Từ điển mở Wiktionary
Xem thêm: ط‎, , , , ظ

Chữ Ả Rập[sửa]

U+FEC2, ﻂ
ARABIC LETTER TAH FINAL FORM

[U+FEC1]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEC3]

Mô tả[sửa]

(tah)

 1. Chữ ط (tah) ở dạng đứng cuối.
Dạng đứng riêng Dạng cuối Dạng giữa Dạng đầu
ط ـط‎ ـطـ طـ

Tiếng Ả Rập[sửa]

Wikipedia tiếng Ả Rập có bài viết về:

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / طـ / ‍ـط‍ـ / ‍ـط (ṭāʾ)

 1. Chữ cái thứ 16 trong bảng chữ cái Ả Rập, là chữ ط () ở dạng đứng cuối.
  خطḵaṭṭavẽ, viết

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Joseph Catafago (1873) An English and Arabic Dictionary, Bernard Quaritch, tr. 217

Tiếng Ả Rập Ai Cập[sửa]

Wikipedia tiếng Ả Rập Ai Cập có bài viết về:

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / طـ / ‍ـط‍ـ / ‍ـط ()

 1. Chữ Ả Rập طه tại Ai Cập, là chữ ط ở dạng đứng cuối.
  ظبطẓabasửa, chỉnh

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. M.Hinds, E.Badawi (1986) A Dictionary of Egyptian Arabic, tr. 528

Tiếng Ả Rập Hijazi[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / طـ / ‍ـط‍ـ / ‍ـط ()

 1. Chữ Ả Rập طا vùng Hejar, là chữ ط ở dạng đứng cuối.
  جلنطjalan'phanh tay

Xem thêm[sửa]

Tiếng Ả Rập Nam Levant[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط ()

 1. Chữ cái thứ 20 trong bảng chữ cái Ả Rập Nam Levant, là chữ ط ở dạng đứng cuối.
  أبسطʔabsalàm vui lòng

Xem thêm[sửa]

Tiếng Ả Rập Sudan[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / طـ / ‍ـط‍ـ / ‍ـط ()

 1. Chữ cái thứ 18 tiếng Ả Rập Sudan, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. ط”, Sudanese Arabic Dictionary, 2009–2023

Tiếng Ả Rập Tchad[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / طـ / ‍ـط‍ـ / ‍ـط (t)

 1. Chữ cái thứ 16 طا trong bảng chữ cái Ả Rập Tchad, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Judith Heath (2016) Chadian Arabic - English Lexicon, SIL Tchad

Tiếng Aceh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / طـ / ‍ـط‍ـ / ‍ـط (t)

 1. Chữ cái thứ 18 trong bảng chữ cái Jawi tiếng Aceh, chủ yếu trong các từ mượn Ả Rập, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Adygea[sửa]

Kirin Тӏ () тӏ ()
Ả Rập
Latinh

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / طـ / ‍ـط‍ـ / ‍ـط (ṭ/t́)

 1. () Chữ cái thứ 30 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Adygea trước năm 1927, là chữ ط () ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

 • Bảng chữ cái Ả Rập tiếng Adygea trước năm 1927


Tham khảo[sửa]

 1. العربية: الأديغية بالأبجدية العربية من كتاب 1924

Tiếng Afrikaans[sửa]

Latinh T t
Ả Rập

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / طـ / ‍ـط‍ـ / ‍ـط (t)

 1. Chữ cái thứ 19 trong bảng chữ cái Ả Rập Afrikaans, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Albani[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / طـ / ‍ـط‍ـ / ‍ـط (t)

 1. () Chữ cái thứ 21 trong bảng chữ cái Elifba trước năm 1911, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Njazi, Kazazi (26-05-2014), Daut ef. Boriçi – Personalitet i shquar i historisë, kulturës dhe i arsimit shqiptar, Zani i Nalte[1] (bằng tiếng Albani)

Tiếng Aragon[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / طـ / ‍ـط‍ـ / ‍ـط (t)

 1. (cổ) Chữ cái thứ 16 trong bảng chữ cái Alchamiada, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Pablo Gil, colección de textos aljamiados, 1888. Zaragoza, España

Tiếng Avar[sửa]

Kirin Тӏ () тӏ ()
Ả Rập
Latinh Ţ ţ

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / طـ / ‍ـط‍ـ / ‍ـط (ţ)

 1. Chữ cái thứ 22 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Avar, là chữ ط () ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Azerbaijan[sửa]

Latinh T t‎
Kirin Т т
Ả Rập

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / طـ / ‍ـط‍ـ / ‍ـط (t)

 1. Chữ Ả Rập تا trong bảng chữ cái Azeri, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Ba Tư[sửa]

Wikipedia tiếng Ba Tư có bài viết về:

Cách phát âm[sửa]

 

 • Ngữ âm tiếng Ba Tư:
Truyền thống: [تا], Dari: [تا] ,[تoی]
Iran: [تا]
Âm đọc
Cổ điển?
Dari? tā, toy
Iran?
Tajik? to

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط ()

 1. Chữ cái thứ 19 (طا) trong bảng chữ cái Ba Tư, là chữ ط ở dạng đứng cuối.
  بربطbarbatđàn barbat

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. A. T. Shahaney, M. J. Shahaney & Maulavi Mir Zaman (1976) The Modern Persian-English Dictionary, Karachi: The Educational Publishing Co., tr. 402

Tiếng Balanta-Ganja[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / طـ / ‍ـط‍ـ / ‍ـط ()

 1. Chữ cái thứ 16 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Balanta-Ganja, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Cleonice Candida Gomes (2008) O sistema verbal do Balanta : Um estudo dos morfemas de tempo, Universidade de São Paulo

Tiếng Balti[sửa]

Ả Rập
Tạng
Devanagari

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط (ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط)

 1. Chữ cái thứ 29 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Balti, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Richard Keith Sprigg (2002) Balti-English English-Balti Dictionary, Psychology Press, →ISBN

Tiếng Bashkir[sửa]

Kirin Т (T) т (t)
Ả Rập
Latinh T t
Turk cổ 𐱅 𐱄

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(t)

 1. Chữ cái thứ 19 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Bashkir, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Beja[sửa]

Latinh Th th
Ả Rập

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط ()

 1. Chữ cái thứ 12 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Beja, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Belarus[sửa]

Kirin Т (T) т (t)
Latinh T t
Ả Rập

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(t)

 1. () Chữ cái thứ 16 trong bảng chữ cái Arabitsa, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Bengal[sửa]

Bengal (to)
Latinh T t
Ả Rập

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(t)

 1. () Chữ cái thứ 21 trong bảng chữ cái Ả Rập phương ngữ Noakhailla, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Bồ Đào Nha cổ[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / طـ / ‍ـط‍ـ / ‍ـط (t)

 1. (cổ) Chữ cái thứ 16 trong bảng chữ cái Alchamiada, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Pablo Gil, colección de textos aljamiados, 1888. Zaragoza, España

Tiếng Brahui[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / طـ / ‍ـط‍ـ / ‍ـط (t)

 1. Chữ cái thứ 23 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Brahui, là chữ ط (t) ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. iJunoon (2023) “heart”, trong Brahui dictionary[2]
 2. Allah-Barhsh, Allâh Baksh (1877) Handbook of the Birouhi Language, tr. I

Tiếng Bukhara[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / طـ / ‍ـط‍ـ / ‍ـط (t)

 1. Chữ cái thứ 19 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Bukhara, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Bulgar[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / طـ / ‍ـط‍ـ / ‍ـط (t)

 1. Chữ Ả Rập tah trong tiếng Bulgar đã tuyệt chủng, là chữ ط ở dạng đứng cuối.
  اَلطِal6

Tiếng Burushaski[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / طـ / ‍ـط‍ـ / ‍ـط (t)

 1. Chữ cái thứ 29 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Burushaski, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Chagatai[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط ()

 1. Chữ cái thứ 19 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Chagatai, là chữ ط ở dạng đứng cuối.
  قطqatầng, lớp

Xem thêm[sửa]

Tiếng Chechen[sửa]

Kirin Тӏ () тӏ ()
Ả Rập
Latinh Th th

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(th)

 1. () Chữ Ả Rập biểu thị âm /tʼ/ trong bảng chữ cái tiếng Chechen trước năm 1925, là chữ ط () ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

