Phụ lục:Unicode/Tangut/17800

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
⟵ Ideographic Symbols and Punctuation

Tangut

Tangut Components ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “Tangut” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+17000 đến U+187FF. Tất cả các ký tự có tên trong khối này thuộc thể loại Lo (Other Letter). and thuộc hệ chữ Tang (Tangut).

Phần trước: Phụ lục:Unicode/Tangut/17000, phần tiếp theo: Phụ lục:Unicode/Tangut/18000.

Mã ký tự Ảnh Ký tự Tên
U+17800 (96256) TANGUT IDEOGRAPH-17800.svg 𗠀 TANGUT IDEOGRAPH-17800
U+17801 (96257) TANGUT IDEOGRAPH-17801.svg 𗠁 TANGUT IDEOGRAPH-17801
U+17802 (96258) TANGUT IDEOGRAPH-17802.svg 𗠂 TANGUT IDEOGRAPH-17802
U+17803 (96259) TANGUT IDEOGRAPH-17803.svg 𗠃 TANGUT IDEOGRAPH-17803
U+17804 (96260) TANGUT IDEOGRAPH-17804.svg 𗠄 TANGUT IDEOGRAPH-17804
U+17805 (96261) TANGUT IDEOGRAPH-17805.svg 𗠅 TANGUT IDEOGRAPH-17805
U+17806 (96262) TANGUT IDEOGRAPH-17806.svg 𗠆 TANGUT IDEOGRAPH-17806
U+17807 (96263) TANGUT IDEOGRAPH-17807.svg 𗠇 TANGUT IDEOGRAPH-17807
U+17808 (96264) TANGUT IDEOGRAPH-17808.svg 𗠈 TANGUT IDEOGRAPH-17808
U+17809 (96265) TANGUT IDEOGRAPH-17809.svg 𗠉 TANGUT IDEOGRAPH-17809
U+1780A (96266) TANGUT IDEOGRAPH-1780A.svg 𗠊 TANGUT IDEOGRAPH-1780A
U+1780B (96267) TANGUT IDEOGRAPH-1780B.svg 𗠋 TANGUT IDEOGRAPH-1780B
U+1780C (96268) TANGUT IDEOGRAPH-1780C.svg 𗠌 TANGUT IDEOGRAPH-1780C
U+1780D (96269) TANGUT IDEOGRAPH-1780D.svg 𗠍 TANGUT IDEOGRAPH-1780D
U+1780E (96270) TANGUT IDEOGRAPH-1780E.svg 𗠎 TANGUT IDEOGRAPH-1780E
U+1780F (96271) TANGUT IDEOGRAPH-1780F.svg 𗠏 TANGUT IDEOGRAPH-1780F
U+17810 (96272) TANGUT IDEOGRAPH-17810.svg 𗠐 TANGUT IDEOGRAPH-17810
U+17811 (96273) TANGUT IDEOGRAPH-17811.svg 𗠑 TANGUT IDEOGRAPH-17811
U+17812 (96274) TANGUT IDEOGRAPH-17812.svg 𗠒 TANGUT IDEOGRAPH-17812
U+17813 (96275) TANGUT IDEOGRAPH-17813.svg 𗠓 TANGUT IDEOGRAPH-17813
U+17814 (96276) TANGUT IDEOGRAPH-17814.svg 𗠔 TANGUT IDEOGRAPH-17814
U+17815 (96277) TANGUT IDEOGRAPH-17815.svg 𗠕 TANGUT IDEOGRAPH-17815
U+17816 (96278) TANGUT IDEOGRAPH-17816.svg 𗠖 TANGUT IDEOGRAPH-17816
U+17817 (96279) TANGUT IDEOGRAPH-17817.svg 𗠗 TANGUT IDEOGRAPH-17817
U+17818 (96280) TANGUT IDEOGRAPH-17818.svg 𗠘 TANGUT IDEOGRAPH-17818
U+17819 (96281) TANGUT IDEOGRAPH-17819.svg 𗠙 TANGUT IDEOGRAPH-17819
U+1781A (96282) TANGUT IDEOGRAPH-1781A.svg 𗠚 TANGUT IDEOGRAPH-1781A
U+1781B (96283) TANGUT IDEOGRAPH-1781B.svg 𗠛 TANGUT IDEOGRAPH-1781B
U+1781C (96284) TANGUT IDEOGRAPH-1781C.svg 𗠜 TANGUT IDEOGRAPH-1781C
U+1781D (96285) TANGUT IDEOGRAPH-1781D.svg 𗠝 TANGUT IDEOGRAPH-1781D
U+1781E (96286) TANGUT IDEOGRAPH-1781E.svg 𗠞 TANGUT IDEOGRAPH-1781E
U+1781F (96287) TANGUT IDEOGRAPH-1781F.svg 𗠟 TANGUT IDEOGRAPH-1781F
U+17820 (96288) TANGUT IDEOGRAPH-17820.svg 𗠠 TANGUT IDEOGRAPH-17820
U+17821 (96289) TANGUT IDEOGRAPH-17821.svg 𗠡 TANGUT IDEOGRAPH-17821
U+17822 (96290) TANGUT IDEOGRAPH-17822.svg 𗠢 TANGUT IDEOGRAPH-17822
U+17823 (96291) TANGUT IDEOGRAPH-17823.svg 𗠣 TANGUT IDEOGRAPH-17823
U+17824 (96292) TANGUT IDEOGRAPH-17824.svg 𗠤 TANGUT IDEOGRAPH-17824
U+17825 (96293) TANGUT IDEOGRAPH-17825.svg 𗠥 TANGUT IDEOGRAPH-17825
U+17826 (96294) TANGUT IDEOGRAPH-17826.svg 𗠦 TANGUT IDEOGRAPH-17826
U+17827 (96295) TANGUT IDEOGRAPH-17827.svg 𗠧 TANGUT IDEOGRAPH-17827
U+17828 (96296) TANGUT IDEOGRAPH-17828.svg 𗠨 TANGUT IDEOGRAPH-17828
U+17829 (96297) TANGUT IDEOGRAPH-17829.svg 𗠩 TANGUT IDEOGRAPH-17829
U+1782A (96298) TANGUT IDEOGRAPH-1782A.svg 𗠪 TANGUT IDEOGRAPH-1782A
U+1782B (96299) TANGUT IDEOGRAPH-1782B.svg 𗠫 TANGUT IDEOGRAPH-1782B
U+1782C (96300) TANGUT IDEOGRAPH-1782C.svg 𗠬 TANGUT IDEOGRAPH-1782C
U+1782D (96301) TANGUT IDEOGRAPH-1782D.svg 𗠭 TANGUT IDEOGRAPH-1782D
