Khác biệt giữa các bản “truồng”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information
n (Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information)
n (Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information)
{{-nôm-}}
{{top}}
*[[]]: [[truồng]]
*[[中]]: [[truồng]], [[đúng]], [[trong]], [[trung]], [[chung]], [[truông]], [[trúng]]
*[[𦚭]]: [[truồng]]
*[[揰]]: [[truồng]], [[xung]], [[trồng]]
*[[𧙽]]: [[truồng]]
*[[中]]: [[truồng]], [[đúng]], [[trong]], [[trung]], [[chung]], [[truông]], [[trúng]]
{{mid}}
*[[𦚭]]: [[truồng]]
*[[杶]]: [[đòn]], [[truồng]], [[suân]], [[truông]]
*[[𧙽]]: [[truồng]]
{{bottom}}
{{-paro-}}
5.876

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng