Phụ lục:Thuật ngữ toán học Anh-Việt/C

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thuật ngữ toán học Anh-Việt
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Dưới đây là danh sách các thuật ngữ toán học tiếng Anh, được giải nghĩa sang tiếng Việt, bắt đầu bằng chữ cái C.

Những ký hiệu viết tắt[sửa]

CA[sửa]

 • cactoid: top. cactoit
 • calculability: tính chất tính được
  • effective ~: log. tính chất tính được hiệu quả
 • calculagraph: máy đếm thời gian
 • calculation: sự tính toán, phép tính
  • automatic ~: sự tính toán tự động
  • fixed point ~: sự tính toán với dấu phẩy cố định
  • floating point ~: sự tính toán với dấu phẩy di động
  • graphic(al) ~: phép tính đồ thị
  • non-numerical ~: đs. sự tính toán không bằng số
  • numerical ~: đs. sự tính toán bằng số
 • calculator: dụng cụ tính toán, máy tính
  • analogue ~: máy tính tương tự, máy tính mô hình
  • card programmed electronic ~: máy tính điện tử dùng bìa đục lỗ
  • direct reading ~: máy tính đọc trực tiếp
  • function ~: bộ phận tính hàm số
  • logarithmic ~: máy tính lôgarit
  • printing ~: máy tính in
  • table ~: máy tính dạng bảng
 • calculus: phép tính, tính toán
  • ~ of variations: tính biến phân
  • differential ~: tính vi phân
  • differential and integral ~: phép tính vi tích phân
  • functional ~: phép tính phiếm hàm
  • high predicate ~: phép tính vị từ cấp cao
  • infinitesimal ~: phép tính các vô cùng bé
  • integral ~: phép tính tích phân
  • logical ~: phép tính lôgic
  • numerical ~: phép tính bằng số
  • operational ~: phép tính toán tử
  • predicate ~: phép tính vị từ
  • propositional ~: phép tính mệnh đề
  • restricted predicate ~: phép tính hẹp các vị từ
  • sentential ~: phép tính mệnh đề, phép tính phán đoán
 • calibrate: định số, xác định các hệ số; chia độ lấy mẫu
 • calibration: sự định cỡ; sự lấy mẫu; sự chia độ
 • calk: sao, can
 • cancel: giản ước (phân phối), gạch bỏ
  • ~ out: triệt tiêu lẫn nhau, giản ước
 • cancellable: giản ước được
 • cancellation: sự giản ước; sự triệt tiêu nhau
 • candle-power: lực ánh sáng
 • canonical: chính tắc
 • cantilever: cơ. dầm chìa, côngxon, giá đỡ
 • cap: mũ; ngòi thuốc nổ; ký hiệu
  • spherical ~: hh. cầu phân
 • cap-product: tích Witny
 • capacity: dung lượng, dung tích, năng lực, công suất, khả năng, khả năng thông qua
  • bearing ~: tải dung
  • channel ~: khả năng thông qua của kênh
  • digit ~: mt. dung lượng chữ số
  • flow ~: khả năng thông qua
  • heat ~: nhiệt dung
  • information ~: dung lượng thông tin
  • logarithmic ~: gt. dung lượng lôgarit
  • memory ~: dung lượng bộ nhớ
  • regulator ~: công suất của cái điều hành
  • thermal ~: vl. nhiệt dung
 • card: mt. tấm bìa, phiếu tính có lỗ; bảng; trch. quân bài
  • correction ~: bảng sửa chữa
  • plain ~: trch. quân bài công khai
  • punched ~: bìa đục lỗ
  • test ~: phiếu kiểm tra
  • trump ~: quân bài thắng
 • cardinal: cơ bản, chính
 • cardinality: bản số; lực lượng
 • cardioid: đường hình tim (đồ thị r=a(1-cosθ))
 • carriage: mt. bàn trượt (của máy tính trên bàn); xe (lửa, ngựa)
  • accumulator ~: mt. xe tích lũy [bàn, con] trượt tích luỹ
  • movable ~: mt. [bàn trượt, xe trượt] động
 • carrier: giá (mang)
 • carry: mt. số mang sang hàng tiếp theo, sự chuyển sang, mang sang
  • accumulative ~: số mang sang được tích luỹ
  • delayed ~: sự mang sang trễ
  • double ~: sự mang sang kép
  • end around ~: hoán vị vòng quanh
  • negative ~: sự mang sang âm
  • previous ~: sự mang sang trước (từ hàng trước)
  • simultaneous ~: mt. sự mang sang đồng thời
  • single ~: mt. sự mang sang đơn lẻ
  • successive ~ies: mt. sự mang sang liên tiếp
  • undesirable ~: mt. sự mang sang không mong muốn
 • cartesian: thuộc về Descartes
 • cartography: môn bản đồ
 • cascade: tầng, cấp
 • case: trường hợp
  • degenerate ~: trường hợp suy biến
  • limiting ~: trường hợp giới hạn
  • limit-point ~: gt. trường hợp điểm giới hạn
  • ordinary ~: trường hợp thông thường
  • particular ~: trường hợp [riêng, đặc biệt]
 • cast: ném, quăng
 • casting out: phương pháp thử tính (nhân hay cộng)
 • categorical: (thuộc) phạm trù
 • category: phạm trù, hạng mục
  • ~ of sets: phạm trù tập hợp
  • Abelian ~: phạm trụ Aben
  • abstract ~: phạm trù trừu tượng
  • additive ~: phạm trù cộng tính
  • cocomplete ~: phạm trù đối đầy đủ
  • colocally ~: phạm trù địa phương
  • complete ~: phạm trù đầy đủ
  • conormal ~: phạm trù đối chuẩn tắc
  • dual ~: phạm trù đối ngẫu
  • exact ~: phạm trù khớp
  • marginal ~: tk. tần suất không điều kiện (của một dấu hiệu nào đó)
  • normal ~: phạm trù chuẩn tắc
  • opposite ~: phạm trù đối
 • catenary: dây xích, dây chuyền, đường dây chuyền
  • hydrrostatic ~: đường dây xích thuỷ tĩnh
  • hyperbolic ~: đường dây xích hipebolic
  • parabolic ~: đường dây xích parabolic
  • spherical ~: đường dây xích cầu
  • two-based ~: đường dây xích hai đáy
 • catenoid: mặt catinoit
 • cause: nguyên nhân, lý do; vl. nhân quả
  • assibnable ~: tk. nguyên nhân không ngẫu nhiên
  • chance ~: nguyên nhân ngẫu nhiên
 • cavitation: sự sinh lỗ hổng
 • cavity: cái hốc, lỗ hổng
  • toroidal ~: lỗ hổng hình xuyến

CE[sửa]

 • cell: tế bào; ô, ngăn (máy tính); khối
  • binary ~: ô nhị phân
  • degenerate ~: ngăn suy biến
  • storage ~: ngăn nhớ, ngăn lưu trữ
 • cellule: mắt, ô, tế bào (nhỏ)
 • center, centre: trung tâm; đặt vào tâm
  • ~ of a bundle: tâm của một chùm
  • ~ of buyoancy: tâm nổi
  • ~ of compression: tâm nén
  • ~ of a conic: tâm của một cônic
  • ~ of curvature: tâm cong
  • ~ of flexure: tâm uốn
  • ~ of gravity: trọng tâm
  • ~ of a group: tâm của một nhóm
  • ~ of homology: tâm thấu xạ
  • ~ of inversion: tâm nghịch đảo
  • ~ of isologue: tâm đối vọng
  • ~ of mass: tâm khối
  • ~ of mean distance: tâm khoảng cách trung bình
  • ~ of moment: tâm mômen
  • ~ of oscillation: tâm dao động
  • ~ of a pencil: tâm một bó
  • ~ of percussion: tâm kích động
  • ~ of perspectivity: tâm phối cảnh
  • ~ of projection: tâm chiếu
  • ~ of a quadratic complex: tâm một mớ bậc hai
  • ~ of a quadric: tâm một quadric
  • ~ of a range: tâm của một miền biến thiên
  • ~ of similarity: tâm đồng dạng
  • ~ of surface: tâm của mặt
  • ~ of suspension: tâm treo
  • ~ of twist: tâm xoắn
  • aerodynamic ~: tâm áp
  • computation ~: trung tâm tính toán
  • elastic ~: tâm dàn hồi
  • harmonic ~: tâm điều hoà
  • instantaneous ~: tâm tức thời
  • median ~: tk. tâm [trung vị; međian]
  • radical ~: tâm đẳng phương
  • ray ~: tâm vị tự
  • shear ~: tâm trượt, tâm cắt
 • centesimal: bách phân
 • centile: tk. bách phân vị
 • centralizer: đs. nhóm con trung tâm
 • centric (centrical): trung tâm chính
 • centrifugar: vl. ly tâm
 • centring: đưa tâm về; sự định tâm
 • centripetal: vl. hướng tâm
 • centrode: đường tâm quay tức thời
 • centroid: trọng tâm (của một hình hay một vật); phỏng tâm
  • ~ of a triangle: trung tuyến của một tam giác
  • curvature ~: trọng tâm cong (trọng tâm của đường cong có mật độ khối tỷ lệ với độ cong)
 • cemtrum: tâm
  • ~ of a group: tâm của nhóm
 • centuple: gấp phần trăm, nhân với một trăm

CH[sửa]