 • (Chữ Ả Rập tiếng Chechen trước năm 1925) حرف-->: ا, ب (b), ت (t), ث (), ج (j), چ (č), ح (), خ (), د (d), ذ (), ر (r), ز (z), س (s), ص (), ط (), ع (ʕ), غ (), ڢ (f), ف (f), گ (g), ڮ, ك (k), ق (q), ڨ (g), ل (l), م (m), ن (n), ھ, و (w), ى, ي (y)

Tiếng Comoros Maore[sửa]

Latinh Tw tw
Ả Rập

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / طـ / ‍ـط‍ـ / ‍ـط (tw)

 1. Chữ cái thứ 23 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Comoros Maore, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Dargwa[sửa]

Kirin Тӏ () тӏ ()
Latinh
Ả Rập

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط ()

 1. Chữ cái thứ 23 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Dargwa, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Dhivehi[sửa]

Thaana ޠ (ţ)
Ả Rập
Devanagari त़

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(to)

 1. Chữ âm Ả Rập của ޠ (ţ), là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Dogri[sửa]

Devanagari (ta)
Takri 𑚙
Dogri 𑠙
Nastaliq

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط (t)

 1. () Chữ cái thứ 23 trong bảng chữ cái Nastaʼlīq tiếng Dogri trước đây, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Domari[sửa]

Latinh
Hebrew ט
Ả Rập

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط ()

 1. Chữ cái thứ 19 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Domari, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Đông Hương[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط (t)

 1. () Chữ cái thứ 22 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Đông Hương trước năm 2003, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Fula[sửa]

Latinh Ɗ ɗ
Ả Rập
Adlam 𞤍 𞤯

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ɗ)

 1. Chữ cái thứ 17 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Fula, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Gawar-Bati[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط (t)

 1. Chữ cái thứ 28 trong bảng chữ Ả Rập tiếng Gawar-Bati, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Gilak[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط (t)

 1. Chữ cái thứ 21 trong bảng chữ cái Ba Tư tiếng Gilak, là chữ ط ở dạng đứng cuối.
  خودا اوشأنَ برکت بدَه و بفرمأسته: «بارور و زیادَ بید. زیمینَ پورَ کونید و اونَ تسلط بدأرید. دریا مأیی‌یأن و آسمانٚ پرنده‌یأن و تومامٚ حیوانأنی کی زیمینٚ سر رأ شیدی، سروری بوکونید.»
  khwda awshanَ brket bdَh w bfrmasth: «barwr w zaadَ bad. zamanَ pewrَ kewnad w awnَ tslt bdarad. draa maaa‌aan w asmanٚ perndh‌aan w twmamٚ hawanana kea zamanٚ sr ra shada, srwra bwkewnad.»
  Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. (Sáng thế ký 1:28)

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Gilak Media (2023), کیتاب مقدّس به گیلکی (رشتی), پیدایش ۱ (bằng tiếng Gilak)

Tiếng Gujarat[sửa]

Gujarat
Ả Rập

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط (t)

 1. (Lisan ud-Dawat) Chữ cái thứ 22 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Gujarat, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Harari[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(x)

 1. Chữ cái thứ 20 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Harari, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Amhara" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Hausa[sửa]

Latinh Ɗ ɗ
Ả Rập

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ɗ)

 1. Chữ cái thứ 13 trong bảng chữ cái Ajami tiếng Hausa, là chữ ط ở dạng đứng cuối.
  بُطُطُ‎buɗuɗumờ mịt

Xem thêm[sửa]

Tiếng Hazara[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط (t)

 1. Chữ cái thứ 21 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Hazara, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Ingush[sửa]

Kirin ТӀ тӀ
Ả Rập
Latinh Th th

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط ()

 1. () Chữ cái thứ 20 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Ingush, là chữ ط () ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Java[sửa]

Latinh T t
Java ꦛ꦳
Pegon

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(t)

 1. Chữ cái thứ 12 trong bảng chữ Pegon tiếng Java, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Abjad Pegon

Tiếng Kabardia[sửa]

Kirin ТӀ тӀ
Latinh Tl tl
Ả Rập

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط (tl)

 1. () Chữ cái Ả Rập tương ứng với тӏ () trong tiếng Kabardia, là chữ ط () ở dạng đứng cuối.

Tham khảo[sửa]

 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:quote tại dòng 884: |date= should contain a full date (year, month, day of month); use |year= for year.
 2. Bảng chữ cái tiếng Kabardia
 3. Bảng chữ cái Ả Rập tiếng Kabardia năm 1881

Tiếng Kabyle[sửa]

Latinh
Tifinagh
Ả Rập

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

()

 1. Chữ cái thứ 16 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Kabyle, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Kalam[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط (t)

 1. Chữ cái thứ 25 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Kalam, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Karakhanid[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط (t)

 1. Chữ cái thứ 20 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Karakhanid, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Kashmir[sửa]

Ả Rập
Devanagari
Sharada 𑆠

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط (t)

 1. Chữ cái thứ 27 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Kashmir, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Zahira Atwal (2000) Kasmiri-English Dictionary for Second Language Learners, Manasagangotri, Mysore, India: Central Institute of Indian Languages

Tiếng Khalaj[sửa]

Ả Rập
Latinh T t

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط (t)

 1. Chữ cái thứ 19 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Khalaj, là chữ ط ở dạng đứng cuối.
  فَقَطfəqətchỉ

Xem thêm[sửa]

Tiếng Khowar[sửa]

Ả Rập
Latinh T t

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط (t)

 1. Chữ cái thứ 29 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Khowar, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Elena Bashir (2005) A Digital Khowar-English Dictionary with Audio : 1,000 Words, 1st edition, Chicago: South Asia Language and Area Center, University of Chicago, tr. 65

Tiếng Khwarezm[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Chrs" lang="xco" style="font-family: 'Noto Sans Chorasmian'; line-height: 1em; ">ﻂ</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Arab">ﻂ</span>” bên trên.

Khwarezm 𐿄 (t)
Aram 𐡕
Sogdia cổ 𐼚‎
Ả Rập

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط (t)

 1. Chữ cái thứ 20 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Khwarezm, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Konkan[sửa]

Devanagari (ta)
Kannada (ta)
Malayalam (ta)
Ả Rập ت
Latinh T t
Brahmi 𑀢
Modi 𑘝

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط (t)

 1. Chữ cái thứ 6 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Konkan, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Kumyk[sửa]

Kirin Т (T) т (t)
Ả Rập
Latinh T t

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(t)

 1. () Chữ cái thứ 20 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Kumyk, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Kundal Shahi[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط (t)

 1. Chữ cái Shina tah ghi tiếng Kundal Shahi, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Lahnda[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط (t)

 1. Chữ cái thứ 24 trong bảng chữ cái Shahmukhi tiếng Lahnda, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Andrew John Jukes (1900) Dictionary of the Jatki or Western Panjábi Language, Lahore: Religious Book and Tract Society, tr. 209

Tiếng Lak[sửa]

Kirin Тӏ () тӏ ()
Latinh
Ả Rập
Gruzia

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط ()

 1. () Chữ cái thứ 22 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Lak, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Lezgi[sửa]

Kirin Тӏ () тӏ ()
Latinh
Ả Rập

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط ()

 1. () Chữ cái thứ 22 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Lezgi, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Лезги чlални литература (2007) Онлайн переводчик и словарь лезгинского языка

Tiếng Mã Lai[sửa]

Wikipedia tiếng Mã Lai có bài viết về:
Latinh T t
Ả Rập

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط (t/ṭ)

 1. Chữ cái thứ 17 trong bảng chữ cái Jawi tiếng Mã Lai, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Malagasy[sửa]

Latinh Tr tr
Ả Rập

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(tr)

 1. (cổ) Chữ cái thứ 16 trong bảng chữ cái Sorabe, là chữ ط ở dạng đứng cuối.
  انطَطَantratrangười thay thế

Xem thêm[sửa]

Tiếng Marwar[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط (t)

 1. Chữ cái thứ 30 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Marwar, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Mazandaran[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط (t)

