Bản mẫu:nld-đại từ

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đại từ chỉ ngôi
Dạng bớt
Chủ ngữ {{{1}}} {{{2}}}
Bổ ngữ trực tiếp {{{3}}} {{{4}}}
Bổ ngữ gián tiếp {{{5}}} {{{6}}}
Đại từ sở hữu
Không biến Biến
{{{7}}} {{{8}}}