 • chain: dây xích, dây chuyền chuỗi
  • ~ of syzygies: đs. xích [hội xung, xiziji]
  • atternating ~: dây xích đan, dây chuyền đan
  • finite ~: xs. xích hữu hạn
  • Markov ~: xs. xích Mác-cốp
  • normal ~: dây chuyền chuẩn tắc
  • reducible ~: đs. dây chuyền khả quy
 • chance: trường hợp ngẫu nhiên, khả năng có thể; cơ hội
  • ~ of acceptance: xác suất thu nhận
 • change: sự thay đổi, sự biến đổi; thay đổi, biến đối
  • ~ of base (basis): đổi cơ sở; đổi cơ số
  • secular ~: sự thay đổi trường kỳ
  • the signs ~: thay đổi dấu
 • channel: ống kênh
  • binary ~: kênh nhị nguyên, kênh nhị phân
  • correction ~: kênh hiệu đính, kênh sửa sai
  • noiseless ~: ống không có nhiễu âm, kênh không ồn
  • open ~: kênh nhớ
  • undellayed ~: kênh không trễ
 • character: đs. đặc trưng, đặc tính; đặc số; mt. dấu chữ
  • conjugate ~: đs. đặc trưng liên hợp
  • group ~: đặc trưng nhóm
  • irreducible ~: tính chất không khả quy
  • non-principal ~: tính không chính
  • perforator ~: số và dấu hiệu trên phím máy đục lỗ
  • principal ~: đặc trưng chính
 • characteristic: đặc tính, đặc trưng; đặc tuyến
  • ~ of a complex: đặc tuyến của một mớ (đường thẳng)
  • ~ of correspondence: đặc trưng của một phép tương ứng
  • ~ of a developable: đặc tuyến của một mặt trải được
  • ~ of a family of surfaces: đặc tuyến của một họ mặt
  • ~ of a field: đặc số của một trường
  • ~ of logarithm: phần đặc tính của lôga
  • complementary ~: đặc tính bù
  • control ~: đặc trưng điều chỉnh, đặc trưng điều khiển
  • decibellog frequency ~: đặc trưng biên tần lôga
  • delay ~: đặc trưng trễ
  • drive ~: đặc trưng biến điệu
  • dynamic(al) ~: đặc trưng động
  • Euler ~: đặc trưng Ơle
  • external ~: xib. đặc trưng ngoài
  • feed back ~: đặc trưng liên hệ ngược
  • hysteresis ~: đặc trưng hiện tượng trễ
  • idealized ~: xib. đặc trưng được lý tưởng hoá
  • impedance ~: đặc trưng tổng trở
  • lumped ~: đặc trưng chung
  • noise ~: đặc trưng tiếng ồn
  • no-load ~: xib. đặc trưng không tải
  • operating ~: xib. đặc trưng sử dụng; tk. đường đặc trưng
  • phase ~: đặc trưng pha
  • recovery ~: đặc trưng quá trình chuyển tiếp, đường hồi phục
  • resonance ~: đường cộng hưởng
  • response ~: xib. đặc trưng tần số
  • rising ~: xib. đặc trưng tăng (thêm)
  • selectivity ~: đặc trưng tuyển lựa
  • square-law ~: xib. đặc trưng bình phương
  • static(al) ~: xib. đặc trưng tĩnh
  • steady-state ~: xib. đặc trưng của chế độ ổn định
  • steep-sided ~: đặc trưng có nhát cắt dựng đứng
  • surge ~: xib. đặc trưng chuyển tiếp
  • target ~: đặc trưng mục đích
  • through ~: đặc trưng xuyên qua
  • total ~: xib. đặc trưng chung
 • chart: biểu (đồ)
  • arithmetics ~: biểu đồ những thay đổi số lượng
  • circular ~: biểu đồ vuông
  • control ~: phiếu kiểm tra
  • dot ~: biểu đồ điểm
  • double logarithmic ~: bản đồ có tỷ lệ xích lôga ở hai trục
  • efficiency ~: biểu đồ hiệu suất, hiệu suất biểu đồ
  • impedance ~: đồ thị tổng trở
  • logarithmic ~: tk. biểu đồ lôga
  • percentile ~: tk. đường phân phối
  • recorder ~: bảng ghi, biểu đồ ghi
 • chasing: sự theo dõi
  • diagram ~: sự theo dõi trên biểu đồ
  • check kiểm tra ~: on accuracy kiểm tra độ chính xác
  • cycle ~: kiểm tra chu trình
  • digit ~: kiểm tra chữ số
  • even-parity ~: kiểm tra tính chẵn
  • odd-even ~: mt. kiểm tra tính chẵn - lẻ
  • parity ~: kiểm tra tính chẵn lẻ
 • checking: sự kiểm tra
  • ~ by resubstitution: kiểm tra bằng cách thế (vào phương trình lúc đầu)
 • chequers: trch. trò chơi cờ (tây)
 • chord: dây cung, dây trương
  • ~ of contact: dãy tiếp xúc
  • bifocal ~ of a quadric: dây song tiêu của một quadric
  • focal ~: dây tiêu
  • upplemental ~: đs. dây cung bù

CI[sửa]

 • cinque (cinq): trch. quân bài năm
 • cipher: số không; ký hiệu chữ số, mã; lập mã, tính bằng chữ số
 • circle: vòng tròn, đường tròn, hình tròn
  • ~ at infinity: vòng ở vô tận,
  • ~ of convergence: hình tròn hội tụ
  • ~ of curvature: đường trong chính khúc
  • ~ of declination: vòng lệch
  • ~ of inversion: vòng tròn nghịch đảo
  • ~ of permutation: chu trình hoán vị
  • asymptotic ~: đường tròn tiệm cận
  • circumscribed ~: vòng tròn ngoại tiếp
  • coaxial ~s: vòng tròn đồng trục
  • concentric ~s: vòng tròn đồng tâm
  • critical ~: vòng tròn tới hạn
  • director ~: đường tròn chỉ phương
  • eccentric ~s of an ellipse: vòng tâm sai của elip
  • escribed ~ (of a triangle): vòng tròn bàng tiếp (của một tam giác)
  • externally tangent ~s: các vòng tròn tiếp xúc ngoài
  • focal ~: vòng tròn tiêu
  • generating ~: đường tròn sinh
  • great ~: vòng tròn lớn (của hình cầu)
  • horizontal ~: vòng chân trời
  • imaginary ~: vòng ảo
  • impedance ~: vòng tổng trở
  • inscribed ~ (of a triangle): vòng tròn nội tiếp (một tam giác)
  • limit ~: đường giới hạn (trong hình học Lôbatrepxki)
  • nine-point ~: vòng tròn chín điểm (của một tam giác)
  • non-degenerate ~: vòng tròn không suy biến
  • null ~: vòng điểm
  • oriented ~: vòng tròn định hướng
  • orthogonal ~s: vòng tròn trực giao
  • osculating ~: vòng tròn mật tiếp
  • parallel ~: hh. đường tròn vĩ tuyến
  • proper ~: vòng tròn [thông thường, thật sự]
  • radical ~: vòng tròn đẳng phương
  • small ~: vòng tròn bé (của hình cầu)
  • simple ~: vòng tròn đơn
  • tangent ~s: các vòng tròn tiếp xúc
  • transit ~: tv. vòng kinh tuyến
  • vertical ~: hh. vòng kinh tuyến
  • virtual ~: chu trình ảo, vòng tròn ảo
 • circulant: (thuộc) đường tròn, vòng tròn, vòng quanh
 • circulary: tròn, có hình tròn
 • circum: chung quanh, vòng quanh
 • circumcentre: tâm vòng tròn ngoại tiếp
 • circumcircle: vòng tròn ngoại tiếp
 • circumference: đường tròn, chu vi vòng tròn
  • ~ of a sphere: đường tròn lớn (của hình cầu)
 • circumflex: dấu mũ
 • circumsphere: mặt cầu ngoại tiếp
 • cissoid: xixôit (đồ thị của y2(x2-x)=x3)

CL[sửa]

 • clan: clan (nửa nhóm compac (và) liên thông Hauxdop)
 • class: lớp
  • ~ of a congruence: lớp của một đoàn
  • ~ of conjugate elements: lớp các phần tử liên hợp
  • ~ of a nilpotent group: lớp của một nhóm luỹ linh
  • additive ~s: lớp divizơ
  • canonical ~: lớp chính tắc
  • complete ~: tk. lớp đầy đủ
  • conjugate ~s: đs. các lớp liên hợp
  • density ~: lớp mật độ, lớp trù mật
  • differential ~: lớp vi phân
  • divior ~: lớp các số chia lớp divizơ
  • empty ~: lớp trống
  • equivalence ~s: các lớp tương đương
  • hereditary ~: lớp di truyền
  • homology ~: lớp đồng đều
  • lower ~: lớp dưới
  • negaitive sense ~: lớp có hướng tâm
  • non-null ~: lớp khác không
  • null ~: lớp không
  • selected ~: lớp truyền, lớp chọn lọc
  • split ~: đs. lớp tách
  • unit ~: lớp đơn vị
  • void ~: lớp trống
 • classification: tk. sự phân loại, sự phân lớp, sự phân hạng
  • attributive ~: sự phân theo thuộc tính
  • automatic ~: sự phân loại tự động
  • manifold ~: sự phân theo nhiều dấu hiệu
  • marginal ~: sự phân loại biên duyên
  • one-way ~: sự phân loại theo một dấu hiệu
  • two-way ~: sự phân loại theo hai dấu hiệu
 • cleavable: tách được, chia ra được
 • cleave: tác ra, chia ra
 • clock: đồng hồ; sơ đồ đồng bộ hoá
  • master ~: mt. sơ đồ đồng bộ hoá chính
 • clockwise: theo chiều kim đồng hồ
 • closed: đóng, kín
  • absolutely ~: đóng tuyệt đối
  • algebraically ~: đóng đại số
  • mutiplicatively ~: đóng đối với phép nhân
 • closeness: tính chính xác, sự gần
 • closure: cái bao đóng
  • integral ~: bao đóng nguyên
  • ordered ~: bao đóng được sắp
 • clothe: phủ, mặc
 • clothing: sự phủ
  • ~ of surface: sự phủ bề mặt
 • clothoid: clotoit, đường xoắn ốc Coócnu
 • cluster: tích luỹ; tập hợp thành nhóm, nhóm theo tổ; nhóm, chùm
  • star ~: tv. chùm sao
  • ultimate ~: tk. chùm cuối cùng
 • clutch: sự nắm; kỹ. răng vẩu

CN[sửa]

CO[sửa]

COA[sửa]

COB[sửa]

COC[sửa]

COD[sửa]

