Những thay đổi liên quan

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Nhập tên trang để xem các thay đổi được thực hiện tại những trang được liên kết với trang đó. (Để xem các trang được xếp vào một thể loại nào đó, nhập Thể loại:Tên thể loại). Các thay đổi được thực hiện tại trang trong danh sách bạn theo dõi được tô đậm.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 thay đổi mới nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày nay;
Ẩn thành viên | Ẩn vô danh | Ẩn sửa của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa nhỏ | Hiện tác vụ xếp thể loại | Hiện Wikidata
Xem những thay đổi mới nhất từ 13:48, ngày 6 tháng 12 năm 2021
   
Tên trang:
Danh sách chữ viết tắt:
D
Sửa đổi trên Wikidata
M
Sửa đổi này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này
Trang tạm theo dõi

ngày 6 tháng 12 năm 2021

ngày 5 tháng 12 năm 2021

  • M Mô đun:Effective protection level 11:11 +3.313Kateru Zakuro Thảo luận đóng góp(Tạo trang mới với nội dung “local p = {} -- Returns the permission required to perform a given action on a given title. -- If no title is specified, the title of the page being displayed is used. function p._main(action, pagename) local title if type(pagename) == 'table' and pagename.prefixedText then title = pagename elseif pagename then title = mw.title.new(pagename) else title = mw.title.getCurrentTitle() end pagename = title.prefixedText if action == 'autorevi…”)

ngày 30 tháng 11 năm 2021