Bản mẫu:slk-noun-hrdina

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
hrdina số ít số nhiều
Nguyên cách [[{{{1}}}a]] [[{{{1}}}ovia]]
Sinh cách [[{{{1}}}u]] [[{{{2}}}ov]]
Dữ cách [[{{{1}}}ovi]] [[{{{1}}}om]]
Đối cách [[{{{1}}}u]] [[{{{1}}}ov]]
Vị cách [[{{{1}}}ovi]] [[{{{1}}}och]]
Tạo cách [[{{{1}}}om]] [[{{{1}}}ami]]

Cách sử dụng:

Tiêu bản {{slk-noun-hrdina|danh từ}} dùng để chia

Chú ý bỏ nguyên âm cuối của danh từ như: -a (hrdina). Ví dụ {{slk-noun-hrdina|hrdin}}. Trong trường hợp otec, dùng {{slk-noun-hrdina|otc}}.