Bản mẫu:pol-noun-sing

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Danh từ số ít
Số ít
Chủ cách [[{{{1}}}]]
Thuộc cách [[{{{2}}}]]
Vị cách [[{{{3}}}]]
Nghiệp cách [[{{{4}}}]]
Cụ cách [[{{{5}}}]]
Ư cách [[{{{6}}}]]
Hô cách [[{{{7}}}]]