Từ điển mở Wiktionary

Chữ Braille[sửa]U+2827, ⠧
BRAILLE PATTERN DOTS-1236

[U+2826]
Braille Patterns
[U+2828]
1236
  • Số chấm: 4
  • Các chấm: 1236
  • Chữ thứ 22 trong bảng chữ cái Braille quốc tế, tương ứng với chữ Vv.

Tiếng Anh[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Latvia[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Nam Tư[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Do Thái[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Amhara[sửa]

Chuyển tự[sửa]

  • Chữ Ethiopia: (va)

Tiếng Phạn[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Ả Rập[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Tây Tạng[sửa]

Chuyển tự[sửa]

  • Chữ Tây Tạng: (la, xem thêm )

Tiếng Trung Quốc[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Quan Thoại[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Thái[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Triều Tiên[sửa]

Chuyển tự[sửa]