 • code: mt., xib. mã, chữ số; tín hiệu; lập mã
  • address ~: mã địa chỉ
  • amplitude ~: mã biên độ
  • aythemtication ~: mã đoán nhận
  • binary ~: mã nhị phân
  • brevity ~: mã ngắn gọn
  • comma-free ~: mã không có dấu phẩy
  • error-correcting ~: mã phát hiện sai
  • excess-six ~: mã dư sáu
  • five-unit ~: mã năm hàng, mã năm giá trị
  • four-address ~: mã bốn địa chỉ
  • frequency ~: mã tần số
  • ideal ~: mã lý tưởng
  • identification ~: mã đồng nhất hoá
  • instruction ~: mã lệnh
  • letter ~: mã bằng chữ
  • minimun redundance ~: mã có độ dôi ít nhất
  • multiaddress ~: mã nhiều địa chỉ
  • non-systematic ~: mã không có hệ thống
  • number address ~: mã có địa chỉ số
  • numerical ~: mã bằng số
  • order ~: mã lệnh
  • permutation ~: mã hoán vị
  • position ~: mã vị trí
  • pulse ~: mã xung
  • reflected ~: mã phản xạ
  • safety ~: mã an toàn
  • self-correcting ~: mã tự chữa, mã tự sửa
  • signal ~: mã tín hiệu
  • single-address ~: mã một địa chỉ
  • syllable ~: mã có hệ thống
  • teleprinter ~: mã têlêtip, mã điện báo tin
  • timing ~: mã tạm thời
 • codeclination: trđ. khoảng cách cực
 • coded: mã hoá
 • coder: thiết bị ghi mã; người đánh mã
 • coding: sự lập mã, sự mã hoá
  • alphabietic ~: sự lập mã theo vần chữ cái
  • automatic(al) ~: sự mã hoá tự động
 • codify: đánh mã
 • codimension: top. số đối chiều, số đối thứ nguyên

COE[sửa]

 • coefficient: hệ số tk. thống kê không thứ nguyên
  • ~ of alienation: tk. (r là hệ số tương quan hỗn tạp)
  • ~ of association: hệ số liên đới
  • ~ of compressibility: hệ số nén
  • ~ of determination: tk. hệ số xác định (bình phương của hệ số tương quan hỗn tạp)
  • ~ of diffusion: hệ số khuyếch tán
  • ~ of divergence: hệ số phân kỳ
  • ~ of efficiency: hệ số tác dụng có ích, hệ số hiệu dụng, hiệu suất
  • ~ of excess: tk. hệ số nhọn
  • ~ of lift: hệ số nâng
  • ~ of multiple correlation: tk. hệ số tương quan bội
  • ~ of partial corretation: tk. hệ số tương quan riêng
  • ~ of recombination: hệ số tái hợp
  • ~ of regression: tk. hệ số hồi quy
  • ~ of restitution: hệ số phục hồi
  • ~ of rotation: hh. hệ số quay
  • ~ of varation: tk. hệ số biến sai, hệ số biến động
  • absorption ~: hệ số hút thu
  • autocorrelation ~: hệ số tự tương quan
  • binomial ~: hệ số nhị thức
  • canonical correlation ~: hệ số tương quan chính tắc
  • confidence ~: tk. hệ số tin cậy
  • damping ~: hệ số tắt dần
  • differentival ~: gt. hệ số vi phân
  • direction ~: hệ số chỉ phương
  • elastic ~: hệ số đàn hồi
  • force ~: hệ số lực
  • incidence ~: top. hệ số giao hỗ
  • indeterminate ~: hệ số vô định
  • inertia ~: hệ số quán tính
  • intersection ~: chỉ số tương giao
  • kinematic ~: of viscosity hệ số nhớt động học
  • leading ~: of polynomial hệ số của số hạng cao nhất
  • literal ~: hệ số chữ
  • local ~: đs. hệ số địa phương
  • mixed ~: hệ số hỗn tạp
  • moment ~: tk. mômen
  • non-dimensional ~: hệ số không thứ nguyên
  • partial differentical ~: hệ số vi phân riêng
  • pressure ~: hệ số áp lực
  • propulsive ~: hệ số đẩy
  • reflection ~: hệ số phản xạ
  • regression ~: hệ số hồi quy
  • reliability ~: tk. hệ số tin cậy
  • resistance ~: hệ số cản
  • serial correlation ~: tk. hệ số tương quan [chuỗi, hàng loạt]
  • strain-optical ~: hệ số biến dạng quang
  • stress-optical ~: hệ số ứng suất quang
  • successive differential ~: hệ số vi phân liên tiếp
  • torsion ~: top. hệ số xoắn
  • total diferential ~: hệ số vi phân toàn phần
  • transmission ~: hệ số truyền đạt
  • triple correlation ~: hệ số tương quan bội ba
  • undetermined ~: hệ số bất định
  • vector correlation ~: hệ số vectơ tương quan (đối với hai đại lượng ngẫu nhiên nhiều chiều)
 • coerce: kháng; ép buộc; cưỡng bức
 • coercive: vl. kháng từ; cưỡng bức
 • coerciveness: tính kháng từ

COF[sửa]

COG[sửa]

COH[sửa]

COI[sửa]

 • coideal: đối lý tưởng
 • coimage: đs. đối ảnh
 • coin: tiền bằng kim loại, đồng tiền
  • biased ~: đồng tiền không đối xứng
 • coinitial: top. cùng đầu
 • coition: sự hợp

COK[sửa]

COL[sửa]

 • colatitude: tv. phần phụ vĩ độ
 • colimit: đối giới hạn, giới hạn phải
 • collapsible: top. co được, rút được
 • collator: mt. máy so (cho bìa có lỗ), thiết bị so sánh
 • collection: sự thu hút, sự tập hợp, tập hợp
  • Abelian ~: [hệ, tập hợp] Aben
 • colligate: tk. liên quan, liên hệ
 • colligation: tk. mức độ liên hệ giữa các dấu hiệu
 • collinear: cộng tuyến
 • collinearity: tính cộng tuyến
 • collineation: phép cộng tuyến
  • affine ~: phép cộng tuyến afin
  • elliptic ~: phép cộng tuyến eliptic
  • hyperbolic ~: phép cộng tuyến hipebolic
  • non-singular ~: phép cộng tuyến không kỳ dị
  • opposite ~ in space: phép cộng tuyến phản hướng trong không gian
  • periodic ~: phép cộng tuyến tuần hoàn
  • singular ~: phép cộng tuyến kỳ dị
 • collocate: sắp xếp
 • collocation: sự sắp xếp
 • cologarithm: côlôga
 • colourable: top. tô màu được
 • column: cột
  • check ~: cột kiểm tra
  • table ~: cột của bảng
  • terminal ~: cột cuối cùng
 • column-vector: vectơ cột

COM[sửa]

