Khác biệt giữa các bản “ký hiệu”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
không có tóm lược sửa đổi
n
# [[dấu|Dấu]] dùng để chỉ [[tắt]] một [[vật]] hay một [[phép tính]] theo một [[qui ước]].
#: '''''Ký hiệu''' hóa học.''
# [[dấu|Dấu]] [[biểu thị]] một [[nguyên tố]], một [[đơn chất]], [[gồm]] một [[chữ hoa]], hoặc hai chữ mà đầu là chữ hoa.
#: ''H là '''ký hiệu''' của hy-đrô.''
#: ''Ca là '''ký hiệu''' của can-xi.''

Trình đơn chuyển hướng