 1. Chữ cái thứ 20 trong bảng chữ cái Ba Tư tiếng Mazandaran, là chữ ط ở dạng đứng cuối.
  وقتی بیرون بی‌یَموهه، نَتونِسته مردِم جه حرف بَزِنه. پس بِفَهمِسِّنه که رؤیایی جایگاهِ مقدس دِله بَدیه، اینِسّه که فقط ایما و اشاره کارده و تِوان حرف بَزوئِن ره نِداشته.
  wqta barwn ba‌aَmwhh, nَtwnِsth mrdِm jh hrf bَzِnh. pes bِfَhmِsِnh keh r'eaaaa jaaguahِ mqds dِlh bَdah, aanِsh keh fqt aama w asharh keardh w tِwan hrf bَzw'eِn rh nِdashth.
  Khi Xa-cha-ri ra, không nói với chúng được, thì họ mới hiểu rằng người đã thấy sự hiện-thấy gì trong đền-thánh; người ra dấu cho họ, mà vẫn còn câm. (Luca 1:22)

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Wycliffe Bible Translators, Inc. (2023), مازندرانی, لوقا 1 (bằng tiếng Mazandaran)

Tiếng Mogholi[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط ()

 1. Chữ cái thứ 19 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Mogholi, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Mozarab[sửa]

Ả Rập
Hebrew ט ()
Latinh T t

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

()

 1. Chữ cái thứ 16 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Mozarab, là chữ ط () ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Nam Uzbek[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط (t)

 1. Chữ cái thứ 19 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Nam Uzbek, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

  1. داکتر فیض هللا ایماق (20xx) فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی/دری, Toronto, Canada, tr. 499

Tiếng Oromo[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(x)

 1. Chữ cái thứ 18 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Oromo, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Pashtun[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط (t)

 1. Chữ cái thứ 26 trong bảng chữ cái Pashtun, là chữ ط ở dạng đứng cuối.
  غلطǧalatsai

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..
 2. Pashtoon, Zeeya A. (2009) “ط”, trong Pashto–English Dictionary, Hyattsville: Dunwoody Press

Tiếng Phalura[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط (t)

 1. Chữ cái thứ 26 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Phalura, chỉ dùng trong từ mượn, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Punjab[sửa]

Shāhmukhī
Gurmukhī (ta)

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

()

 1. Chữ cái thứ 22 trong bảng chữ cái Shahmukhi tiếng Punjab, là chữ ط () ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Qashqai[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(t)

 1. Chữ cái thứ 21 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Qashqai, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Rohingya[sửa]

Hanifi 𐴃
Ả Rập
Miến
Bengal

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط ()

 1. Chữ cái thứ 21 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Rohingya, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Saho[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط (t)

 1. Chữ cái thứ 18 trong bảng chữ cái Ả Rập Ajami tiếng Saho, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..
 2. Ahmedsaad Mohammed Omer, Giorgio Banti & Moreno Vergari (2014) Saho Islamic poetry and other literary genres in Ajami script

Tiếng Saraiki[sửa]

Ả Rập
Devanagari त़
Gurmukhi ਤ਼

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط (/ t̤‍ / ‍t̤‍ / ‍t̤)

 1. Chữ cái thứ 34 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Saraiki, là chữ ط () ở dạng đứng cuối.
  اَتے آسا، یہوسفط دا پیِوُ ہا اَتے یہوسفط، یُورام دا پیِوُ ہا اَتے یُورام، عُزِّیاہ دا پیِوُ ہا۔
  Ate Asa, Jehoshaphat da Piu ha Ate Jehoshaphat, Joram da Piu ha Ate Joram, Uzziah da Piu ha.
  A-sa sanh Giô-sa-phát; Giô-sa-phát sanh Giô-ram; Giô-ram sanh Ô-xia. (Mathiơ 1:8)

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Pakistan Bible Society (2022), متّی دی راہِیں اِنجِیل سرائیکی بولی اِچ, متّی 1 (bằng tiếng Saraiki)

Tiếng Shina[sửa]

Ả Rập
Devanagari

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط (t)

 1. Chữ cái thứ 27 trong bảng chữ Ả Rập tiếng Shina, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Shina Kohistan[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط (t)

 1. Chữ cái thứ 26 trong bảng chữ Ả Rập tiếng Shina Kohistan, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Sindh[sửa]