U+1782E (96302) TANGUT IDEOGRAPH-1782E.svg 𗠮 TANGUT IDEOGRAPH-1782E
U+1782F (96303) TANGUT IDEOGRAPH-1782F.svg 𗠯 TANGUT IDEOGRAPH-1782F
U+17830 (96304) TANGUT IDEOGRAPH-17830.svg 𗠰 TANGUT IDEOGRAPH-17830
U+17831 (96305) TANGUT IDEOGRAPH-17831.svg 𗠱 TANGUT IDEOGRAPH-17831
U+17832 (96306) TANGUT IDEOGRAPH-17832.svg 𗠲 TANGUT IDEOGRAPH-17832
U+17833 (96307) TANGUT IDEOGRAPH-17833.svg 𗠳 TANGUT IDEOGRAPH-17833
U+17834 (96308) TANGUT IDEOGRAPH-17834.svg 𗠴 TANGUT IDEOGRAPH-17834
U+17835 (96309) TANGUT IDEOGRAPH-17835.svg 𗠵 TANGUT IDEOGRAPH-17835
U+17836 (96310) TANGUT IDEOGRAPH-17836.svg 𗠶 TANGUT IDEOGRAPH-17836
U+17837 (96311) TANGUT IDEOGRAPH-17837.svg 𗠷 TANGUT IDEOGRAPH-17837
U+17838 (96312) TANGUT IDEOGRAPH-17838.svg 𗠸 TANGUT IDEOGRAPH-17838
U+17839 (96313) TANGUT IDEOGRAPH-17839.svg 𗠹 TANGUT IDEOGRAPH-17839
U+1783A (96314) TANGUT IDEOGRAPH-1783A.svg 𗠺 TANGUT IDEOGRAPH-1783A
U+1783B (96315) TANGUT IDEOGRAPH-1783B.svg 𗠻 TANGUT IDEOGRAPH-1783B
U+1783C (96316) TANGUT IDEOGRAPH-1783C.svg 𗠼 TANGUT IDEOGRAPH-1783C
U+1783D (96317) TANGUT IDEOGRAPH-1783D.svg 𗠽 TANGUT IDEOGRAPH-1783D
U+1783E (96318) TANGUT IDEOGRAPH-1783E.svg 𗠾 TANGUT IDEOGRAPH-1783E
U+1783F (96319) TANGUT IDEOGRAPH-1783F.svg 𗠿 TANGUT IDEOGRAPH-1783F
U+17840 (96320) TANGUT IDEOGRAPH-17840.svg 𗡀 TANGUT IDEOGRAPH-17840
U+17841 (96321) TANGUT IDEOGRAPH-17841.svg 𗡁 TANGUT IDEOGRAPH-17841
U+17842 (96322) TANGUT IDEOGRAPH-17842.svg 𗡂 TANGUT IDEOGRAPH-17842
U+17843 (96323) TANGUT IDEOGRAPH-17843.svg 𗡃 TANGUT IDEOGRAPH-17843
U+17844 (96324) TANGUT IDEOGRAPH-17844.svg 𗡄 TANGUT IDEOGRAPH-17844
U+17845 (96325) TANGUT IDEOGRAPH-17845.svg 𗡅 TANGUT IDEOGRAPH-17845
U+17846 (96326) TANGUT IDEOGRAPH-17846.svg 𗡆 TANGUT IDEOGRAPH-17846
U+17847 (96327) TANGUT IDEOGRAPH-17847.svg 𗡇 TANGUT IDEOGRAPH-17847
U+17848 (96328) TANGUT IDEOGRAPH-17848.svg 𗡈 TANGUT IDEOGRAPH-17848
U+17849 (96329) TANGUT IDEOGRAPH-17849.svg 𗡉 TANGUT IDEOGRAPH-17849
U+1784A (96330) TANGUT IDEOGRAPH-1784A.svg 𗡊 TANGUT IDEOGRAPH-1784A
U+1784B (96331) TANGUT IDEOGRAPH-1784B.svg 𗡋 TANGUT IDEOGRAPH-1784B
U+1784C (96332) TANGUT IDEOGRAPH-1784C.svg 𗡌 TANGUT IDEOGRAPH-1784C
U+1784D (96333) TANGUT IDEOGRAPH-1784D.svg 𗡍 TANGUT IDEOGRAPH-1784D
U+1784E (96334) TANGUT IDEOGRAPH-1784E.svg 𗡎 TANGUT IDEOGRAPH-1784E
U+1784F (96335) TANGUT IDEOGRAPH-1784F.svg 𗡏 TANGUT IDEOGRAPH-1784F
U+17850 (96336) TANGUT IDEOGRAPH-17850.svg 𗡐 TANGUT IDEOGRAPH-17850
U+17851 (96337) TANGUT IDEOGRAPH-17851.svg 𗡑 TANGUT IDEOGRAPH-17851
U+17852 (96338) TANGUT IDEOGRAPH-17852.svg 𗡒 TANGUT IDEOGRAPH-17852
U+17853 (96339) TANGUT IDEOGRAPH-17853.svg 𗡓 TANGUT IDEOGRAPH-17853
U+17854 (96340) TANGUT IDEOGRAPH-17854.svg 𗡔 TANGUT IDEOGRAPH-17854
U+17855 (96341) TANGUT IDEOGRAPH-17855.svg 𗡕 TANGUT IDEOGRAPH-17855
U+17856 (96342) TANGUT IDEOGRAPH-17856.svg 𗡖 TANGUT IDEOGRAPH-17856
U+17857 (96343) TANGUT IDEOGRAPH-17857.svg 𗡗 TANGUT IDEOGRAPH-17857
U+17858 (96344) TANGUT IDEOGRAPH-17858.svg 𗡘 TANGUT IDEOGRAPH-17858
U+17859 (96345) TANGUT IDEOGRAPH-17859.svg 𗡙 TANGUT IDEOGRAPH-17859
U+1785A (96346) TANGUT IDEOGRAPH-1785A.svg 𗡚 TANGUT IDEOGRAPH-1785A
U+1785B (96347) TANGUT IDEOGRAPH-1785B.svg 𗡛 TANGUT IDEOGRAPH-1785B
U+1785C (96348) TANGUT IDEOGRAPH-1785C.svg 𗡜 TANGUT IDEOGRAPH-1785C
U+1785D (96349) TANGUT IDEOGRAPH-1785D.svg 𗡝 TANGUT IDEOGRAPH-1785D
U+1785E (96350) TANGUT IDEOGRAPH-1785E.svg 𗡞 TANGUT IDEOGRAPH-1785E
U+1785F (96351) TANGUT IDEOGRAPH-1785F.svg 𗡟 TANGUT IDEOGRAPH-1785F
U+17860 (96352) TANGUT IDEOGRAPH-17860.svg 𗡠 TANGUT IDEOGRAPH-17860
U+17861 (96353) TANGUT IDEOGRAPH-17861.svg 𗡡 TANGUT IDEOGRAPH-17861
U+17862 (96354) TANGUT IDEOGRAPH-17862.svg 𗡢 TANGUT IDEOGRAPH-17862
U+17863 (96355) TANGUT IDEOGRAPH-17863.svg 𗡣 TANGUT IDEOGRAPH-17863
