Bản mẫu:hrv-noun-a-an-fa

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Biến cách của hrv-noun-a-an-fa
Số ít Số nhiều
Chủ cách hrv-noun-a-an-fa {{{1}}}i
Thuộc cách {{{1}}}a hrv-noun-a-an-faa
Tặng cách {{{1}}}u {{{1}}}ima
Đối cách {{{1}}}a {{{1}}}e
Cách xưng hô {{{1}}}e {{{1}}}i
Cách vị trí {{{1}}}u {{{1}}}ima
Cách công cụ {{{1}}}om {{{1}}}ima

Miêu tả[sửa]

Đây là tiêu bản biến cách cho danh từ loại a trong tiếng Croatia mà chỉ giống đực; kết thúc bằng phụ âm không phải là phụ âm vòm; có "a lướt nhanh" trong thân từ trong hình thức chủ cách số ít (bằng đối cách số ít của danh từ loại a chỉ đến vật vô sinh) và thuộc cách số nhiều.