Hang trống còn vời tiếng chân

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Việt[sửa]

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
haːŋ˧˧ ʨəwŋ˧˥ kɔ̤n˨˩ və̤ːj˨˩ tiəŋ˧˥ ʨən˧˧haːŋ˧˥ tʂə̰wŋ˩˧ kɔŋ˧˧ jəːj˧˧ tiə̰ŋ˩˧ ʨəŋ˧˥haːŋ˧˧ tʂəwŋ˧˥ kɔŋ˨˩ jəːj˨˩ tiəŋ˧˥ ʨəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
haːŋ˧˥ tʂəwŋ˩˩ kɔn˧˧ vəːj˧˧ tiəŋ˩˩ ʨən˧˥haːŋ˧˥˧ tʂə̰wŋ˩˧ kɔn˧˧ vəːj˧˧ tiə̰ŋ˩˧ ʨən˧˥˧

Danh từ riêng[sửa]

Hang trống còn vời tiếng chân

  1. Do chữ "Không cốc túc âm" (Hang trống có tiếng chân người đi) là nói điều may hiếm có, nỗi vui mừng tất nhiên của hạng người đồng điệu.
  2. Trang Tử.
    Phù đào hư không giả.
  3. Văn chân túc âm củng nhiên nhi hỉ hỷ. (Phàm người chạy trốn vào chỗ trống không, nghe có tiếng chân người đi thì tất vui vậy).
  4. Thơ Hoàng Đình Kiên.
    Biệt hậu ký thi năng ủy ngã
  5. Tự đào không cốc thính nhân thanh. (Xa nhau thơ gửi đến an ủi được tôi, như trốn vào hang trống nghe có tiếng người).

Dịch[sửa]

Tham khảo[sửa]