U+17864 (96356) TANGUT IDEOGRAPH-17864.svg 𗡤 TANGUT IDEOGRAPH-17864
U+17865 (96357) TANGUT IDEOGRAPH-17865.svg 𗡥 TANGUT IDEOGRAPH-17865
U+17866 (96358) TANGUT IDEOGRAPH-17866.svg 𗡦 TANGUT IDEOGRAPH-17866
U+17867 (96359) TANGUT IDEOGRAPH-17867.svg 𗡧 TANGUT IDEOGRAPH-17867
U+17868 (96360) TANGUT IDEOGRAPH-17868.svg 𗡨 TANGUT IDEOGRAPH-17868
U+17869 (96361) TANGUT IDEOGRAPH-17869.svg 𗡩 TANGUT IDEOGRAPH-17869
U+1786A (96362) TANGUT IDEOGRAPH-1786A.svg 𗡪 TANGUT IDEOGRAPH-1786A
U+1786B (96363) TANGUT IDEOGRAPH-1786B.svg 𗡫 TANGUT IDEOGRAPH-1786B
U+1786C (96364) TANGUT IDEOGRAPH-1786C.svg 𗡬 TANGUT IDEOGRAPH-1786C
U+1786D (96365) TANGUT IDEOGRAPH-1786D.svg 𗡭 TANGUT IDEOGRAPH-1786D
U+1786E (96366) TANGUT IDEOGRAPH-1786E.svg 𗡮 TANGUT IDEOGRAPH-1786E
U+1786F (96367) TANGUT IDEOGRAPH-1786F.svg 𗡯 TANGUT IDEOGRAPH-1786F
U+17870 (96368) TANGUT IDEOGRAPH-17870.svg 𗡰 TANGUT IDEOGRAPH-17870
U+17871 (96369) TANGUT IDEOGRAPH-17871.svg 𗡱 TANGUT IDEOGRAPH-17871
U+17872 (96370) TANGUT IDEOGRAPH-17872.svg 𗡲 TANGUT IDEOGRAPH-17872
U+17873 (96371) TANGUT IDEOGRAPH-17873.svg 𗡳 TANGUT IDEOGRAPH-17873
U+17874 (96372) TANGUT IDEOGRAPH-17874.svg 𗡴 TANGUT IDEOGRAPH-17874
U+17875 (96373) TANGUT IDEOGRAPH-17875.svg 𗡵 TANGUT IDEOGRAPH-17875
U+17876 (96374) TANGUT IDEOGRAPH-17876.svg 𗡶 TANGUT IDEOGRAPH-17876
U+17877 (96375) TANGUT IDEOGRAPH-17877.svg 𗡷 TANGUT IDEOGRAPH-17877
U+17878 (96376) TANGUT IDEOGRAPH-17878.svg 𗡸 TANGUT IDEOGRAPH-17878
U+17879 (96377) TANGUT IDEOGRAPH-17879.svg 𗡹 TANGUT IDEOGRAPH-17879
U+1787A (96378) TANGUT IDEOGRAPH-1787A.svg 𗡺 TANGUT IDEOGRAPH-1787A
U+1787B (96379) TANGUT IDEOGRAPH-1787B.svg 𗡻 TANGUT IDEOGRAPH-1787B
U+1787C (96380) TANGUT IDEOGRAPH-1787C.svg 𗡼 TANGUT IDEOGRAPH-1787C
U+1787D (96381) TANGUT IDEOGRAPH-1787D.svg 𗡽 TANGUT IDEOGRAPH-1787D
U+1787E (96382) TANGUT IDEOGRAPH-1787E.svg 𗡾 TANGUT IDEOGRAPH-1787E
U+1787F (96383) TANGUT IDEOGRAPH-1787F.svg 𗡿 TANGUT IDEOGRAPH-1787F
U+17880 (96384) TANGUT IDEOGRAPH-17880.svg 𗢀 TANGUT IDEOGRAPH-17880
U+17881 (96385) TANGUT IDEOGRAPH-17881.svg 𗢁 TANGUT IDEOGRAPH-17881
U+17882 (96386) TANGUT IDEOGRAPH-17882.svg 𗢂 TANGUT IDEOGRAPH-17882
U+17883 (96387) TANGUT IDEOGRAPH-17883.svg 𗢃 TANGUT IDEOGRAPH-17883
U+17884 (96388) TANGUT IDEOGRAPH-17884.svg 𗢄 TANGUT IDEOGRAPH-17884
U+17885 (96389) TANGUT IDEOGRAPH-17885.svg 𗢅 TANGUT IDEOGRAPH-17885
U+17886 (96390) TANGUT IDEOGRAPH-17886.svg 𗢆 TANGUT IDEOGRAPH-17886
U+17887 (96391) TANGUT IDEOGRAPH-17887.svg 𗢇 TANGUT IDEOGRAPH-17887
U+17888 (96392) TANGUT IDEOGRAPH-17888.svg 𗢈 TANGUT IDEOGRAPH-17888
U+17889 (96393) TANGUT IDEOGRAPH-17889.svg 𗢉 TANGUT IDEOGRAPH-17889
U+1788A (96394) TANGUT IDEOGRAPH-1788A.svg 𗢊 TANGUT IDEOGRAPH-1788A
U+1788B (96395) TANGUT IDEOGRAPH-1788B.svg 𗢋 TANGUT IDEOGRAPH-1788B
U+1788C (96396) TANGUT IDEOGRAPH-1788C.svg 𗢌 TANGUT IDEOGRAPH-1788C
U+1788D (96397) TANGUT IDEOGRAPH-1788D.svg 𗢍 TANGUT IDEOGRAPH-1788D
U+1788E (96398) TANGUT IDEOGRAPH-1788E.svg 𗢎 TANGUT IDEOGRAPH-1788E
U+1788F (96399) TANGUT IDEOGRAPH-1788F.svg 𗢏 TANGUT IDEOGRAPH-1788F
U+17890 (96400) TANGUT IDEOGRAPH-17890.svg 𗢐 TANGUT IDEOGRAPH-17890
U+17891 (96401) TANGUT IDEOGRAPH-17891.svg 𗢑 TANGUT IDEOGRAPH-17891
U+17892 (96402) TANGUT IDEOGRAPH-17892.svg 𗢒 TANGUT IDEOGRAPH-17892
U+17893 (96403) TANGUT IDEOGRAPH-17893.svg 𗢓 TANGUT IDEOGRAPH-17893
U+17894 (96404) TANGUT IDEOGRAPH-17894.svg 𗢔 TANGUT IDEOGRAPH-17894
U+17895 (96405) TANGUT IDEOGRAPH-17895.svg 𗢕 TANGUT IDEOGRAPH-17895
U+17896 (96406) TANGUT IDEOGRAPH-17896.svg 𗢖 TANGUT IDEOGRAPH-17896
U+17897 (96407) TANGUT IDEOGRAPH-17897.svg 𗢗 TANGUT IDEOGRAPH-17897
U+17898 (96408) TANGUT IDEOGRAPH-17898.svg 𗢘 TANGUT IDEOGRAPH-17898
