Bản mẫu:nor-adj

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Các dạng Biến tố
Giống gđc
gt
Số nhiều
Cấp so sánh
cao