đàm phán

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Đàm phán[sửa]

phương tiện cơ bản để đạt được cái mà ta mong muốn từ người khác. Đó là quá trình giao tiếp có đi có lại được thiết kế nhằm thỏa thuận trong khi giữa ta và bên kia có những quyền lợi có thể chia sẻ và có những quyền lợi đối kháng.

Ví dụ: # Bàn bạc giữa hai hay nhiều chính phủ để cùng nhau giải quyết những vấn đềliên quan đến các bên. Đàm phán về vấn đề biên giới giữa hai nước.

Các Nguyên tắc[sửa]

  • Đàm phán là một hoạt động tự nguyện.
  • Một bên muốn thay đổi tình hình hiện tại và tin rằng có thể đạt được.
  • Mục đích của đàm phán là thỏa thuận.
  • Không phải mọi cuộc đàm phán đều kết thúc bằng thỏa thuận.
  • Không đạt được thỏa thuận có khi là kết quả tốt.
  • Thời gian là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tiến trình và kết quả đàm phán.
  • Không để cuộc đàm phán bị phá vỡ hoàn tòan.
  • Kết quả mỹ mãn là cải thiện được tình hình hiện tại của cả 2 bên.
  • Tiến trình bị ảnh hưởng bởi những người đàm phán của các bên.

Các phương pháp[sửa]

Tham khảo[sửa]