Khác biệt giữa bản sửa đổi của “ký hiệu”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{-vie-}}
{{-pron-}}
* [[wWiktionary:IPA|IPA]] : {{IPA|/{{VieIPA|k|ý}} {{VieIPA|h|i|ệ|u}}/}}
 
{{-noun-}}
'''ký hiệu''', '''kí hiệu'''
# [[dấu|Dấu]] dùng để chỉ [[tắt]] một [[vật]] hay một [[phép tính]] theo một [[qui ước]].
#: '''''Ký hiệu''' [[hóa học]].''
# [[Dấu]] [[biểu thị]] một [[nguyên tố]], một [[đơn chất]], [[gồm]] một [[chữ hoa]], hoặc hai chữ mà đầu là chữ hoa.
#: ''H là '''ký hiệu''' của hy-đrô,.''
#: ''Ca là '''ký hiệu''' của can-xi.''
# [[số|Số]] [[ghi]] một [[vật]] theo một [[qui ước]] [[riêng]] trong một [[bản kê]].
{{-ref-}}
{{R:FVDP}}
 
 
[[Thể loại:Danh từ tiếng Việt]]

Bảng chọn điều hướng