Bản mẫu:slk-noun-stroj

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
stroj số ít số nhiều
Nguyên cách [[{{{1}}}]] [[{{{1}}}e]]
Sinh cách [[{{{1}}}a]] [[{{{2}}}ov]]
Dữ cách [[{{{1}}}u]] [[{{{1}}}om]]
Đối cách [[{{{1}}}]] [[{{{1}}}e]]
Vị cách [[{{{1}}}i]] [[{{{1}}}och]]
Tạo cách [[{{{1}}}om]] [[{{{1}}}mi]]

Cách sử dụng:

Tiêu bản {{slk-noun-stroj|danh từ}} dùng để chia

Ví dụ {{slk-noun-stroj|stroj}}.