Khác biệt giữa các bản “mẫu”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information
n (Addition of wikipedia link...)
n (Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information)
{{-pron-}}
* [[w:IPA|IPA]] : {{IPA|/{{VieIPA|m|ẫ|u}}/}}
{{-hanviet-}}
{{top}}
*[[牡]]: [[mẫu]]
*[[䱑]]: [[mẫu]]
*[[栂]]: [[mẫu]]
*[[姥]]: [[mẫu]], [[mụ]], [[lão]], [[lạo]], [[mỗ]]
*[[牧]]: [[mẫu]], [[mục]]
*[[拇]]: [[mẫu]], [[trạo]], [[tráo]]
*[[姆]]: [[mẫu]], [[hối]], [[mỗ]]
*[[亩]]: [[mẫu]]
*[[畂]]: [[mẫu]], [[điền]], [[sướng]]
*[[鉧]]: [[mẫu]]
*[[畆]]: [[mẫu]]
{{mid}}
*[[母]]: [[mô]], [[mẫu]]
*[[畮]]: [[mẫu]]
*[[𤱑]]: [[mẫu]]
*[[牳]]: [[mẫu]]
*[[䱒]]: [[mẫu]], [[yếp]]
*[[𤱔]]: [[mẫu]]
*[[坶]]: [[mẫu]], [[mộc]]
*[[畞]]: [[mẫu]]
*[[畝]]: [[mẫu]]
*[[䱔]]: [[mẫu]]
{{bottom}}
{{-hanviet-t-}}
{{top}}
*[[牡]]: [[mẫu]]
*[[拇]]: [[mẫu]]
*[[畆]]: [[mẫu]]
*[[母]]: [[mô]], [[mẫu]]
{{mid}}
*[[畮]]: [[mẫu]]
*[[畝]]: [[mẫu]]
*[[畞]]: [[mẫu]]
{{bottom}}
{{-nôm-}}
{{top}}
*[[牡]]: [[mẫu]]
*[[鉧]]: [[mẫu]]
*[[姥]]: [[mẫu]], [[lão]], [[múa]], [[mỗ]], [[mụ]]
*[[牧]]: [[mục]], [[mẫu]], [[mặt]]
*[[拇]]: [[mẫu]]
*[[姆]]: [[mẫu]], [[mẹ]], [[mỗ]]
*[[亩]]: [[mẫu]]
*[[畆]]: [[mẫu]]
*[[母]]: [[mẫu]], [[mẹ]]
{{mid}}
*[[卯]]: [[mẫu]], [[mẻo]], [[mão]], [[mẹo]], [[méo]]
*[[畮]]: [[mẫu]]
*[[𤙩]]: [[mẫu]]
*[[牳]]: [[mẫu]]
*[[󰊯]]: [[mẩu]], [[mẫu]]
*[[坶]]: [[mộc]], [[mẫu]]
*[[畝]]: [[mẩu]], [[mẫu]]
*[[畞]]: [[mẫu]]
{{bottom}}
 
{{-noun-}}
{{-ref-}}
{{R:FVDP}}
{{R:WinVNKey:Lê Sơn Thanh}}
 
 
 
5.876

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng