Khác biệt giữa bản sửa đổi của “铁”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{-noun-}}
'''铁'''
#[[sắt]], [[nguyên tố]] [[hóa học]] trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu '''Fe''' và số hiệu nguyên tử bằng 26.
#[[sắt]]
{{-trans-}}
{{đầu}}
Người dùng vô danh

Bảng chọn điều hướng