Bản mẫu:nld-verb/doc

Từ điển mở Wiktionary

Cách sử dụng[sửa]

Dùng tiêu bản này để hiển thị cách chia động từ tiếng Hà Lan. Bản mẫu in đậm động từ với dạng quá khứ không hoàn thành, động tính từ quá khứ.

  • {{nld-verb|quá khứ không hoàn thành|động tính từ quá khứ|type=weak/strong/mixed}}
  • {{nld-verb|quá khứ không hoàn thành|past-pl=quá khứ số nhiều|động tính từ quá khứ|type=strong|irreg=y}}
  • {{nld-verb|quá khứ không hoàn thành|past-sg2=dạng khác của thì quá khứ|động tính từ quá khứ|type=weak/strong/mixed}} (quá khứ có hai dạng)
  • {{nld-verb|quá khứ không hoàn thành|-|type=weak/strong/mixed}} (nếu không có động tính từ quá khứ)
  • {{nld-verb|quá khứ không hoàn thành|động tính từ quá khứ|type=weak/strong/mixed|sep=phần phân tách}}
  • {{nld-verb|quá khứ không hoàn thành|động tính từ quá khứ|type=weak/strong/mixed|obj=bổ ngữ trong tên mục từ}}


Xem thêm[sửa]