 • comaximal: đs. đồng cực đại
 • combination: sự tổ hợp, sự phối hợp
  • ~ of observation: tk. tổ hợp đo ngắn
  • ~ of n things r at a time: tk. tổ hợp chập r trong n phần tử
  • code ~: mt. tổ hợp mã
  • control ~: tổ hợp điều khiển
  • linear ~: tổ hợp tuyến tính
  • switch ~: tổ hợp ngắt
 • combinatorial: (thuộc) tổ hợp
 • combinatorics: toán học tổ hợp, tổ hợp học
 • combinatory: tổ hợp
 • combine: tổ hợp lại, kết hợp
 • comitant: hh. comitan
 • commensurability: tính thông ước
  • critical ~: tính thông ước tới hạn
 • commensurable: thông ước
 • communality: tk. phương sai tương đối của các yếu tố đơn giản
 • commutability: tính giao hoán, tính khả toán
 • commutant: đs. hoán tập
  • mutual ~: đs. hoán tập tương hỗ
 • commutative: giao hoán
 • commutation: đs. sự giao hoán; mt. [sự đổi, sự chuyển] mạch
  • regular ~: đs. giao hoán đều
 • commutator: đs. hoán tử , mt. cái chuyển bánh
  • extended ~: hoán tử suy rộng
  • higher ~: hoán tử cao cấp
 • commute: giao hoán, chuyển mạch
 • compact: top. compac
  • absolutely ~: compac tuyệt đối
  • countably ~: compac đếm được
  • finitely ~: hh. compac hữu hạn
  • linearly ~: đs. compac tuyến tính
  • locally ~: compac địa phương
  • rim ~: top. compac ngoại vi
  • sequentially ~: compac dãy
 • compactification: top. sự compac hoá, sự mở rộng compac
  • onepoint ~: compac hoá bằng một điểm (theo Alexanđrop)
 • compactify: compac hoá
 • compactness: top. tính compac
  • weak ~: tính compac yếu
 • compactum: top. compac (không gian Hauxđrop compac)
 • comparability: tính so sánh được
 • comparable: so sánh được
  • purely ~: đs. hoàn toàn so sánh được
 • comparison: sự so sánh
  • group ~: so sánh nhóm
  • paired ~: so sánh theo cặp
 • compass: compa; địa bàn; vòng tròn, đường tròn
  • azimuth ~: địa bàn phương vị
  • bearing ~: độ từ thiên ; trd. địa bàn phương hướng
  • bow ~es (caliber ~es): compa đo, compa càng còng, compa vẽ đường tròn nhỏ (5-8 mm)
  • celescial ~: địa bàn thiên văn
 • complement: phần bù; bổ sung, dùng làm phần bù
  • ~ with respect to 10: bù cho đủ 10
  • ~ of an angle: góc bù, phần bù của một góc
  • ~ of an arc: cung bù, phần bù của một cung
  • ~ of an event: phần bù của một biến cố; biến đối lập
  • ~ of a set: phần bù của một tập hợp
  • algebraic ~: phần bù đại số
  • orthogonal ~: phần bù trực giao
 • complementary: bù
 • complete: đầy đủ; làm cho đầy đủ, bổ sung
  • ~ of the square: bổ sung cho thành hình vuông, tạo nên biểu thức bậc hai
  • conditionally ~: đầy đủ có điều kiện
 • completeness: log. tính đầy đủ
  • ~ of axiom system: tính đầy đủ của một hệ tiên đề
  • ~ of the system of real number: tính đầy đủ của một hệ số thực
  • functional ~: tính đầy đủ hàm
  • simple ~: tính đầy đủ đơn giản
 • completion: sự bổ sung, sự làm cho đầy đủ; sự mở rộng
  • ~ of space: sự bổ sung một không gian
  • analytic ~: sự mở rộng giải tích
 • complex: hh. mớ; đs., top. phức; phức hợp
  • ~ in involution: mớ đối hợp
  • ~ of circles: mớ vòng tròn
  • ~ of curves: mớ đường cong
  • ~ of spheres: mớ các hình cầu
  • acyclic ~: hh. mớ phi xiclic; đs. phức phi chu trình
  • algebraic ~: phức đại số
  • augmented ~: phức đã bổ sung
  • bitangent linear ~: mớ tuyến tính lưỡng tiếp
  • cell ~: phức khối
  • chain ~: phức xích
  • closed ~: phức đóng
  • covering ~: phức phủ
  • derived ~: phức dẫn suất
  • double ~: phức kép
  • dual ~: phức đối ngẫu
  • geometric ~: phức hình học
  • harmonic ~: mớ điều hoà
  • infinite ~: mớ vô hạn; đs. phức vô hạn
  • isomorphic ~es: phức đẳng cấu
  • linear ~: mớ tuyến tính
  • linear line ~: mớ đường tuyến tính
  • locally finite ~es: phức hữu hạn địa phương
  • minimal ~: phức cực tiểu
  • normalized standard ~: phức tiêu chuẩn chuẩn hoá
  • n-tuple ~: n-phức
  • open ~: phức mở
  • ordered chain ~: phức xích được sắp
  • osculating linear ~: mớ tuyến tính mật tiếp
  • quadratic ~: mớ bậc hai
  • quadraitic line ~: mớ đường bậc hai
  • reducel chain ~: phức dây truyền rút gọn
  • simplicial ~: phức đơn hình
  • singular ~: phức kỳ dị
  • special linear ~: mớ tuyến tính đặc biệt
  • standard ~: phức tiêu chuẩn
  • star-finite ~: phức hình sao hữu hạn
  • tangent ~: mớ tiếp xúc
  • tetrahedral ~: mớ tứ diện
  • topological ~: phức tôpô
  • truncated ~: phức bị cắt cụt
 • complexification: đs. sự phức hoá
  • ~ of Lie algebra: phức hoá của đại số Lie
 • complexity: [độ, tính] phức tạp
  • computational ~: độ phức tạp tính toán
 • compliance: thuận, hoà hợp, sự dễ dãi
  • coustic ~: âm thuận
 • component: thành phần, bộ phận cấu thành
  • ~ of force: thành phần của lực
  • ~ of the edentity: thành phần của đơn vị
  • ~ of moment: thành phần của mômen
  • ~ of rotation: thành phần của phép quay
  • ~ of a space: thành phần liên thông của một không gian
  • ~ of variance: tk. thành phần phương sai
  • boundary ~: thành phần biên
  • control ~: thành phần (của hệ thống) điều khiển
  • covariant ~: thành phần hiệp biến
  • data handling ~: bộ xử lý dữ liệu
  • delay ~: thành phần trễ
  • direction ~: thành phần chỉ phương
  • executive ~: phần tử chấp hành
  • floating ~: xib. mắt phiếm định
  • harmonic ~: thành phần điều hoà
  • imaginary ~ of complex function: thành phần ảo của hàm phức
  • isolated ~: thành phần cô lập
  • logical ~: mt. thành phần lôgic
  • logical “and” ~: mt. thành phần lôgic “và”
  • logical “or” ~: mt. thành phần lôgic [“hoặc”, “hay là”]
  • major ~: đs. mt. các bộ phận cơ bản
  • miniature ~: đs.. mt. các chi tiết rất bé
  • normal ~ of force: thành phần pháp tuyến của lực
  • primary ~: thành phần nguyên sơ
  • principal ~: đs. tk. các thành phần chính
  • real ~: thành phần thực
  • restoring ~: bộ phục hồi
  • stable ~: xib. mắt tĩnh, mắt ổn định
  • transition ~: đs. thành phần bước nhảy (trong phương trình của quá trình)
  • unstable ~: xib. mắt không ổn định
  • variance ~ đs. thành phần phương sai
 • componentwise: theo từng thành phần
 • composant: bộ phận hợp thành, thành phần
 • composite: hợp phần, đa hợp, phức hợp
 • composites: hợp tử
  • ~ of fields: đs. hợp tử của trường
 • composition: sự hợp thành, sự hợp; tích; tổng
  • ~ and division in a proportion: biến đổi tỷ lệ thức a/b=c/d thành (a+b)/(a-b)=(c+d)/(c-d)
  • ~ in a proportion: biến đổi tỷ lệ thức a/b=c/d thành (a+b)/b=(c+d)/d
  • ~ by volume: sự hợp (bằng) thể tích
  • ~ by weight: sự hợp (bằng) trọng lượng
  • ~ of insomorphism: sự hợp thành các đẳng cấu
  • ~ of mapping: sự hợp thành các ánh xạ
  • ~ of relation: sự hợp thành các quan hệ
  • ~ of tensors: tích các tenxơ
  • ~ of vector: sự hợp vectơ
  • cycle ~: đs. sự hợp vòng
  • program ~: mt. lập chương trình
  • ternarry ~: đs. phép toán ba ngôi
 • compound: phức, đa hợp
 • compression: vl. sự nén; top. sự co
  • adiabatic ~: sự nén đoạn nhiệt
  • one-dimensional ~: sự nén một chiều, biến dạng một chiều
 • comptometer: máy kế toán
 • computable: tính được
 • computation: sự tính toán, tính
  • analogue ~: sự tính toán trên các máy tương tự, sự mô hình hoá
  • area ~: tính diện tích
  • digital ~: tính bằng chữ số
  • industrial ~: đs. tính toán công nghiệp
  • step-by-step ~: tính từng bước
 • computational: (thuộc) tính toán
 • compute: tính toán
 • computed: được tính
 • computer: máy tính, người tính
  • all transistore ~ máy tính toàn bán dẫn
  • analogue ~: máy tính tương tự
  • binary automatic ~: máy tính tự động nhị phân
  • Boolean ~: máy tính Bun
  • cut-off ~: máy tính hãm thời điểm
  • cryotron ~: máy tính criôtron
  • dialing set ~: máy tính có bộ đĩa
  • digital ~: máy tính chữ số
  • drum ~: máy tính có trống từ (tính)
  • electronic analogue ~: máy tính điện tử tương tự
  • file ~: máy thông tin thống kê
  • fire control ~: máy tính điều khiển pháp
  • fixed-point ~: máy tính có dấu phẩy cố định
  • floating-point ~: máy tính có dấy phẩy di động
  • general-purpose ~: máy tính vạn năng
  • logical ~: máy tính lôgic
  • machinability ~: máy tính xác định công suất (máy cái)
  • mechnical ~: máy tính cơ khí
  • polynomial ~: máy tính đa thức
  • program-controlled ~: máy tính điều khiển theo chương trình
  • punch-card ~: máy tính dùng bìa đục lỗ
  • relay ~: máy tính có rơle
  • self-programming ~: máy tính tự lập chương trình
  • sequence-controlled ~: máy tính có chương trình điều khiển
  • special purpose ~: máy tính chuyên dụng
  • steering ~: máy tính lái
  • switching ~: máy tính đảo mạch
  • transistor ~: máy tính bán dẫn
  • universal digital ~: máy tính chữ số vạn năng

CON[sửa]