U+17899 (96409) TANGUT IDEOGRAPH-17899.svg 𗢙 TANGUT IDEOGRAPH-17899
U+1789A (96410) TANGUT IDEOGRAPH-1789A.svg 𗢚 TANGUT IDEOGRAPH-1789A
U+1789B (96411) TANGUT IDEOGRAPH-1789B.svg 𗢛 TANGUT IDEOGRAPH-1789B
U+1789C (96412) TANGUT IDEOGRAPH-1789C.svg 𗢜 TANGUT IDEOGRAPH-1789C
U+1789D (96413) TANGUT IDEOGRAPH-1789D.svg 𗢝 TANGUT IDEOGRAPH-1789D
U+1789E (96414) TANGUT IDEOGRAPH-1789E.svg 𗢞 TANGUT IDEOGRAPH-1789E
U+1789F (96415) TANGUT IDEOGRAPH-1789F.svg 𗢟 TANGUT IDEOGRAPH-1789F
U+178A0 (96416) TANGUT IDEOGRAPH-178A0.svg 𗢠 TANGUT IDEOGRAPH-178A0
U+178A1 (96417) TANGUT IDEOGRAPH-178A1.svg 𗢡 TANGUT IDEOGRAPH-178A1
U+178A2 (96418) TANGUT IDEOGRAPH-178A2.svg 𗢢 TANGUT IDEOGRAPH-178A2
U+178A3 (96419) TANGUT IDEOGRAPH-178A3.svg 𗢣 TANGUT IDEOGRAPH-178A3
U+178A4 (96420) TANGUT IDEOGRAPH-178A4.svg 𗢤 TANGUT IDEOGRAPH-178A4
U+178A5 (96421) TANGUT IDEOGRAPH-178A5.svg 𗢥 TANGUT IDEOGRAPH-178A5
U+178A6 (96422) TANGUT IDEOGRAPH-178A6.svg 𗢦 TANGUT IDEOGRAPH-178A6
U+178A7 (96423) TANGUT IDEOGRAPH-178A7.svg 𗢧 TANGUT IDEOGRAPH-178A7
U+178A8 (96424) TANGUT IDEOGRAPH-178A8.svg 𗢨 TANGUT IDEOGRAPH-178A8
U+178A9 (96425) TANGUT IDEOGRAPH-178A9.svg 𗢩 TANGUT IDEOGRAPH-178A9
U+178AA (96426) TANGUT IDEOGRAPH-178AA.svg 𗢪 TANGUT IDEOGRAPH-178AA
U+178AB (96427) TANGUT IDEOGRAPH-178AB.svg 𗢫 TANGUT IDEOGRAPH-178AB
U+178AC (96428) TANGUT IDEOGRAPH-178AC.svg 𗢬 TANGUT IDEOGRAPH-178AC
U+178AD (96429) TANGUT IDEOGRAPH-178AD.svg 𗢭 TANGUT IDEOGRAPH-178AD
U+178AE (96430) TANGUT IDEOGRAPH-178AE.svg 𗢮 TANGUT IDEOGRAPH-178AE
U+178AF (96431) TANGUT IDEOGRAPH-178AF.svg 𗢯 TANGUT IDEOGRAPH-178AF
U+178B0 (96432) TANGUT IDEOGRAPH-178B0.svg 𗢰 TANGUT IDEOGRAPH-178B0
U+178B1 (96433) TANGUT IDEOGRAPH-178B1.svg 𗢱 TANGUT IDEOGRAPH-178B1
U+178B2 (96434) TANGUT IDEOGRAPH-178B2.svg 𗢲 TANGUT IDEOGRAPH-178B2
U+178B3 (96435) TANGUT IDEOGRAPH-178B3.svg 𗢳 TANGUT IDEOGRAPH-178B3
U+178B4 (96436) TANGUT IDEOGRAPH-178B4.svg 𗢴 TANGUT IDEOGRAPH-178B4
U+178B5 (96437) TANGUT IDEOGRAPH-178B5.svg 𗢵 TANGUT IDEOGRAPH-178B5
U+178B6 (96438) TANGUT IDEOGRAPH-178B6.svg 𗢶 TANGUT IDEOGRAPH-178B6
U+178B7 (96439) TANGUT IDEOGRAPH-178B7.svg 𗢷 TANGUT IDEOGRAPH-178B7
U+178B8 (96440) TANGUT IDEOGRAPH-178B8.svg 𗢸 TANGUT IDEOGRAPH-178B8
U+178B9 (96441) TANGUT IDEOGRAPH-178B9.svg 𗢹 TANGUT IDEOGRAPH-178B9
U+178BA (96442) TANGUT IDEOGRAPH-178BA.svg 𗢺 TANGUT IDEOGRAPH-178BA
U+178BB (96443) TANGUT IDEOGRAPH-178BB.svg 𗢻 TANGUT IDEOGRAPH-178BB
U+178BC (96444) TANGUT IDEOGRAPH-178BC.svg 𗢼 TANGUT IDEOGRAPH-178BC
U+178BD (96445) TANGUT IDEOGRAPH-178BD.svg 𗢽 TANGUT IDEOGRAPH-178BD
U+178BE (96446) TANGUT IDEOGRAPH-178BE.svg 𗢾 TANGUT IDEOGRAPH-178BE
U+178BF (96447) TANGUT IDEOGRAPH-178BF.svg 𗢿 TANGUT IDEOGRAPH-178BF
U+178C0 (96448) TANGUT IDEOGRAPH-178C0.svg 𗣀 TANGUT IDEOGRAPH-178C0
U+178C1 (96449) TANGUT IDEOGRAPH-178C1.svg 𗣁 TANGUT IDEOGRAPH-178C1
U+178C2 (96450) TANGUT IDEOGRAPH-178C2.svg 𗣂 TANGUT IDEOGRAPH-178C2
U+178C3 (96451) TANGUT IDEOGRAPH-178C3.svg 𗣃 TANGUT IDEOGRAPH-178C3
U+178C4 (96452) TANGUT IDEOGRAPH-178C4.svg 𗣄 TANGUT IDEOGRAPH-178C4
U+178C5 (96453) TANGUT IDEOGRAPH-178C5.svg 𗣅 TANGUT IDEOGRAPH-178C5
U+178C6 (96454) TANGUT IDEOGRAPH-178C6.svg 𗣆 TANGUT IDEOGRAPH-178C6
U+178C7 (96455) TANGUT IDEOGRAPH-178C7.svg 𗣇 TANGUT IDEOGRAPH-178C7
U+178C8 (96456) TANGUT IDEOGRAPH-178C8.svg 𗣈 TANGUT IDEOGRAPH-178C8
U+178C9 (96457) TANGUT IDEOGRAPH-178C9.svg 𗣉 TANGUT IDEOGRAPH-178C9
U+178CA (96458) TANGUT IDEOGRAPH-178CA.svg 𗣊 TANGUT IDEOGRAPH-178CA
U+178CB (96459) TANGUT IDEOGRAPH-178CB.svg 𗣋 TANGUT IDEOGRAPH-178CB
U+178CC (96460) TANGUT IDEOGRAPH-178CC.svg 𗣌 TANGUT IDEOGRAPH-178CC
U+178CD (96461) TANGUT IDEOGRAPH-178CD.svg 𗣍 TANGUT IDEOGRAPH-178CD
U+178CE (96462) TANGUT IDEOGRAPH-178CE.svg 𗣎 TANGUT IDEOGRAPH-178CE
