Bản mẫu:eng-adj

Từ điển mở Wiktionary

eng-adj (so sánh hơn more eng-adj, so sánh nhất most eng-adj)