Bản mẫu:lat-noun-2

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Cách Số ít Số nhiều
Chủ cách [[{{{1}}}us|{{{1}}}us]] [[{{{1}}}ī|{{{1}}}ī]]
Hô cách [[{{{1}}}e|{{{1}}}e]] [[{{{1}}}ī|{{{1}}}ī]]
Nghiệp cách [[{{{1}}}um|{{{1}}}um]] [[{{{1}}}ōs|{{{1}}}ōs]]
Thuộc cách [[{{{1}}}ī|{{{1}}}ī]] [[{{{1}}}ōrum|{{{1}}}ōrum]]
Vị cách [[{{{1}}}ō|{{{1}}}ō]] [[{{{1}}}īs|{{{1}}}īs]]
Tòng cách [[{{{1}}}ō|{{{1}}}ō]] [[{{{1}}}īs|{{{1}}}īs]]