U+178CF (96463) TANGUT IDEOGRAPH-178CF.svg 𗣏 TANGUT IDEOGRAPH-178CF
U+178D0 (96464) TANGUT IDEOGRAPH-178D0.svg 𗣐 TANGUT IDEOGRAPH-178D0
U+178D1 (96465) TANGUT IDEOGRAPH-178D1.svg 𗣑 TANGUT IDEOGRAPH-178D1
U+178D2 (96466) TANGUT IDEOGRAPH-178D2.svg 𗣒 TANGUT IDEOGRAPH-178D2
U+178D3 (96467) TANGUT IDEOGRAPH-178D3.svg 𗣓 TANGUT IDEOGRAPH-178D3
U+178D4 (96468) TANGUT IDEOGRAPH-178D4.svg 𗣔 TANGUT IDEOGRAPH-178D4
U+178D5 (96469) TANGUT IDEOGRAPH-178D5.svg 𗣕 TANGUT IDEOGRAPH-178D5
U+178D6 (96470) TANGUT IDEOGRAPH-178D6.svg 𗣖 TANGUT IDEOGRAPH-178D6
U+178D7 (96471) TANGUT IDEOGRAPH-178D7.svg 𗣗 TANGUT IDEOGRAPH-178D7
U+178D8 (96472) TANGUT IDEOGRAPH-178D8.svg 𗣘 TANGUT IDEOGRAPH-178D8
U+178D9 (96473) TANGUT IDEOGRAPH-178D9.svg 𗣙 TANGUT IDEOGRAPH-178D9
U+178DA (96474) TANGUT IDEOGRAPH-178DA.svg 𗣚 TANGUT IDEOGRAPH-178DA
U+178DB (96475) TANGUT IDEOGRAPH-178DB.svg 𗣛 TANGUT IDEOGRAPH-178DB
U+178DC (96476) TANGUT IDEOGRAPH-178DC.svg 𗣜 TANGUT IDEOGRAPH-178DC
U+178DD (96477) TANGUT IDEOGRAPH-178DD.svg 𗣝 TANGUT IDEOGRAPH-178DD
U+178DE (96478) TANGUT IDEOGRAPH-178DE.svg 𗣞 TANGUT IDEOGRAPH-178DE
U+178DF (96479) TANGUT IDEOGRAPH-178DF.svg 𗣟 TANGUT IDEOGRAPH-178DF
U+178E0 (96480) TANGUT IDEOGRAPH-178E0.svg 𗣠 TANGUT IDEOGRAPH-178E0
U+178E1 (96481) TANGUT IDEOGRAPH-178E1.svg 𗣡 TANGUT IDEOGRAPH-178E1
U+178E2 (96482) TANGUT IDEOGRAPH-178E2.svg 𗣢 TANGUT IDEOGRAPH-178E2
U+178E3 (96483) TANGUT IDEOGRAPH-178E3.svg 𗣣 TANGUT IDEOGRAPH-178E3
U+178E4 (96484) TANGUT IDEOGRAPH-178E4.svg 𗣤 TANGUT IDEOGRAPH-178E4
U+178E5 (96485) TANGUT IDEOGRAPH-178E5.svg 𗣥 TANGUT IDEOGRAPH-178E5
U+178E6 (96486) TANGUT IDEOGRAPH-178E6.svg 𗣦 TANGUT IDEOGRAPH-178E6
U+178E7 (96487) TANGUT IDEOGRAPH-178E7.svg 𗣧 TANGUT IDEOGRAPH-178E7
U+178E8 (96488) TANGUT IDEOGRAPH-178E8.svg 𗣨 TANGUT IDEOGRAPH-178E8
U+178E9 (96489) TANGUT IDEOGRAPH-178E9.svg 𗣩 TANGUT IDEOGRAPH-178E9
U+178EA (96490) TANGUT IDEOGRAPH-178EA.svg 𗣪 TANGUT IDEOGRAPH-178EA
U+178EB (96491) TANGUT IDEOGRAPH-178EB.svg 𗣫 TANGUT IDEOGRAPH-178EB
U+178EC (96492) TANGUT IDEOGRAPH-178EC.svg 𗣬 TANGUT IDEOGRAPH-178EC
U+178ED (96493) TANGUT IDEOGRAPH-178ED.svg 𗣭 TANGUT IDEOGRAPH-178ED
U+178EE (96494) TANGUT IDEOGRAPH-178EE.svg 𗣮 TANGUT IDEOGRAPH-178EE
U+178EF (96495) TANGUT IDEOGRAPH-178EF.svg 𗣯 TANGUT IDEOGRAPH-178EF
U+178F0 (96496) TANGUT IDEOGRAPH-178F0.svg 𗣰 TANGUT IDEOGRAPH-178F0
U+178F1 (96497) TANGUT IDEOGRAPH-178F1.svg 𗣱 TANGUT IDEOGRAPH-178F1
U+178F2 (96498) TANGUT IDEOGRAPH-178F2.svg 𗣲 TANGUT IDEOGRAPH-178F2
U+178F3 (96499) TANGUT IDEOGRAPH-178F3.svg 𗣳 TANGUT IDEOGRAPH-178F3
U+178F4 (96500) TANGUT IDEOGRAPH-178F4.svg 𗣴 TANGUT IDEOGRAPH-178F4
U+178F5 (96501) TANGUT IDEOGRAPH-178F5.svg 𗣵 TANGUT IDEOGRAPH-178F5
U+178F6 (96502) TANGUT IDEOGRAPH-178F6.svg 𗣶 TANGUT IDEOGRAPH-178F6
U+178F7 (96503) TANGUT IDEOGRAPH-178F7.svg 𗣷 TANGUT IDEOGRAPH-178F7
U+178F8 (96504) TANGUT IDEOGRAPH-178F8.svg 𗣸 TANGUT IDEOGRAPH-178F8
U+178F9 (96505) TANGUT IDEOGRAPH-178F9.svg 𗣹 TANGUT IDEOGRAPH-178F9
U+178FA (96506) TANGUT IDEOGRAPH-178FA.svg 𗣺 TANGUT IDEOGRAPH-178FA
U+178FB (96507) TANGUT IDEOGRAPH-178FB.svg 𗣻 TANGUT IDEOGRAPH-178FB
U+178FC (96508) TANGUT IDEOGRAPH-178FC.svg 𗣼 TANGUT IDEOGRAPH-178FC
U+178FD (96509) TANGUT IDEOGRAPH-178FD.svg 𗣽 TANGUT IDEOGRAPH-178FD
U+178FE (96510) TANGUT IDEOGRAPH-178FE.svg 𗣾 TANGUT IDEOGRAPH-178FE
U+178FF (96511) TANGUT IDEOGRAPH-178FF.svg 𗣿 TANGUT IDEOGRAPH-178FF
U+17900 (96512) TANGUT IDEOGRAPH-17900.svg 𗤀 TANGUT IDEOGRAPH-17900
U+17901 (96513) TANGUT IDEOGRAPH-17901.svg 𗤁 TANGUT IDEOGRAPH-17901
U+17902 (96514) TANGUT IDEOGRAPH-17902.svg 𗤂 TANGUT IDEOGRAPH-17902
U+17903 (96515) TANGUT IDEOGRAPH-17903.svg 𗤃 TANGUT IDEOGRAPH-17903
U+17904 (96516) TANGUT IDEOGRAPH-17904.svg 𗤄 TANGUT IDEOGRAPH-17904
U+17905 (96517) TANGUT IDEOGRAPH-17905.svg 𗤅 TANGUT IDEOGRAPH-17905
U+17906 (96518) TANGUT IDEOGRAPH-17906.svg 𗤆 TANGUT IDEOGRAPH-17906
U+17907 (96519) TANGUT IDEOGRAPH-17907.svg 𗤇 TANGUT IDEOGRAPH-17907
U+17908 (96520) TANGUT IDEOGRAPH-17908.svg 𗤈 TANGUT IDEOGRAPH-17908
U+17909 (96521) TANGUT IDEOGRAPH-17909.svg 𗤉 TANGUT IDEOGRAPH-17909
U+1790A (96522) TANGUT IDEOGRAPH-1790A.svg 𗤊 TANGUT IDEOGRAPH-1790A
U+1790B (96523) TANGUT IDEOGRAPH-1790B.svg 𗤋 TANGUT IDEOGRAPH-1790B
U+1790C (96524) TANGUT IDEOGRAPH-1790C.svg 𗤌 TANGUT IDEOGRAPH-1790C
U+1790D (96525) TANGUT IDEOGRAPH-1790D.svg 𗤍 TANGUT IDEOGRAPH-1790D
U+1790E (96526) TANGUT IDEOGRAPH-1790E.svg 𗤎 TANGUT IDEOGRAPH-1790E
U+1790F (96527) TANGUT IDEOGRAPH-1790F.svg 𗤏 TANGUT IDEOGRAPH-1790F
U+17910 (96528) TANGUT IDEOGRAPH-17910.svg 𗤐 TANGUT IDEOGRAPH-17910
U+17911 (96529) TANGUT IDEOGRAPH-17911.svg 𗤑 TANGUT IDEOGRAPH-17911
U+17912 (96530) TANGUT IDEOGRAPH-17912.svg 𗤒 TANGUT IDEOGRAPH-17912
U+17913 (96531) TANGUT IDEOGRAPH-17913.svg 𗤓 TANGUT IDEOGRAPH-17913
U+17914 (96532) TANGUT IDEOGRAPH-17914.svg 𗤔 TANGUT IDEOGRAPH-17914
U+17915 (96533) TANGUT IDEOGRAPH-17915.svg 𗤕 TANGUT IDEOGRAPH-17915
U+17916 (96534) TANGUT IDEOGRAPH-17916.svg 𗤖 TANGUT IDEOGRAPH-17916
U+17917 (96535) TANGUT IDEOGRAPH-17917.svg 𗤗 TANGUT IDEOGRAPH-17917
U+17918 (96536) TANGUT IDEOGRAPH-17918.svg 𗤘 TANGUT IDEOGRAPH-17918
U+17919 (96537) TANGUT IDEOGRAPH-17919.svg 𗤙 TANGUT IDEOGRAPH-17919
U+1791A (96538) TANGUT IDEOGRAPH-1791A.svg 𗤚 TANGUT IDEOGRAPH-1791A
U+1791B (96539) TANGUT IDEOGRAPH-1791B.svg 𗤛 TANGUT IDEOGRAPH-1791B
U+1791C (96540) TANGUT IDEOGRAPH-1791C.svg 𗤜 TANGUT IDEOGRAPH-1791C
U+1791D (96541) TANGUT IDEOGRAPH-1791D.svg 𗤝 TANGUT IDEOGRAPH-1791D
U+1791E (96542) TANGUT IDEOGRAPH-1791E.svg 𗤞 TANGUT IDEOGRAPH-1791E
U+1791F (96543) TANGUT IDEOGRAPH-1791F.svg 𗤟 TANGUT IDEOGRAPH-1791F
U+17920 (96544) TANGUT IDEOGRAPH-17920.svg 𗤠 TANGUT IDEOGRAPH-17920
U+17921 (96545) TANGUT IDEOGRAPH-17921.svg 𗤡 TANGUT IDEOGRAPH-17921
U+17922 (96546) TANGUT IDEOGRAPH-17922.svg 𗤢 TANGUT IDEOGRAPH-17922
U+17923 (96547) TANGUT IDEOGRAPH-17923.svg 𗤣 TANGUT IDEOGRAPH-17923
U+17924 (96548) TANGUT IDEOGRAPH-17924.svg 𗤤 TANGUT IDEOGRAPH-17924
U+17925 (96549) TANGUT IDEOGRAPH-17925.svg 𗤥 TANGUT IDEOGRAPH-17925
U+17926 (96550) TANGUT IDEOGRAPH-17926.svg 𗤦 TANGUT IDEOGRAPH-17926
U+17927 (96551) TANGUT IDEOGRAPH-17927.svg 𗤧 TANGUT IDEOGRAPH-17927
U+17928 (96552) TANGUT IDEOGRAPH-17928.svg 𗤨 TANGUT IDEOGRAPH-17928
U+17929 (96553) TANGUT IDEOGRAPH-17929.svg 𗤩 TANGUT IDEOGRAPH-17929
U+1792A (96554) TANGUT IDEOGRAPH-1792A.svg 𗤪 TANGUT IDEOGRAPH-1792A
U+1792B (96555) TANGUT IDEOGRAPH-1792B.svg 𗤫 TANGUT IDEOGRAPH-1792B
U+1792C (96556) TANGUT IDEOGRAPH-1792C.svg 𗤬 TANGUT IDEOGRAPH-1792C
U+1792D (96557) TANGUT IDEOGRAPH-1792D.svg 𗤭 TANGUT IDEOGRAPH-1792D
U+1792E (96558) TANGUT IDEOGRAPH-1792E.svg 𗤮 TANGUT IDEOGRAPH-1792E
U+1792F (96559) TANGUT IDEOGRAPH-1792F.svg 𗤯 TANGUT IDEOGRAPH-1792F
U+17930 (96560) TANGUT IDEOGRAPH-17930.svg 𗤰 TANGUT IDEOGRAPH-17930
U+17931 (96561) TANGUT IDEOGRAPH-17931.svg 𗤱 TANGUT IDEOGRAPH-17931
U+17932 (96562) TANGUT IDEOGRAPH-17932.svg 𗤲 TANGUT IDEOGRAPH-17932
U+17933 (96563) TANGUT IDEOGRAPH-17933.svg 𗤳 TANGUT IDEOGRAPH-17933
U+17934 (96564) TANGUT IDEOGRAPH-17934.svg 𗤴 TANGUT IDEOGRAPH-17934
U+17935 (96565) TANGUT IDEOGRAPH-17935.svg 𗤵 TANGUT IDEOGRAPH-17935
U+17936 (96566) TANGUT IDEOGRAPH-17936.svg 𗤶 TANGUT IDEOGRAPH-17936
U+17937 (96567) TANGUT IDEOGRAPH-17937.svg 𗤷 TANGUT IDEOGRAPH-17937
U+17938 (96568) TANGUT IDEOGRAPH-17938.svg 𗤸 TANGUT IDEOGRAPH-17938
U+17939 (96569) TANGUT IDEOGRAPH-17939.svg 𗤹 TANGUT IDEOGRAPH-17939