 • concatenation: [sự, phép] ghép
 • concave: lõm
  • ~ down-warrd: lõm xuống
  • ~ toward: lõm về phải
  • ~ up-ward: lõm lên
 • concavo-concave: vl. hai mặt lõm
 • concavo-convex: vl. tập trung; cô đặc
 • concentre: có cùng tâm hướng (về) tâm
 • concentric: đồng tâm
 • concentricity: tính đồng tâm, sự cùng tâm
 • conchoid: controit (đồ thị của (x-a)2(x2+y2) = b2x2)
 • con-circular: hh. đồng viên
 • concomitance: sự kèm theo, sự đồng hành, sự trùng nhau
 • concomitant: kèm theo, đồng hành, trùng nhau
 • concurrent: sự đồng quy
 • condensation: sự ngưng, sự cô đọng
  • ~ of singularities: sự ngưng tụ các điểm kỳ dị
 • condition: điều kiện, tình hình, địa vị
  • ~ of equivalence: điều kiện tương đương
  • ~ of integrability: điều kiện khả tích
  • adjunction ~: điều kiện phù hợp
  • ambient ~: đs. điều kiện xung quanh
  • annihilator ~: điều kiện làm không
  • ascending ~: điều kiện dây chuyền tăng
  • auxiliarry ~: điều kiện phụ
  • boundary ~: điều kiện biên, biên kiện
  • chain ~: điều kiện dây chuyền
  • compatibility ~: điều kiện tương thích
  • corner ~: gt. điều kiện tại điểm góc
  • countable chain ~: điều kiện dây chuyền đếm được
  • deformation ~: điều kiện biến dạng
  • descending chain ~: điều kiệndây chuyền giảm
  • discontinuity ~: đs. điều kiện gián đoạn
  • end ~: đs. điều kiện ở điểm cuối
  • equilirium ~: điều kiện cân bằng
  • external ~: điều kiện ngoài
  • homogeneous boundary ~: điều kiện biên thuần nhất
  • initial ~: đs. điều kiện ban đầu
  • instep ~: đs. xib. điều kiện trùng pha
  • integrability ~: điều kiện khả tích
  • limiting ~: điều kiện giới hạn
  • load ~: đs., mt. điều kiện tải
  • maximal ~: điều kiện cực đại
  • mechanical shock ~: điều kiện có kích
  • minimal ~ (minimum ~): điều kiện cực tiểu
  • necessary ~: điều kiện [cần, ắt có]
  • necessary and sufficient ~: điều kiện [ắt có và đủ, cần và đủ]
  • non-homogeneousboundarry ~: điều kiện biên không thuần nhất
  • non-tangency ~: điều kiện không tiếp xúc
  • normality ~: điều kiện chuẩn tắc
  • normalizing ~: điều kiện chuẩn hoá
  • no-slip ~: điều kiện dính
  • onepoint boundary ~: điều kiện biên một điểm
  • operating ~: đs. điều kiệnlàm việc
  • order ~: đs. gt. cấp tăng
  • permanence ~: điều kiện thường trực
  • pulse ~: chế độ xung
  • regularity ~: top. điều kiện chính quy
  • service ~: đs. mt. điều kiện sử dụng
  • shock ~: điều kiện kích động
  • side ~: gt. điều kiện bổ sung
  • stability ~: điều kiện ổn định
  • start-oscillation ~: xib. điều kiện sinh dao động
  • starting ~: đs. mt. điều kiện ban đầu
  • steady-state ~: đs. chế độ [dừng, ổn định]
  • sufficient ~: điều kiện đủ
  • surface ~: điều kiện mặt
 • conductor: vl. vật dẫn; đs. cái dẫn, iđêan dẫn
 • cone: hình nón, mặt nón
  • ~ of class n: hình nón lớp n
  • ~ of constant phase: nón pha không đổi
  • ~ of friction: nón ma sát
  • ~ of order n: nón bậc n
  • ~ of revolution: nón tròn xoay
  • algebraic ~: mặt nón đại số
  • blunted ~: hình nón cụt
  • circular ~: hình nón tròn
  • circumscribed ~: mặt nón ngoại tiếp
  • confocal ~: đs. nón đồng tiêu
  • director ~: mặt nón chỉ phương
  • elemntary ~: nón sơ cấp
  • equilateral ~: mặt nón đều
  • imaginary ~: mặt nón ảo
  • inscribed ~: mặt nón nội tiếp
  • isotrophic ~: mặt nón đẳng phương
  • mapping ~: mặt nón ánh xạ
  • null ~: nón không, nón đẳng phương
  • oblique ~: hình nón xiên
  • orthogonal ~: nón trực giao
  • projecting ~: nón chiếu ảnh
  • quadric ~: mặt nón bậc hai
  • reciprocal ~: mặt nón đối cực
  • reduced ~: nón rút gọn
  • right circular ~: nón tròn phẳng
  • spherical ~: quạt cầu
  • truncated ~: hình nón cụt
 • cone-shaped: có hình nón
 • conet: top. đối lưới
 • configuration: hh. cấu hình; log. hình trạng
  • ~ of a sample: cấu hình của mẫu
  • ~ of a Turing: hình trạng của máy tính Turing
  • algebraic ~: cấu hình đại số
  • harmonic ~: cấu hình điều hoà
  • planne ~: cấu hình phẳng
  • space ~: cấu hình không gian
 • configurational: (thuộc) cấu hình
 • confluence: sự hợp lưu (của các điểm kỳ dị); tk. tính hợp lưu
 • confluent: hợp lưu; suy biến
 • confocal: đồng tiêu (trùng tiêu điểm)
 • conformal: bảo giác
 • conformally: một cách bảo giác
 • conformity: tk. tính bảo giác; sự phù hợp, sự tương quan
 • confound: tk. trùng hợp (các yếu tố, các giả thiết)
 • confounded: tk. đã trùng hợp
 • confounding: tk. sự trùng hợp
  • balanced ~: sự trùng hợp cân bằng
  • partial ~: sự trùng hợp bộ phận
 • congest: tk. chất quá tải
 • congregation: top. sự tập hợp, sự thu thập
 • congruence: đs. đồng dư, tương đẳng; hh. đoàn; sự so sánh, đồng dư thức
  • ~ of circles: đoàn vòng tròn
  • ~ of curves: đoàn đường cong
  • ~ of first degree: đồng dư thứ bậc nhất
  • ~ of lines: đoàn đường thẳng
  • ~ of matrices: đs. sự tương đẳng của các ma trận
  • ~ of spheres: đoàn mặt cần
  • algebraic ~: đoàn đại số
  • canonical ~: đoàn chỉnh tắc
  • confocal ~: đs. đoàn đồng tiêu
  • elliptic ~: đoàn eliptic
  • hyperbolic ~: đoàn hipebolic
  • isotropic ~: đoàn đẳng hướng
  • linear ~: đoàn tuyến tính
  • linear line ~: đoàn đường thẳng
  • normal ~: đoàn pháp tuyến
  • quadratic ~: đoàn bậc hai
  • rectilinear ~: đoàn đường thẳng
  • sextic ~: đồng dư thức bậc sáu
  • special ~: đoàn đặc biệt
  • tetrahedral ~: đoàn tứ diện
 • congruent: đồng dư
 • congruous: đồng dư
 • conic: cônic, đường bậc hai
  • absolute ~: cônic tuyệt đối
  • affine ~: cônic afin
  • bitangent ~: đs. cônic song tuyến
  • central ~: cônic có tâm
  • concentric ~: đs. cônic đồng tâm
  • confocal ~: đs. cônic đồng tiêu
  • conjugate ~: đs. cônic liên hợp
  • degenerate ~: cônic suy biến
  • focal ~: (of a quadric) cônic tiêu
  • homothetic ~: đs. cônic vị tự
  • line ~: cônic tuyến
  • nine-line ~: cônic chín đường
  • non-singular ~: không kỳ dị
  • osculating ~: cônic mật tiếp
  • point ~: cônic điểm
  • proper ~: cônic thật sự
  • self-conjugate ~: cônic tự liên hợp
  • singular ~: cônic kỳ dị
  • similar ~: đs. cônic đồng dạng
 • conical: (thuộc) cônic
 • conicograp: compa cônic
 • conicoid: cônicoit (mặt bậc hai không suy biến)
 • conjugecy: tính liên hợp
 • conjugate: liên hợp
  • ~ of a function: liên hợp của một hàm
  • harmonic ~: liên hợp điều hoà
 • conjunction: sự liên hợp; log. phép hội, hội
 • conjunctive: hội
 • connected: liên thông
  • arcwise ~: liên thông đường
  • cyclically ~: liên thông xilic
  • finitely ~: liên thông hữu hạn
  • irreducibly ~: liên thông không khả quy
  • locally ~: liên thông địa phương
  • locally simple ~: đơn liên địa phương
  • simple ~: đơn liên
  • strongly ~: liên thông mạnh
 • connection: sự nối, sự liên hệ; sơ đồ; tính liên thông
  • affine ~: liên thông afin
  • bridge ~: nối bắc cầu
  • delta ~: kỹ. đấu kiểu tam giác
  • nonlinear ~: hh. liên thông không tuyến tính
  • non-symmetric(al) ~: liên thông không đối xứng
  • parallel ~: kỹ. [ghép, mắc] song song
  • projective ~: hh. liên thông xạ ảnh
  • semi-metric ~: liên thông nửa mêtric
  • semi-symmetric ~: liên thông nửa đối xứng
  • series ~: kỹ. [ghép, mắc] nối tiếp
  • symmetric(al) ~: liên thông đối xứng
  • tendem ~: kỹ. nối dọc
 • connectivity: tính liên thông
  • transposse ~: liên thông chuyển vị
 • connexion: sự nối, sự liên hệ; sơ đồ; tính liên thông
  • conformal ~: liên thông bảo giác
 • conoid: hình nêm conoit
  • right ~: conoit thẳng
 • consistency: tính nhất quán, tính phi mâu thuẫn;tk. tính vững
  • ~ of an estimator: tính vững của một ước lượng
  • ~ of axioms: tính phi mâu thuẫn của các tiên đề
  • ~ of systems of equations: tính phi mâu thuẫn của hệ các phương trình
  • simple ~: tính phi mâu thuẫn đơn giản
 • constancy: tính không đổi
  • ~ of curvature: hh. tính không đổi của độ cong
 • constant: hằng số, hằng lượng, số không đổi
  • ~ of integration: hằng số tích phân
  • ~ of proportionality: hệ số tỷ lệ
  • absolute ~: hằng số tuyệt đối
  • arbitrary ~: hằng số tuỳ ý
  • beam ~: hằng số dầm
  • characteristic ~: hằng số đặc trưng
  • coupling ~: hằng số ngẫu hợp
  • damping ~: hằng số làm tắt dần
  • logical ~: log. hằng lượng lôgic
  • multiplication ~ of an algebra: đs hằng số lượng nhận của một đại số
  • oscillation ~: hằng số dao động
  • plase ~: hằng số pha
  • separation ~: hằng số tách
  • structural ~: hằng số kết cấu
  • time ~: hằng số thời gian
  • transfer ~: hằng số di chuyển
 • constituent: cấu thành
  • ~ of unity: cấu thành của đơn vị
  • ~ of zero: cấu thành không
 • constraint: sự ràng buộc, sự hạn chế
  • artificial ~: liên hệ giả tạo, ràng buộc giả tạo
  • dual ~: đs. ràng buộc đối ngẫu
  • feasible ~: đs. trch. ràng buộc chấp nhận được
  • geometric ~: ràng buộc hình học
  • ideal ~: ràng buộc lý tưởng
  • nonintegrable ~: ràng buộc không khả tích
  • rheonomous ~: cơ. liên kết không ngừng
  • row ~: ràng buộc về hàng
  • scleronomous ~: cơ. liên kết dừng
 • construction: log. sự xây dựng; hh. phép dựng hình
  • ~ of function: sự xây dựng một hàm
  • approxximate ~: phép dựng xấp xỉ
  • geometric ~: phép dựng hình
 • contact: sự tiếp xúc; sự mật tiếp; công tắc; tiếp xúc
  • ~ of higher order: sự tiếp xúc bậc cao
  • adjustable ~: sự tiếp xúc điều chỉnh được
  • double ~: hh. tiếp xúc kép
  • high ~: tiếp xúc bậc cao
  • total ~: tiếp xúc toàn phần
 • contain: chứa, bao hàm; sh. chia hết
  • 10 contains 5: 10 chia hết cho 5
 • content: dung, dung lượng
  • ~ of a point set: dung lượng của một tập hợp điểm
  • frequency ~: phổ tần xuất
  • information ~: lượng thông tin
 • contiguity: top. sự mật tiếp, liên tiếp, tiếp cận
 • contiguous: sự mật tiếp, tiếp liên, tiếp cận
 • contigence: tiếp liên, tiếp cận
  • mean square ~: tk. tiếp liên bình phương trung bình
 • contigency: tk. sự ngẫu nhiên, sự tiếp liên
 • contigent: tiếp liên
 • continual: contunuan
 • continuation: sự mở rộng, sự tiếp tục
  • analytic ~: [sự mở rộng, thác triển] giải tích
 • continuity: tính liên tục
  • absolute ~: tính liên tục tuyệt đối
  • approximate ~: tính liên tục xấp xỉ
  • left hand ~: tính liên tục bên trái
  • stochastic ~: liên tục ngẫu nhiên
  • uniforme ~: tính liên tục đều
 • continuous: liên tục, kéo dài
  • ~ on the left (right): liên tục bên trái, phải
  • absolutaly ~: liên tục tuyệt đối
  • equally ~: liên tục đồng bậc
  • piecewise ~: liên tục từng mảnh
  • sectionally ~: liên tục từng mảnh
  • totally ~: liên tục tuyệt đối
 • continuously: một cách liên tục
  • deformation-free ~: continum không biến dạng
  • indecomposablr ~: continum không phân tích được
  • irreducible ~: continum không khả quy
  • linear ~: continum tuyến tính
  • locally connected ~: continum liên thông địa phương
  • rigid ~: continum cứng
  • snake-like ~: continum hình cây
  • tree-like ~: continum ba cực
  • webless ~: continum không thành mạng
 • contour: chu tuyến; vẽ chu tuyến, vẽ trong ba mặt nằm ngang
 • contractible: top. co rút được
 • contraction: [phép, sự] co rút, sự rút ngắn
  • ~ of indices: sự co rút chỉ số
  • tensor ~: phép co tenxơ
 • contragradient: tính phản bộ
 • contraposition: log. lập trường mâu thuẫn
 • contravaid: log. vô hiệu, phản hữu hiệu
 • contravariant: phản biến
 • control: điều khiển, điều chỉnh, kiểm tra
  • anticipatory ~: điều chỉnh trước, kiểm tra ngăn ngừa
  • automatic(al) ~: kiểm tra tự động, điều khiển tự động
  • automatic flow ~: điều chỉnh lưu lượng tự động
  • automatic remote ~: điều khiển tự động từ xa
  • closed-cycle ~: điều chỉnh theo chu trình đóng
  • dash ~: điều khiển bằng nút bấm
  • derivative ~: điều chỉnh theo đạo hàm
  • differential ~: điều khiển vi phân
  • dual ~: điều khiển kép
  • emergency ~: điều khiển dự trữ
  • feed ~: điều khiển cấp liệu
  • feed-back ~: [điều khiển, điều chỉnh] có liên hệ ngược
  • fine ~: điều khiển chính xác
  • floating ~: điều chỉnh phiếm định
  • integral ~: điều khiển tích phân
  • multicircuit ~: sơ đồ điều khiển chu tuyến
  • multiple ~: điều khiển phức tạp, điều khiển bội
  • multivariable ~: điều khiển nhiều biến
  • non interacting ~: điều chỉnh ôtônôm
  • numerical ~: điều chỉnh số trị
  • open-loop ~: điều chỉnh theo chu trình hở
  • optimization ~: điều khiển tối ưu
  • peak-hold optimizing ~: hệ thống điều chỉnh tối ưu theo vị trí
  • proportional ~: điều chỉnh tỷ lệ
  • pulse ~: điều khiển xung
  • ratio ~: điều chỉnh các liên hệ
  • reaction ~: điều chỉnh liên hệ ngược
  • retarded ~: điều chỉnh chậm
  • self-acting ~: điều chỉnh trực tiếp
  • servo ~: điều khiển secvô
  • sight ~: kiểm tra bằng mắt
  • slide ~: điều khiển nhịp nhàng, điều khiển dần dần
  • split-cycle ~: điều khiển nhanh
  • step-by-step ~: điều chỉnh từng bước
  • supervisory ~: điều khiển từ xa
  • time schedule ~: [điều khiển, điều chỉnh] theo chương trình
  • two-position ~: điều khiển hai vị trí
  • undamped ~: điều chỉnh không ổn định, điều chỉnh tản mạn
 • convective: mang tính đối lưu nhiệt
 • converge: hội tụ, đồng quy
  • ~ in the mean: hội tụ trung bình
  • ~ to a limit: hội tụ tới một giới hạn
 • convergence: [sự, tính] hội tụ
  • ~ almost everywhere: hội tụ hầu khắp nơi
  • ~ in mean: hội tụ trung bình
  • ~ in measure: hội tụ theo độ đo
  • ~ in probability: hội tụ theo xác suất
  • ~ of a continued fraction: sự hội tụ của liên phân số
  • absolute ~: tính hội tụ tuyệt đối
  • accidental ~: [sự; tính] hội tụ ngẫu nhiên
  • almost uniform ~: sự hội tụ gần đều
  • approximate ~: sự hội tụ xấp xỉ
  • asymptotic ~: tính hội tụ tiệm cận
  • continuos ~: sự hội tụ liên tục
  • dominated ~: gt. tính hội tụ bị trội
  • mean ~: sự hội tụ trung bình
  • non-uniform ~: gt. tính hội tụ không đều
  • probability ~: sự hội tụ theo xác suất
  • quasi-uniform ~: tính hội tụ tựa đều
  • regular ~: sự hội tụ chính quy
  • relative uniorm ~: sự hội tụ đều tương đối
  • stochastic ~: xs. sự hội tụ theo xác suất; sự hội tụ ngẫu nhiên
  • strong ~: sự hội tụ mạnh
  • substantial ~: sự hội tụ thực chất
  • unconditional ~: sự hội tụ không điều kiện
  • uniform ~ of a series: gt. sự hội tụ đều của một chuỗi
  • weak ~: sự hội tụ yếu
 • convergent: hội tụ
  • conditionally ~: hội tụ có điều kiện
  • everywhere ~: hội tụ khắp nơi
  • restrictedly ~: hội tụ bị chặn
  • unconditionally ~: hội tụ không điều kiện
  • uniformly ~: gt. hội tụ đều
 • converse: đảo; định lý đảo; điều khẳng định ngược lại
 • convert: làm nghịch đảo, biến đổi
 • convex: lồi; vỏ lồi
  • ~ toward...: lồi về ...
  • completely ~: gt. lồi tuyệt đối
  • relatively ~: hh. lồi tương đối
  • strictly ~: gt. lồi ngặt
 • convexity: tính lồi; bề lồi
  • modified ~: gt. bề lồi đã đổi dạng
  • strict ~: gt. tính lồi ngặt
 • convexo-concave: lồi lõm
 • concexo-convex: vl. hai mặt lồi
 • convexo-plane: lồi - phẳng
 • convolute: mặt cuốn; chập cuốn
 • convolution: phép nhân chập, tích chập; vòng cuộn
  • ~ of two function: tích chập của hai hàm số
  • ~ of two power series: tích chập của hai chuỗi luỹ thừa
  • bilateral ~: tích chập

