Khác biệt giữa các bản “đúng”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đã lùi lại sửa đổi 1991664 của 116.106.180.22 (thảo luận)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đã lùi lại sửa đổi 1991664 của 116.106.180.22 (thảo luận))
 
{{-vie-}}
{{-pron-}}
Rkuyki{{kjiotvievie-pron|đúng}}
 
{{-nôm-}}Khanh.
{{top}}
{{topLoanfimhj
*[[凍].lm]: [[rúng]], [[dóng]], [[đóng]], [[đúng]], [[gióng]], [[đông]], [[đống]]
f}
*[[凍].lm]: [[rúng]], [[dóng]], [[đóng]], [[đúng]], [[gióng]], [[đông]], [[đống]]
*[[董]]: [[đúng]], [[đồng]], [[đủng]], [[xổng]], [[đổng]], [[dỏng]], [[rỗng]], [[đũng]], [[đỏng]]
{{mid}}
{{giữa}}
:* [[đừng]]
U.:* [[dựng]]
:* [[Pe ydưng]]
:* [[dũng]]
O]]Ut p
3mkrmq:* [[đựng]]
O
:* [[Ieu 1qertklo.3
twtgkmollkng oiu7íkiik]]
3mkrmq:* [[đựng]]
{{cuối}}
 
#: ''Chép '''đúng''' nguyên văn.''
#: ''Đoán '''đúng'''.''
# Như [[con số]] hoặc [[thời gian]] [[nêu]] [[ra]], không [[hơn]] không [[kém]], không [[sai]] [[chmochút nào]].
t nào]].
# [[giờ|Giờ]] đúng.
#: ''Tính đến nay vừa '''đúng''' một năm.''
89

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng