Bản mẫu:Bảo quản viên còn hoạt động

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Danh sách ngắn gọn[sửa]

Tên thành viên Ngày nhậm chức
Nguyễn Xuân Minh
Trần Nguyễn Minh Huy 21 tháng 5 năm 2010
Nguyentrongphu 1 tháng 12 năm 2011
Iosraia 28 tháng 9 năm 2017
ThiênĐế98 12 tháng 8 năm 2018
Tuanminh01 12 tháng 8 năm 2018
‎TheHighFighter2 19 tháng 12 năm 2020
Kateru Zakuro 8 tháng 12 năm 2021
Ccv2020 14 tháng 3 năm 2022

Danh sách theo thời gian hoạt động[sửa]

Bảo quản viên (còn hoạt động) (sửa bảng)
Tên Có mặt Vắng Ghi chú
Từ giờ Đến giờ Từ ngày Đến ngày
Nguyễn Xuân Minh Lâu lâu có thì giờ tham gia
Trần Nguyễn Minh Huy Tác vụ cuối: 10:29, ngày 10 tháng 4 năm 2021
Nguyentrongphu
Iosraia Tác vụ cuối: 07:18, ngày 1 tháng 5 năm 2020
ThiênĐế98
Tuanminh01 Tác vụ cuối: 15:46, ngày 26 tháng 1 năm 2021
‎TheHighFighter2
Kateru Zakuro
Ccv2020
Lưu ý: Các tên in đậm là hành chính viên.