Bước tới nội dung

Bản mẫu:bảng:mùa

Từ điển mở Wiktionary
Tên gọi các mùa trong không xác định ngôn ngữ · {{{seasons}}} (bố cục · chữ)
{{{spring}}} {{{summer}}} {{{autumn}}} {{{winter}}}

Tài liệu dưới đây chứa mẫu tự động từ bản mẫu {{table doc}}.

Bản mẫu này là bố cục cho một bảng có thể được dùng cho tất cả ngôn ngữ. Chọn một ngôn ngữ bên dưới để chỉnh sửa hoặc chỉnh sửa bản mẫu này để thay đổi bố cục.

Các ngôn ngữ hiện có bảng này

[sửa]

Tạo ngôn ngữ mới

[sửa]

Điền vào hộp bên dưới bằng mã ngôn ngữ thích hợp ở cuối, vd: "vi" cho tiếng Việt.
Preloaded text: Bản mẫu:bảng:mùa new.