Bản mẫu:PD-release

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Phạm vi công cộng

Hình này do người nắm bản quyền chuyển vào phạm vi công cộng, quyền tác giả của nó đã mãn hạn hoặc hết hiệu lực. Có giá trị trên toàn thế giới.
Áp dụng phủ nhận chung.