COO[sửa]

 • coordinate: tọa độ
  • allowable ~s: tọa độ thừa nhận
  • barycentric ~s: tọa độ trọng tâm
  • biaxial ~s.: tọa độ song trục
  • bipolar ~s: tọa độ lưỡng cực
  • Cartesian ~s: tọa độ Đề các
  • circle ~s: tọa độ vòng
  • circular cylindrical ~s: tọa độ trụ tròn
  • confocal ~s: tọa độ đồng tiêu, tọa độ elipxoit
  • current ~s: tọa độ hiện tại
  • curvilinear ~s: tọa độ cong
  • cyclic ~s: tọa độ xiclic
  • cylindrical ~s: tọa độ trụ
  • elliptic ~s: tọa độ eliptric
  • elliptic cylindrical: tọa độ trụ eliptric
  • ellipsoidal ~: tọa độ elipxoiđan
  • focal ~s: tọa độ tiêu
  • generalized ~s: tọa độ suy rộng
  • geodesic ~s: tọa độ trắc địa
  • geodesic polar ~s: tọa độ cực trắc địa
  • geographic(al) ~s: tọa độ địa lý
  • heliocentric ~s: tọa độ nhật tâm
  • homogeneous ~s: tọa độ thuần nhất
  • ignorable ~s: tọa độ xiclic
  • inertial ~s: tọa độ quán tính
  • intrinsic ~s: tọa độ nội tại
  • isotropic ~s: tọa độ đẳng hướng
  • line ~s: tọa độ tuyến
  • local ~s: tọa độ địa phương
  • non-homogeneous ~s: tọa độ không thuần nhất
  • normal ~s: tọa độ pháp tuyến
  • normal trilinear ~s: tọa độ pháp tam tuyến
  • oblate spheroidal ~s: tọa độ phỏng cầu dẹt
  • orthogonal ~s: tọa độ trực giao
  • orthogonal curvilinear ~s: tọa độ cong trực giao
  • osculating ~s: tọa độ mật thiết
  • parabolic cylinder ~s: tọa độ trụ parabolic
  • paraboloidal ~s: tọa độ paraboloiđan
  • parallel ~s: tọa độ song song
  • pentaspherical ~s: tọa độ ngũ cầu
  • projective ~s: tọa độ xạ ảnh
  • prolate spheroidal ~s: tọa độ phỏng cầu thuôn
  • ray ~s: tọa độ tia
  • rectangular ~s: tọa độ vuông góc
  • rectilinear ~s: tọa độ thẳng
  • relative ~s: tọa độ tương đối
  • semi-orthogonal ~s: tọa độ nửa trục giao
  • spherical ~s: tọa độ cầu
  • spherical polar ~s: tọa độ (cực) cầu
  • spheroidal ~s: tọa độ phỏng cầu
  • tangential ~s: tọa độ tiếp tuyến
  • tetrahedral ~s: tọa độ tứ diện
  • toroidal ~s: tọa độ phỏng tuyến
  • trilinear ~s: tọa độ tam giác
  • trilinear line ~s: tọa độ tam giác tuyến
  • trilinear point ~s: tọa độ tam giác điểm
 • coordinatograph: tk. dụng cụ chỉ tọa độ (của các điểm ngẫu nhiên trên mặt phẳng)

