Thay đổi liên quan

Nhập tên trang để xem những thay đổi tại các trang khác được liên kết tại trang đó. (Để xem các trang được xếp vào một thể loại, nhập Thể loại:Tên thể loại). Thay đổi được thực hiện tại các trang bạn đang theo dõi được in đậm.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 thay đổi mới nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua

Ẩn thành viên | Ẩn vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ | Hiện tác vụ xếp thể loại | Hiện Wikidata
Xem những thay đổi mới nhất từ 11:10 ngày 4 tháng 12 năm 2023
   
 
Tên trang:
Danh sách chữ viết tắt:
D
Sửa đổi trên Wikidata
M
Sửa đổi này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này
Trang tạm theo dõi

ngày 4 tháng 12 năm 2023

  • M Биндөр 06:10 +241WhoAlone thảo luận đóng góp(Tạo trang mới với nội dung “{{-ykh-}} {{-etym-}} So sánh với {{cognate|mn|Биндэр}}. {{-pron-}} * {{IPA4|ykh|[bin.tɤr]}} {{-place-}} {{head|ykh|Địa danh}} # {{label|ykh|Mông Cổ}} Binder (huyện thuộc tỉnh Khentii, Mông Cổ).”) Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
  • M Үндүрхаан 06:03 +278WhoAlone thảo luận đóng góp(Tạo trang mới với nội dung “{{-ykh-}} {{-etym-}} So sánh với {{cognate|mn|Өндөрхаан}}, {{cognate|bua|Үндэрхаан}}. {{-pron-}} * {{IPA4|ykh|[un.tur.χaːŋ]}} {{-place-}} {{head|ykh|Địa danh}} # {{label|ykh|Dadal|Mông Cổ}} Öndörkhaan (thành phốMông Cổ).”) Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
  • M дзагаса 03:47 +324WhoAlone thảo luận đóng góp(Tạo trang mới với nội dung “{{-ykh-}} {{-etym-}} Từ {{inherited|ykh|xgn-pro|*jïgasun}}, cùng gốc với {{cognate|mn|загас}}, {{cognate|bua|загаһан}}, {{cognate|ykh|загасу}} (tại Mông Cổ), {{cognate|xal|заһсн}}. {{-noun-}} {{head|ykh|Danh từ}} # {{label|ykh|Nga}} . {{-ref-}} * {{R:Damdinov, Sundueva 2015}}”) Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
  • M загасу 03:42 +326WhoAlone thảo luận đóng góp(Tạo trang mới với nội dung “{{-ykh-}} {{-etym-}} Từ {{inherited|ykh|xgn-pro|*jïgasun}}, cùng gốc với {{cognate|mn|загас}}, {{cognate|bua|загаһан}}, {{cognate|ykh|дзагаса}} (tại Nga), {{cognate|xal|заһсн}}. {{-pron-}} * {{IPA4|ykh|[t͡sa.ʁa.sʊ]}} {{-noun-}} {{head|ykh|Danh từ}} # {{label|ykh|Mông Cổ}} .”) Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017

ngày 3 tháng 12 năm 2023

ngày 2 tháng 12 năm 2023

ngày 1 tháng 12 năm 2023

  • айлчин 12:41 +72WhoAlone thảo luận đóng gópThẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
  • M дзуруул 10:26 +180WhoAlone thảo luận đóng góp(Tạo trang mới với nội dung “{{-ykh-}} {{-noun-}} {{head|ykh|Danh từ}} # {{label|ykh|Nga}} diêm. #:{{uxi|ykh|дзуруулай торхо|hộp '''diêm'''}} {{-ref-}} * {{R:Damdinov, Sundueva 2015}}”) Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
  • M дзурууд 10:24 +118WhoAlone thảo luận đóng góp(Tạo trang mới với nội dung “{{-ykh-}} {{-noun-}} {{head|ykh|Danh từ}} # {{label|ykh|Nga}} sọc. {{-ref-}} * {{R:Damdinov, Sundueva 2015}}”) Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
  • M дзүгы 10:16 +309WhoAlone thảo luận đóng góp(Tạo trang mới với nội dung “{{-ykh-}} {{-etym-}} Từ {{inherited|ykh|xgn-pro|*jöge}}, cùng gốc với {{cognate|mn|зөгий}}, {{cognate|bua|зүгы}}, {{cognate|ykh|зүгүй}} (tại Mông Cổ), {{cognate|xal|зөг}}. {{-noun-}} {{head|ykh|Danh từ}} # {{label|ykh|Nga}} ong. {{-ref-}} * {{R:Damdinov, Sundueva 2015}}”) Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
  • M зүгүй 10:15 +306WhoAlone thảo luận đóng góp(Tạo trang mới với nội dung “{{-ykh-}} {{-etym-}} Từ {{inherited|ykh|xgn-pro|*jöge}}, cùng gốc với {{cognate|mn|зөгий}}, {{cognate|bua|зүгы}}, {{cognate|ykh|дзүгы}} (tại Nga), {{cognate|xal|зөг}}. {{-pron-}} * {{IPA4|ykh|[t͡su.ɣui]}} {{-noun-}} {{head|ykh|Danh từ}} # {{label|ykh|Mông Cổ}} ong.”) Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
  • Bản mẫu:*đề mục 06:15 +10TheHighFighter2 thảo luận đóng gópThẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017

ngày 30 tháng 11 năm 2023

ngày 29 tháng 11 năm 2023

ngày 28 tháng 11 năm 2023

ngày 27 tháng 11 năm 2023