U+1793A (96570) TANGUT IDEOGRAPH-1793A.svg 𗤺 TANGUT IDEOGRAPH-1793A
U+1793B (96571) TANGUT IDEOGRAPH-1793B.svg 𗤻 TANGUT IDEOGRAPH-1793B
U+1793C (96572) TANGUT IDEOGRAPH-1793C.svg 𗤼 TANGUT IDEOGRAPH-1793C
U+1793D (96573) TANGUT IDEOGRAPH-1793D.svg 𗤽 TANGUT IDEOGRAPH-1793D
U+1793E (96574) TANGUT IDEOGRAPH-1793E.svg 𗤾 TANGUT IDEOGRAPH-1793E
U+1793F (96575) TANGUT IDEOGRAPH-1793F.svg 𗤿 TANGUT IDEOGRAPH-1793F
U+17940 (96576) TANGUT IDEOGRAPH-17940.svg 𗥀 TANGUT IDEOGRAPH-17940
U+17941 (96577) TANGUT IDEOGRAPH-17941.svg 𗥁 TANGUT IDEOGRAPH-17941
U+17942 (96578) TANGUT IDEOGRAPH-17942.svg 𗥂 TANGUT IDEOGRAPH-17942
U+17943 (96579) TANGUT IDEOGRAPH-17943.svg 𗥃 TANGUT IDEOGRAPH-17943
U+17944 (96580) TANGUT IDEOGRAPH-17944.svg 𗥄 TANGUT IDEOGRAPH-17944
U+17945 (96581) TANGUT IDEOGRAPH-17945.svg 𗥅 TANGUT IDEOGRAPH-17945
U+17946 (96582) TANGUT IDEOGRAPH-17946.svg 𗥆 TANGUT IDEOGRAPH-17946
U+17947 (96583) TANGUT IDEOGRAPH-17947.svg 𗥇 TANGUT IDEOGRAPH-17947
U+17948 (96584) TANGUT IDEOGRAPH-17948.svg 𗥈 TANGUT IDEOGRAPH-17948
U+17949 (96585) TANGUT IDEOGRAPH-17949.svg 𗥉 TANGUT IDEOGRAPH-17949
U+1794A (96586) TANGUT IDEOGRAPH-1794A.svg 𗥊 TANGUT IDEOGRAPH-1794A
U+1794B (96587) TANGUT IDEOGRAPH-1794B.svg 𗥋 TANGUT IDEOGRAPH-1794B
U+1794C (96588) TANGUT IDEOGRAPH-1794C.svg 𗥌 TANGUT IDEOGRAPH-1794C
U+1794D (96589) TANGUT IDEOGRAPH-1794D.svg 𗥍 TANGUT IDEOGRAPH-1794D
U+1794E (96590) TANGUT IDEOGRAPH-1794E.svg 𗥎 TANGUT IDEOGRAPH-1794E
U+1794F (96591) TANGUT IDEOGRAPH-1794F.svg 𗥏 TANGUT IDEOGRAPH-1794F
U+17950 (96592) TANGUT IDEOGRAPH-17950.svg 𗥐 TANGUT IDEOGRAPH-17950
U+17951 (96593) TANGUT IDEOGRAPH-17951.svg 𗥑 TANGUT IDEOGRAPH-17951
U+17952 (96594) TANGUT IDEOGRAPH-17952.svg 𗥒 TANGUT IDEOGRAPH-17952
U+17953 (96595) TANGUT IDEOGRAPH-17953.svg 𗥓 TANGUT IDEOGRAPH-17953
U+17954 (96596) TANGUT IDEOGRAPH-17954.svg 𗥔 TANGUT IDEOGRAPH-17954
U+17955 (96597) TANGUT IDEOGRAPH-17955.svg 𗥕 TANGUT IDEOGRAPH-17955
U+17956 (96598) TANGUT IDEOGRAPH-17956.svg 𗥖 TANGUT IDEOGRAPH-17956
U+17957 (96599) TANGUT IDEOGRAPH-17957.svg 𗥗 TANGUT IDEOGRAPH-17957
U+17958 (96600) TANGUT IDEOGRAPH-17958.svg 𗥘 TANGUT IDEOGRAPH-17958
U+17959 (96601) TANGUT IDEOGRAPH-17959.svg 𗥙 TANGUT IDEOGRAPH-17959
U+1795A (96602) TANGUT IDEOGRAPH-1795A.svg 𗥚 TANGUT IDEOGRAPH-1795A
U+1795B (96603) TANGUT IDEOGRAPH-1795B.svg 𗥛 TANGUT IDEOGRAPH-1795B
U+1795C (96604) TANGUT IDEOGRAPH-1795C.svg 𗥜 TANGUT IDEOGRAPH-1795C
U+1795D (96605) TANGUT IDEOGRAPH-1795D.svg 𗥝 TANGUT IDEOGRAPH-1795D
U+1795E (96606) TANGUT IDEOGRAPH-1795E.svg 𗥞 TANGUT IDEOGRAPH-1795E
U+1795F (96607) TANGUT IDEOGRAPH-1795F.svg 𗥟 TANGUT IDEOGRAPH-1795F
U+17960 (96608) TANGUT IDEOGRAPH-17960.svg 𗥠 TANGUT IDEOGRAPH-17960
U+17961 (96609) TANGUT IDEOGRAPH-17961.svg 𗥡 TANGUT IDEOGRAPH-17961
U+17962 (96610) TANGUT IDEOGRAPH-17962.svg 𗥢 TANGUT IDEOGRAPH-17962
U+17963 (96611) TANGUT IDEOGRAPH-17963.svg 𗥣 TANGUT IDEOGRAPH-17963
U+17964 (96612) TANGUT IDEOGRAPH-17964.svg 𗥤 TANGUT IDEOGRAPH-17964
U+17965 (96613) TANGUT IDEOGRAPH-17965.svg 𗥥 TANGUT IDEOGRAPH-17965
U+17966 (96614) TANGUT IDEOGRAPH-17966.svg 𗥦 TANGUT IDEOGRAPH-17966
U+17967 (96615) TANGUT IDEOGRAPH-17967.svg 𗥧 TANGUT IDEOGRAPH-17967
U+17968 (96616) TANGUT IDEOGRAPH-17968.svg 𗥨 TANGUT IDEOGRAPH-17968
U+17969 (96617) TANGUT IDEOGRAPH-17969.svg 𗥩 TANGUT IDEOGRAPH-17969
U+1796A (96618) TANGUT IDEOGRAPH-1796A.svg 𗥪 TANGUT IDEOGRAPH-1796A
U+1796B (96619) TANGUT IDEOGRAPH-1796B.svg 𗥫 TANGUT IDEOGRAPH-1796B
U+1796C (96620) TANGUT IDEOGRAPH-1796C.svg 𗥬 TANGUT IDEOGRAPH-1796C
U+1796D (96621) TANGUT IDEOGRAPH-1796D.svg 𗥭 TANGUT IDEOGRAPH-1796D
U+1796E (96622) TANGUT IDEOGRAPH-1796E.svg 𗥮 TANGUT IDEOGRAPH-1796E