COP[sửa]

COR[sửa]

 • core: lõi; thực chất, bản chất
  • ~ of sequence: gt. lõi của một dãy
  • ferrite ~: mt. lõi ferit
  • head ~: mt. lõi của đầu cái đề ghi
  • ring-shaped ~: mt. lõi vành, lõi khuyên
  • saturable ~: mt. cuộn bão hoà
  • toroidal ~: lõi phỏng tuyến
 • coresidual: đồng dư
 • corner: góc đỉnh (tam giác, đa giác); điểm góc (của một đường)
 • cornoid: đường sừng
 • corollarry: hệ quả, hệ luận
 • corpuscle: vl. hạt
 • corpuscular: (thuộc) hạt
 • correct: sửa, sửa chữa, hiệu đính || đúng đắn
  • ~ to the nearest tenth: đúng đến một phần mười
 • correction: sự sửa chữa, sự hiệu đính
  • ~ for continue: sửa cho liên tục
  • ~ for lag: sửa trễ
  • double-error ~: sửa cho trùng nhau
  • end ~: hiệu chính các giá trị biên
  • frequency ~: hiệu đính tần số
  • index ~: hiệu đính có dụng cụ, sửa có dụng cụ
 • correlate: tương quan
 • correlation: đs., tk. sự tương quan; hh. phép đối xạ
  • ~: in space phép đối xạ trong không gian
  • ~: of indices tương quan của các chỉ số
  • antithetic(al) ~: tương quan âm
  • biserial ~: tương quan hai chuỗi
  • canonical ~: tương quan chính tắc
  • circular ~: tương quan vòng
  • direct ~: tương quan dương
  • grade ~: tương quan hạng
  • illusory ~: tương quan ảo tưởng
  • intraclass ~: tương quan trong lớp
  • inverse ~: tương quan âm
  • involitory ~: hh. phép đối xạ đối hợp
  • lag ~: tương quan trễ
  • linear ~: tương quan tuyến tính
  • multiple curvilinear ~: tương quan bội phi tuyến tính
  • multiple noraml ~: tương quan bội chuẩn tắc
  • nonlinear ~: tương quan không tuyến tính
  • nonsense ~: tương quan [không thật, giả tạo]
  • non-singular ~: hh. phép đối xạ không kỳ dị
  • partical ~: tương quan riêng
  • perfect ~: tương quan hoàn toàn
  • product moment ~: tương quan mômen tích
  • rank ~: tương quan hạng
  • singular ~: hh. phép đối xạ kỳ dị
  • spurious ~: tương quan [không thật, giả tạo]
  • total ~: tương quan toàn phần
  • true ~: tương quan thật
  • vector ~: tương quan vectơ
 • correlatograph: máy vẽ tương quan
 • correlator: máy tương quan
  • analogue ~: máy tương quan tương tự
  • high-speed ~: máy tương quan nhanh
  • speech-waveform ~: mt. máy phân tích câu nói
 • correlogram: tk. tương quan đồ
 • correspondence: [phép, sự] tương ứng
  • algebraic ~: tương ứng đại số
  • birational ~: tương ứng song hữu tỷ
  • boundary ~: tương ứng ở biên
  • direct ~: tương ứng trực tiếp
  • dualistic ~: tương ứng đối ngẫu
  • homographic ~: tương ứng phân tuyến
  • incidence ~: đs., hh. tương ứng liên thuộc
  • irreducible ~: tương ứng không khả quy
  • isometric ~: tương ứng đẳng cự
  • many-one ~: tương ứng một đối nhiều
  • non-singular ~: tương ứng không kỳ dị
  • one-to-one ~: tương ứng một đối một
  • point ~: tương ứng điểm
  • projective ~: tương ứng xạ ảnh
  • recprocal ~: tương ứng thuận nghịch
  • reducible ~: tương ứng khả quy
  • singular ~: tương ứng kỳ dị
  • symmetric ~: tương ứng đối xứng
 • corrigendum: bản đính chính

COS[sửa]

 • cosecant: cosec
  • arc~: accosec
 • coset: lớp (môđulô)
  • double ~: đs. lớp kép
  • left ~: lớp (bên) trái
  • right ~: lớp (bên) phải
 • cosine: cosin
  • arc~: accosin
  • direction ~: cosin chỉ phương
  • inversed ~ of an angle: cosin ngược của góc
 • cosinusoid: đường cosin

COT[sửa]

COU[sửa]

 • count: sự đếm; sự tính toán; đếm, tính toán; quyết toán
  • ~ by twos, three fours: đếm cách một (1, 3, 5, 7...), cách hai, cách ba...
  • column ~: tính theo cột
  • digit ~: tính chữ số
  • reference ~: đếm kiểm tra, tính thử lại
 • counter: máy tính; máy đếm; trch. quân cờ nhảy; ngược lại
  • batching ~: máy đếm định liều lượng; máy đếm nhóm
  • bidirectional ~: máy đếm hai chiều
  • continuous ~: máy tính liên tục
  • digit ~: máy đếm chữ số
  • directional ~: máy đếm có vận hành định hướng
  • discharge ~: máy đếm phóng điện
  • dust ~: máy đếm bụi
  • flat response ~: máy đếm có đặc trưng nằm ngang
  • flip-flop ~: máy đếm trigơ
  • frequency ~: máy đếm tần số
  • friction revolution ~: máy đếm ma sát các vòng quay
  • functional ~: máy đếm hàm
  • gated oscillation ~: máy đếm những dao động điều khiển được
  • impulse ~, pulse ~: máy tính xung; ống đếm xung
  • lock-on ~: máy đếm đồng bộ hoá
  • module 2 ~: máy tính theo môdul 2
  • non-directional ~: máy đếm không có phương
  • predetermined ~: máy đếm có thiết lập sơ bộ
  • proportional ~: máy đếmtỷ lệ
  • scale-of-two ~: máy đếm nhị phân
  • scintillation ~: máy đếm nhấp nháy
  • spark ~: máy đếm nhấp nháy
  • start-stop ~: máy đếm khởi dừng
  • step ~: máy đếm bước
  • storage ~: máy đếm tích luỹ
 • counteraction: phản tác dụng
 • counter-clockwise: ngược chiều kim đồng hồ
 • counter-compact: phản conpact
 • couple: cơ. ngẫu lực; một đôi, một cặp; làm thành đôi
  • exact ~: top. cặp khớp
  • resultant ~: cơ. ngẫu lực tổng
 • coupler: bộ ghép
  • computer ~: bộ đảo mạch
 • coupling: ghép; tương tác, liên quan
  • electromagnetic ~: ghép điện tử
  • random ~: xib. sự hợp nhất ngẫu nhiên
 • course: quá trình, quá trình diễn biến
  • of ~: tất nhiên
  • ~ of value function: hàm sinh

COV[sửa]

 • covariance: tk. hiệp phương sai
  • lag ~: tk. hiệp phương sai trễ
 • covariant: hiệp biến
 • covariation: sự biến thiên đồng thời
 • covered: bị phủ
  • finitely ~: top. phủ hữu hạn
  • simple ~: top. phủ đơn
 • covering: phủ; cái phủ
  • closed ~: cái phủ đóng
  • finite ~: cái phủ hữu hạn
  • lattice ~: cái phủ dàn
  • locally finite ~: cái phủ hữu hạn địa phương
  • open ~: cái phủ mở
  • stacked ~: cái phủ thành miếng
  • star-finite ~: cái phủ hình sao hữu hạn

CR[sửa]

 • cracovian: gt. cracôvian
 • creep: cơ. rão; từ biến
 • crest: cơ. đỉnh (sóng)
 • crinkle: uốn, nếp uốn
 • criterion (số nhiều criteria): tiêu chuẩn
  • control ~: tiêu chuẩn kiểm tra
  • convergence ~: tiêu chuẩn hội tụ
  • error-squared ~: tiêu chuẩn sai số bình quân
  • logarithmic ~: tiêu chuẩn lôga
  • pentode ~: tiêu chuẩn năm ngón (trong hai phân tích nhân tố)
  • reducibility ~: tiêu chuẩn khả quy
  • root-mean-square ~: tiêu chuẩn sai số bình phương trung bình
  • stability ~: tiêu chuẩn ổn định
  • unconditional stability ~: tiêu chuẩn ổn định không điều kiện
 • critical: tới hạn
 • cross: sự chéo nhau, sự giao nhau; chéo, giao nhau; làm chéo nhau, làm giao nhau
 • cross-cap: top. mũ chéo, băng Mobiut
 • cross-cut: nhát cắt; top. thiết diện; đs. tương giao
 • cross-section: thiết diện;
 • cross-term: top. thành phần chéo nhau
 • crosswise: chéo nhau
 • cruciform: có hình chữ thập
 • crunode: điểm kép (thường); điểm tự cắt (của đường cong)
 • cryctron: criôtron
 • cryptogram: bản viết mật
 • crystallography: tinh thể học
 • crystallometry: phép đo tinh thể

CU[sửa]

