv000v00v0vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000vvvvvvvvvpv00000000000000000000000lppppppppppppppppppppppppppppppppppppp0000pp00000000000000000pppppppppppppppppp0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000v000v0vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvppppppppp0000pp00000000000000000pppppppppppppppppp0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000v000v0vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvpppppppp0000pp00000000000000000pppppppppppppppppp0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000v000v0vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvppppppp0000pp00000000000000000pppppppppppppppppp0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000v000v0vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvpppppp0000pp00000000000000000pppppppppppppppppp0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000v000v0vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvppppp0000pp00000000000000000pppppppppppppppppp0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000v000v0vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvpppp0000pp00000000000000000pppppppppppppppppp0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000v000v0vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvppp0000pp00000000000000000pppppppppppppppppp0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000v000v0vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvpp0000pp00000000000000000pppppppppppppppppp0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000v000v0vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvp0000pp00000000000000000pppppppppppppppppp0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000v000v0vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv0000pp00000000000000000pppppppppppppppppp0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000v000v0vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv000pp00000000000000000pppppppppppppppppp0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000v000v0vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv00pp00000000000000000pppppppppppppppppp0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000v000v0vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv0pp00000000000000000pppppppppppppppppp0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000v000v0vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvpp00000000000000000pppppppppppppppppp0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000v000v0vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvp00000000000000000pppppppppppppppppp0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000v000v0vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv00000000000000000pppppppppppppppppp0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000v000v0vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv0000000000000000pppppppppppppppppp0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000v000v0vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv000000000000000pppppppppppppppppp0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000v000v0vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv00000000000000pppppppppppppppppp0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000v000v0vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv0000000000000pppppppppppppppppp0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000v000v0vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv00 00000ppp pppppplpppllppplllpppplllplpppplllplpppppplllplppppppppplllplppppppppp0000000bbvvvvv
*[[钴]]: [[cỗ]], [[cổ]]
*[[具]]: [[cụ]], [[cỗ]], [[của]], [[gỗ]]
:* [[cô]]
:* [[cố]]
:* [[cờ]]
:* [[cờ]]v00vvvvv0vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 000000000000000000vvvvvvvvvvvvv0v
:* [[cớ]]
{{giữa}}

Bảng chọn điều hướng