MediaWiki:Citethispage-content

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Mục lục: APA | MLA | MHRA | Chicago | CSE | Bluebook | AMA | BibTeX

Quan trọng: Giống như tài nguyên tham khảo nào mà được xây dựng bởi cộng đồng, nội dung của Wiktionary có thể bao gồm sai lầm – xin hãy kiểm chứng những thông tin với vài nguồn khác và đọc lời phủ nhận để biết thêm về vấn đề này.