Nhịu ngọng

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Là cách nói vừa nhịu vừa ngọng của phụ nữ một số nơi