Danh sách trang đổi hướng

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 19:21, ngày 25 tháng 5 năm 2020. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 cái trước) (50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. "ngôi nhà" →‎ ngôi nhà
 2. "nhà lao" →‎ nhà lao
 3. "nhà pha" →‎ nhà pha
 4. "nhà tù" →‎ nhà tù
 5. "nhà vua" →‎ nhà vua
 6. "toà nhà" →‎ tòa nhà
 7. 'bots →‎ ’bots
 8. 'burbs →‎ ’burbs
 9. 'cellist →‎ ’cellist
 10. 'droids →‎ ’droids
 11. 'em →‎ ’em
 12. 'erbs →‎ ’erbs
 13. 'll →‎ ’ll
 14. 'lo →‎ lo
 15. 'nuff →‎ ’nuff
 16. 'nuther →‎ ’nuther
 17. 'phones →‎ ’phones
 18. 'prentices →‎ ’prentices
 19. 'puters →‎ ’puters
 20. 'roids →‎ ’roids
 21. 'roos →‎ ’roos
 22. 's →‎ ’s
 23. 'tudes →‎ ’tudes
 24. 'un →‎ ’un
 25. 've →‎ ’ve
 26. (http) →‎ HTTP
 27. (Đang) gội đầu (thì) vấn tóc →‎ gội đầu vấn tóc
 28. 2-G →‎ 2G
 29. 2 mặt →‎ hai mặt
 30. 486 →‎ i486DX
 31. 62-bit →‎ 64-bit
 32. 64 bit →‎ 64-bit
 33. 8 bit →‎ 8-bit
 34. A-pac-thai →‎ Apacthai
 35. A-pác-thai →‎ Apacthai
 36. ABC-book →‎ ABC book
 37. Account →‎ account
 38. Adverse Effects →‎ adverse effects
 39. Alex.ʳ →‎ Alex.r
 40. Alkalinization →‎ alkalinization
 41. Amen →‎ amen
 42. An →‎ an
 43. An Hòa Tây →‎ An Hoà Tây
 44. An Hóa →‎ An Hoá
 45. An Thạnh Thủy →‎ An Thạnh Thuỷ
 46. An ấp →‎ An Ấp
 47. Angular momentum →‎ angular momentum
 48. Anh hùng xuất thiếu niên →‎ anh hùng xuất thiếu niên
 49. Anh quốc →‎ Anh Quốc
 50. Anti →‎ anti

Xem (50 cái trước) (50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).