Wikipedia tiếng Sindh có bài viết về:
Ả Rập
Devanagari
Sindh 𑋍
Khojki 𑈙
Gurmukhi

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط (t)

 1. Chữ cái thứ 32 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Sindh, là chữ ط ở dạng đứng cuối.
  1. تڏهن ابرهام جواب ڏيئي چيو تہ هاڻي ڏس، مون خداوند سان ڳالهائڻ جي همت ڪئي آهي، جيتوڻيڪ آءٌ فقط مٽي ۽ رک آهيان:
   tadahin abrhaam jawaabu dei chayo tہ haani disu، mun khudaaond saan gaalhainu je himat kai ahe، jetonek aaon faqat mte rkh aahiyan:
   Áp-ra-ham lại thưa rằng: mặc dầu tôi đây vốn là tro bụi, song tôi cũng dám cả gan thưa lại cùng Chúa. (Sáng thế ký 18:27)

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Pakistan Bible Society (1962), Sindhi Bible, پيدائش 18 (bằng tiếng Sindh)

Tiếng Siwi[sửa]

Tifinagh
Latinh
Ả Rập

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط ()

 1. Chữ cái biểu thị âm [tˤ] trong bảng chữ cái Ả Rập Berber, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Somali[sửa]

Latinh Dh dh
Wadaad
Osmanya 𐒊

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط (dh)

 1. Chữ cái thứ 17 trong bảng chữ cái Wadaad tiếng Somali, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Sunda[sửa]

Latinh T t
Sunda (ta)
Pegon
Cacarakan ꦛ꦳

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(t)

 1. Chữ cái thứ 18 trong bảng chữ Pegon tiếng Sunda, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Abjad Pegon

Tiếng Swahili[sửa]

Latinh T t
Pegon

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط (t)

 1. Chữ cái thứ 18 trong bảng chữ cái Ajami tiếng Swahili, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Tabasaran[sửa]

Kirin Тӏ () тӏ ()
Latinh
Ả Rập

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط ()

 1. () Chữ cái thứ 22 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Tabasaran, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Tachawit[sửa]

Tifinagh ()
Latinh
Ả Rập

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط ()

 1. Chữ cái biểu thị âm [tˤ] trong bảng chữ cái Ả Rập Berber, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Tajik[sửa]

Kirin Т (T) т (t)
Ả Rập
Latinh T t

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط (t)

 1. () Chữ cái thứ 19 trong bảng chữ cái Ba Tư tiếng Tajik trước năm 1928, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Talysh[sửa]

Ba Tư
Latinh Т т
Kirin T t

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط (t)

 1. Chữ cái thứ 25 trong bảng chữ cái Ba Tư tiếng Talysh tại Iran, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Tamazight Trung Atlas[sửa]

Tifinagh ()
Latinh
Ả Rập

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط ()

 1. Chữ cái biểu thị âm [tˤ] trong bảng chữ cái Ả Rập Berber, là chữ ط ở dạng đứng cuối.
  تيطط‎‎‎‎ⵜⵉⵟ (tiṭ)mắt

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Penchoen, Thomas G. (1973) Tamazight of the Ayt Ndhir (Afroasiatic dialects; 1), Los Angeles: Undena Publications, →ISBN

Tiếng Tamil[sửa]

Chữ cái[sửa]

()

 1. (Hồi giáo) Chữ cái thứ 22 trong bảng chữ cái Arwi, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Tarifit[sửa]

Tifinagh ()
Latinh
Ả Rập

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ط / ط‍ / ‍ط‍ / ‍ط ()

 1. Chữ cái biểu thị âm [tˤ] trong bảng chữ cái Ả Rập Berber, là chữ ط ở dạng đứng cuối.
  تيط‎‎‎‎‎ⵜⵉ (ti)mắt

Xem thêm[sửa]

Tiếng Tatar Crưm[sửa]

Kirin Т т
Ả Rập
Latinh T t

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(t)

 1. (cũ) Chữ cái thứ 20 trong bảng chữ cái Ả Rập tiếng Tatar Crưm trước năm 1928, là chữ ط ở dạng đứng cuối.

Xem thêm[sửa]