Khác biệt giữa các bản “kiểu”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information
n (robot Ajoute: fr)
n (Thêm thông tin Hán-Nôm/Addition of Han-Nom information)
* [[w:IPA|IPA]] : {{IPA|/{{VieIPA|k|i|ể|u}}/}}
 
{{-hanviet-}}
{{top}}
*[[餃]]: [[hiệu]], [[kiểu]], [[giáo]], [[giảo]]
*[[蹻]]: [[kiều]], [[kiểu]], [[khiêu]], [[kiệu]], [[nghiêu]], [[cược]]
*[[皎]]: [[hiệu]], [[kiểu]], [[giảo]], [[hạo]]
*[[撟]]: [[kiều]], [[kiểu]], [[kiệu]]
*[[嶠]]: [[kiều]], [[kiểu]], [[kiêu]], [[kiệu]]
*[[挢]]: [[kiều]], [[kiểu]], [[kiệu]]
*[[簥]]: [[kiểu]]
*[[皦]]: [[kiểu]]
*[[缴]]: [[kiểu]], [[chước]]
*[[徼]]: [[kiếu]], [[kiểu]], [[kiêu]], [[yêu]], [[khiếu]]
*[[纠]]: [[củ]], [[kiểu]]
*[[橋]]: [[kiếu]], [[kiều]], [[kiểu]], [[cao]], [[khiêu]], [[lương]]
*[[𡙎]]: [[kiểu]]
*[[譑]]: [[kiểu]]
*[[桥]]: [[kiếu]], [[kiều]], [[kiểu]], [[cao]], [[khiêu]]
{{mid}}
*[[鱎]]: [[tỗn]], [[kiểu]], [[hoàng]]
*[[蟜]]: [[kiểu]]
*[[饺]]: [[kiểu]], [[giáo]], [[giảo]]
*[[僥]]: [[kiểu]], [[nhiêu]], [[nghiêu]]
*[[敫]]: [[kiểu]]
*[[噭]]: [[tiếu]], [[lệ]], [[kiểu]], [[kiêu]], [[khiếu]]
*[[矯]]: [[kiểu]], [[sào]]
*[[佼]]: [[kiểu]], [[giao]], [[giảo]], [[thứ]]
*[[繳]]: [[kiểu]], [[chước]]
*[[跻]]: [[kiểu]], [[tễ]], [[nghiêu]], [[tê]]
*[[糾]]: [[củ]], [[kiểu]]
*[[矫]]: [[kiểu]]
*[[敿]]: [[kiều]], [[kiểu]]
*[[侥]]: [[kiểu]], [[nghiêu]]
{{bottom}}
{{-hanviet-t-}}
{{top}}
*[[皦]]: [[kiểu]]
*[[矯]]: [[kiểu]]
*[[皎]]: [[hiệu]], [[kiểu]]
*[[繳]]: [[kiểu]], [[chước]]
{{mid}}
*[[蹻]]: [[kiểu]], [[cược]]
*[[撟]]: [[kiều]], [[kiểu]], [[kiệu]]
*[[糾]]: [[củ]], [[kiểu]]
{{bottom}}
{{-nôm-}}
{{top}}
*[[餃]]: [[giáo]], [[kiểu]]
*[[儌]]: [[khiếu]], [[kiêu]], [[kiểu]], [[khỉu]]
*[[皎]]: [[hiệu]], [[kiểu]]
*[[撟]]: [[kiệu]], [[kéo]], [[kiêu]], [[kèo]], [[kiểu]]
*[[嶠]]: [[kiệu]], [[kiêu]], [[kiểu]]
*[[挢]]: [[kiểu]]
*[[簥]]: [[kiểu]]
*[[皦]]: [[kiểu]]
*[[缴]]: [[chước]], [[kiểu]]
*[[徼]]: [[yêu]], [[kiếu]], [[khiếu]], [[kiêu]], [[kiểu]], [[khỉu]]
*[[藁]]: [[cảo]], [[cao]], [[kiểu]]
*[[橋]]: [[cầu]], [[kiếu]], [[kiều]], [[kiêu]], [[khào]], [[kèo]], [[kiểu]]
*[[鱎]]: [[kiểu]]
{{mid}}
*[[譑]]: [[kiểu]]
*[[侥]]: [[ngao]], [[nghiêu]], [[khiếu]], [[kiểu]]
*[[蟜]]: [[kiểu]]
*[[󰕠]]: [[cảo]], [[kiểu]]
*[[僥]]: [[nghiêu]], [[nghễu]], [[khiếu]], [[nghêu]], [[kiểu]], [[nghẹo]], [[nghệu]]
*[[峤]]: [[kiểu]]
*[[矫]]: [[kiểu]]
*[[矯]]: [[kéo]], [[kẽo]], [[kiêu]], [[kiểu]], [[kĩu]], [[kẻo]], [[khéo]]
*[[繳]]: [[giào]], [[nhàu]], [[nhào]], [[chước]], [[kiểu]]
*[[杲]]: [[cảo]], [[kiểu]]
*[[蹻]]: [[kiệu]], [[kiều]], [[nghiêu]], [[kều]], [[kiểu]], [[cược]]
*[[佼]]: [[giảo]], [[giao]], [[kiểu]]
{{bottom}}
{{-paro-}}
{{đầu}}
{{-ref-}}
{{R:FVDP}}
{{R:WinVNKey:Lê Sơn Thanh}}
 
 
[[Thể loại:Danh từ tiếng Việt]]
5.876

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng