Khác biệt giữa các bản “phải”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
n (Bot: Dọn các liên kết liên wiki cũ)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{top}}
*[[沛]]: [[phẩy]], [[phới]], [[phay]], [[phai]], [[phải]], [[phảy]], [[bái]], [[phây]], [[phơi]], [[pháy]], [[phái]]
*[[拜]]: [[phai]], [[phải]], [[bái]], [[bay]], [[bây]], [[vái]],ý 0 [[bới]]
vái]], [[bới]]
{{mid}}
*[[派]]: [[phới]], [[vé]], [[phe]], [[phai]], [[phải]], [[phơi]], [[pháy]], [[phái]]

Bảng chọn điều hướng