 • cubage: phép tìm thể tích
 • cubature: phép tìm thể tích
 • cube: hình lập phương; luỹ thừa bậc ba; tính thể tích; nâng lên bậc ba
  • ~ of a number: luỹ thừa ba của một số
  • half open ~: lập phương nửa mở
 • cubic: bậc ba; phương trình bậc ba; đường bậc ba, cubic
  • bipartile ~: đường bậc ba tách đôi hai nhánh (y2=x (x-a) (x-b) với b>a>0)
  • discriminating ~: phương trình đặc trưng của mặt bậc ba
  • equianharmonic ~: đường bậc ba đẳng phi điều
  • harmonic ~: đường điều hoà bậc ba
  • nodal ~: cubic có nút
  • osculating ~: cubic mật tiếp
  • twisted ~: cubic xoắn
  • two-circuited ~: cubic hai mạch
 • cubical: (thuộc) cubic
 • cuboid: phỏng lập phương, hình hộp phẳng
 • culminate: đạt (qua) đỉnh cao nhất
 • culmination: điểm cao nhất
 • cumulant: nửa bất biến
  • factorial ~: nửa bất biến giai thừa
 • cup: top. tích, dấu
 • curl: rôta (của trường vectơ)
 • current: dòng; hiện hành
  • alternating ~: dòng xoay chiều
  • convection ~: dòng đối lưu
  • eddy ~s: dòng điện xoáy (dòng điện Foucault)
  • direct ~: dòng không đổi, dòng một chiều
  • displacement ~: dòng hỗn hợp; vl. dòng điện tích
  • four ~: dòng bốn chiều
  • secondary ~: dòng thứ cấp
  • standing ~: dòng nghỉ
  • tidal ~: dòng thuỷ triều
 • curtailment: sự rút ngắn
  • ~ of sampling: sự rút ngắn, việc lấy mẫu
 • curtate: rút ngắn
 • curvature: độ cong
  • ~ of beams: độ cong của dầm
  • ~ of a conic: độ cong của một cônic
  • ~ of curve: độ cong của một đường (cong)
  • asymptotic ~: độ cong tiệm cận
  • concircular ~: độ cong đồng viên
  • conformal ~: độ cong bảo giác
  • first ~: độ cong, độ cong thứ nhất (của đường cong ghềnh)
  • Gaussian ~: độ cong Gauxơ, độ cong toàn phần
  • geodesic ~: độ cong trắc địa
  • high ~: độ cong bậc cao
  • integral ~s: độ cong tích phân
  • mean affine ~: độ cong afin trung bình
  • principal ~: độ cong chính
  • principal ~ of a surface: độ cong chính của một mặt
  • scalar ~: độ cong vô hướng
  • second ~: độ xoắn, độ cong thứ hai (của đường cong ghềnh)
  • sectional ~: độ cong theo (phương) hai chiều)
  • tangential ~: độ cong tiếp tuyến
  • total ~: độ cong toàn phần
  • total afine ~: độ cong afin toàn phần
 • curve: đường cong
  • ~ of constant slope: độ cong có độ dốc không đổi
  • ~ of constant width: độ cong có bề rộng không đổi
  • ~ of flexibility: đường uốn
  • ~ of persuit: đường đuổi
  • ~ of zero width: độ cong có bề rộng không
  • adjoint ~: đường cong liên hợp
  • admissible ~: đường chấp nhận được
  • algebraic(al) ~: đường cong đại số
  • analogmatic ~: đường tự nghịch
  • analytic ~: đường cong giải tích
  • anharminic ~: đường cong không điều hoà
  • base ~: đường cong cơ sở
  • bell-shaped ~: đường cong hình chuông
  • bicircular ~: đường lưỡng viên
  • binomial ~: đường nhị thức
  • biquadratic ~: đường cong trùng phương
  • bitangential ~: đường cong lưỡng tiếp
  • boundary ~: đường biên giới
  • catenary ~: đường dây xích
  • central ~: đường cong có tâm
  • circular ~: đường đơn viên
  • complex ~: đường của mớ
  • confocal ~: đường đồng tiêu
  • concave ~: đường lõm
  • conjugate ~s: đường cong liên hợp
  • convex ~: đường lồi
  • consecant ~: đường cosec
  • covariant ~: đường hiệp biến
  • cruciform ~: đường chữ thập (đồ thị của x2y2-a2y2-a2x2=0)
  • decomposed ~: đường cong tách
  • dextrorse ~: đường cong có độ xoắn dương (đường cong bên phải)
  • diametral ~: đường cong kính
  • directrix ~: đường cong chuẩn
  • discharge ~: đường phóng điện
  • distribution ~: đường phân phối
  • epitrochoidal ~: đường êpitrôcoit
  • equianharmonic ~: đường đẳng phi điều
  • equiprobability ~: đường cùng xác suất
  • error ~: đường cong sai số
  • focal ~: đường tiêu
  • frequency ~: đường tần số, đường mật độ (phân phối)
  • generating ~: đường sinh
  • geodesic ~: đường trắc địa
  • high plane ~: đường phẳng bậc cao
  • homothetic ~: đường vị tự
  • hydraulic characteristic ~: đặc tuyến thuỷ lực
  • hydrostatic ~: đường thuỷ tĩnh
  • hyperelliptic ~: đường siêu eliptic
  • hypergeometric ~: đường siêu bội
  • inverse ~: đường nghịch đảo
  • irreducible ~: đường không khả quy
  • isologic ~: đường đối vọng
  • isothermal ~s: đường đẳng nhiệt
  • isotropic ~: hh. đường đẳng hướng
  • kappa ~: đường kapa (đồ thị của x4 + x2y2=a2y2)
  • left-handed ~: đường xoắn lại
  • level ~: gt. đường mức
  • limiting ~: đường giới hạn
  • logarithmic ~: đường hàm lôga
  • logistic ~: đường lôgitic (đồ thị của y=k(1+ea+bx)
  • loxodromic ~: đường tà hành
  • neighbouring ~: đường lân cận
  • null ~: đường đẳng hướng
  • orbiform ~: hh. đường có độ rộng không đổi
  • oblique pedal ~: đường thuỳ túc xiên
  • orthoptic ~: đường phương khuy
  • oscillating ~: đường dao động
  • pan-algebraic ~: đường phiếm đại số
  • parabolic(al) ~: đường parabolic
  • parametric ~: đường tham số
  • pear ~: đường quả lê
  • pedal ~: đường bàn đạp
  • percentile ~: đường phân phối
  • polar ~: đường cực
  • polar reciprocal ~: đường đối cực
  • polytropic ~: đường đa hướng
  • power ~: đường lực lượng
  • quartric ~: đường bậc bốn
  • quasi-plane ~: đường hầu phẳng, đường gần phẳng
  • rectifiable ~: đường cầu trường được
  • reducible ~: đường cong tách
  • regression ~: đường hồi quy
  • regular ~: đường chính quy
  • rose ~: đường hoa hồng (đồ thị r=asin(2θ))
  • saw tooth ~: đường răng cưa
  • secant ~: đường sec
  • self-polar ~: đường tự đối cực
  • serpentime ~: đường hình rắn (đồ thị của x2y +b2y- x2x = 0)
  • signoid ~: đường xicnoit
  • similar ~s: các đường đồng dạng
  • simple abnormal ~: đường cong đơn bất thường
  • simple closed ~: đường đóng đơn
  • sinistrorsal ~: đường xoắn trái
  • skew ~: hh. đường lệch
  • space ~: hh. đường ghềnh
  • stress-train ~: đường ứng suất biến dạng
  • syzygetic ~: đường hội xung, đường xiziji
  • tangent ~: đường tiếp xúc
  • three leaved rose ~: đường hoa hồng ba cánh
  • trannsendental ~: đường siêu việt
  • transition ~: đường chuyển tiếp
  • triangular symmetric ~: đường đối xứng tam giác
  • trigonometric(al) ~: đường lượng giác
  • twisted ~: đường xoắn
  • unicursal ~: hh. đường đơn hoạch
 • curvilinear: cong, phí tuyến
 • curvometer: máy đo đường cong
 • cusp: hh. điểm lùi
  • ~ of the first kind (simple ~): điểm lùi loại một
  • ~ of the second kind: điểm lùi loại hai
  • double ~: điểm tự tiếp xúc
 • cuspdal: (thuộc) điểm lùi
 • cut: nhát cắt; cắt
  • ~ in: bật, cho chạy;
  • ~ off, ~ out: cắt, tắt, hãm

CY[sửa]

 • cybernetics: điều khiển học (xibecnetic)
  • engineering ~: kỹ thuật điều khiển học
 • cycle: sự tuần hoàn, chu trình, chu kỳ; làm theo chu trình
  • effective ~: đs. chu trình hữu hiệu
  • essential ~: top. chu trình cốt yếu
  • fixed ~: chu trình không đổi
  • forword-type ~: chu trình chuyển động lên trước
  • limit ~: gt. chu trình giới hạn
  • magnetic ~: vl. chu trình từ hoá
  • rational ~: chu trình hữu tỷ
  • relative ~: chu trình tương đối
  • variable ~: chu trình biến thiên
  • virtual ~: chu trình ảo
 • cycler: thiết bị điều khiển chu trình
 • cyclic(al): xiclic, tròn, tuần hoàn
 • cyclically: một cách tuần hoàn
 • cyclide: xilic
  • binodal ~: xiclit hai nút
  • nodal ~: xiclit có nút
  • cycling ~: công có chu trình; sự dao động, sự chuyển xung lượng
 • cyclograph: đồ thị chu trình
 • cyclogram: biểu đồ chu trình
 • cycloid: xicloit
  • curtate ~: xicloit co
  • prolate ~: xicloit duỗi
 • cyclometer: máy đo quãng đường, máy đo chu trình
 • cyclosymmetry: sự đối xứng chu trình
 • cyclotomic: tròn, về việc chia vòng tròn
 • cyclotron: xiclôtron
 • cylinder: trụ, hình trụ, mặt trụ
  • algebraic ~: mặt trụ đại số
  • circular ~: hình trụ tròn
  • coaxial ~: hình trụ đồng trục
  • compound ~: hình trụ đa hợp
  • elliptic(al) ~: mặt trụ eliptic
  • enveloping ~: mặt trụ bao
  • hyperbolic ~: mặt trụ hipebolic
  • imaginary elliptic ~: mặt trụ eliptic ảo
  • oblique ~: hình trụ xiên
  • projecting ~: trụ chiếu
  • right circular ~: hình trụ tròn phẳng
  • rotating ~: hình trụ tròn xoay
 • cylindrical: (thuộc) mặt trụ
 • cylindroid: phỏng trụ
 • cypher: số không, chữ số, mã