U+1796F (96623) TANGUT IDEOGRAPH-1796F.svg 𗥯 TANGUT IDEOGRAPH-1796F
U+17970 (96624) TANGUT IDEOGRAPH-17970.svg 𗥰 TANGUT IDEOGRAPH-17970
U+17971 (96625) TANGUT IDEOGRAPH-17971.svg 𗥱 TANGUT IDEOGRAPH-17971
U+17972 (96626) TANGUT IDEOGRAPH-17972.svg 𗥲 TANGUT IDEOGRAPH-17972
U+17973 (96627) TANGUT IDEOGRAPH-17973.svg 𗥳 TANGUT IDEOGRAPH-17973
U+17974 (96628) TANGUT IDEOGRAPH-17974.svg 𗥴 TANGUT IDEOGRAPH-17974
U+17975 (96629) TANGUT IDEOGRAPH-17975.svg 𗥵 TANGUT IDEOGRAPH-17975
U+17976 (96630) TANGUT IDEOGRAPH-17976.svg 𗥶 TANGUT IDEOGRAPH-17976
U+17977 (96631) TANGUT IDEOGRAPH-17977.svg 𗥷 TANGUT IDEOGRAPH-17977
U+17978 (96632) TANGUT IDEOGRAPH-17978.svg 𗥸 TANGUT IDEOGRAPH-17978
U+17979 (96633) TANGUT IDEOGRAPH-17979.svg 𗥹 TANGUT IDEOGRAPH-17979
U+1797A (96634) TANGUT IDEOGRAPH-1797A.svg 𗥺 TANGUT IDEOGRAPH-1797A
U+1797B (96635) TANGUT IDEOGRAPH-1797B.svg 𗥻 TANGUT IDEOGRAPH-1797B
U+1797C (96636) TANGUT IDEOGRAPH-1797C.svg 𗥼 TANGUT IDEOGRAPH-1797C
U+1797D (96637) TANGUT IDEOGRAPH-1797D.svg 𗥽 TANGUT IDEOGRAPH-1797D
U+1797E (96638) TANGUT IDEOGRAPH-1797E.svg 𗥾 TANGUT IDEOGRAPH-1797E
U+1797F (96639) TANGUT IDEOGRAPH-1797F.svg 𗥿 TANGUT IDEOGRAPH-1797F
U+17980 (96640) TANGUT IDEOGRAPH-17980.svg 𗦀 TANGUT IDEOGRAPH-17980
U+17981 (96641) TANGUT IDEOGRAPH-17981.svg 𗦁 TANGUT IDEOGRAPH-17981
U+17982 (96642) TANGUT IDEOGRAPH-17982.svg 𗦂 TANGUT IDEOGRAPH-17982
U+17983 (96643) TANGUT IDEOGRAPH-17983.svg 𗦃 TANGUT IDEOGRAPH-17983
U+17984 (96644) TANGUT IDEOGRAPH-17984.svg 𗦄 TANGUT IDEOGRAPH-17984
U+17985 (96645) TANGUT IDEOGRAPH-17985.svg 𗦅 TANGUT IDEOGRAPH-17985
U+17986 (96646) TANGUT IDEOGRAPH-17986.svg 𗦆 TANGUT IDEOGRAPH-17986
U+17987 (96647) TANGUT IDEOGRAPH-17987.svg 𗦇 TANGUT IDEOGRAPH-17987
U+17988 (96648) TANGUT IDEOGRAPH-17988.svg 𗦈 TANGUT IDEOGRAPH-17988
U+17989 (96649) TANGUT IDEOGRAPH-17989.svg 𗦉 TANGUT IDEOGRAPH-17989
U+1798A (96650) TANGUT IDEOGRAPH-1798A.svg 𗦊 TANGUT IDEOGRAPH-1798A
U+1798B (96651) TANGUT IDEOGRAPH-1798B.svg 𗦋 TANGUT IDEOGRAPH-1798B
U+1798C (96652) TANGUT IDEOGRAPH-1798C.svg 𗦌 TANGUT IDEOGRAPH-1798C
U+1798D (96653) TANGUT IDEOGRAPH-1798D.svg 𗦍 TANGUT IDEOGRAPH-1798D
U+1798E (96654) TANGUT IDEOGRAPH-1798E.svg 𗦎 TANGUT IDEOGRAPH-1798E
U+1798F (96655) TANGUT IDEOGRAPH-1798F.svg 𗦏 TANGUT IDEOGRAPH-1798F
U+17990 (96656) TANGUT IDEOGRAPH-17990.svg 𗦐 TANGUT IDEOGRAPH-17990
U+17991 (96657) TANGUT IDEOGRAPH-17991.svg 𗦑 TANGUT IDEOGRAPH-17991
U+17992 (96658) TANGUT IDEOGRAPH-17992.svg 𗦒 TANGUT IDEOGRAPH-17992
U+17993 (96659) TANGUT IDEOGRAPH-17993.svg 𗦓 TANGUT IDEOGRAPH-17993
U+17994 (96660) TANGUT IDEOGRAPH-17994.svg 𗦔 TANGUT IDEOGRAPH-17994
U+17995 (96661) TANGUT IDEOGRAPH-17995.svg 𗦕 TANGUT IDEOGRAPH-17995
U+17996 (96662) TANGUT IDEOGRAPH-17996.svg 𗦖 TANGUT IDEOGRAPH-17996
U+17997 (96663) TANGUT IDEOGRAPH-17997.svg 𗦗 TANGUT IDEOGRAPH-17997
U+17998 (96664) TANGUT IDEOGRAPH-17998.svg 𗦘 TANGUT IDEOGRAPH-17998
U+17999 (96665) TANGUT IDEOGRAPH-17999.svg 𗦙 TANGUT IDEOGRAPH-17999
U+1799A (96666) TANGUT IDEOGRAPH-1799A.svg 𗦚 TANGUT IDEOGRAPH-1799A
U+1799B (96667) TANGUT IDEOGRAPH-1799B.svg 𗦛 TANGUT IDEOGRAPH-1799B
U+1799C (96668) TANGUT IDEOGRAPH-1799C.svg 𗦜 TANGUT IDEOGRAPH-1799C
U+1799D (96669) TANGUT IDEOGRAPH-1799D.svg 𗦝 TANGUT IDEOGRAPH-1799D
U+1799E (96670) TANGUT IDEOGRAPH-1799E.svg 𗦞 TANGUT IDEOGRAPH-1799E
U+1799F (96671) TANGUT IDEOGRAPH-1799F.svg 𗦟 TANGUT IDEOGRAPH-1799F
U+179A0 (96672) TANGUT IDEOGRAPH-179A0.svg 𗦠 TANGUT IDEOGRAPH-179A0
U+179A1 (96673) TANGUT IDEOGRAPH-179A1.svg 𗦡 TANGUT IDEOGRAPH-179A1
U+179A2 (96674) TANGUT IDEOGRAPH-179A2.svg 𗦢 TANGUT IDEOGRAPH-179A2
U+179A3 (96675) TANGUT IDEOGRAPH-179A3.svg 𗦣 TANGUT IDEOGRAPH-179A3
U+179A4 (96676) TANGUT IDEOGRAPH-179A4.svg 𗦤 TANGUT IDEOGRAPH-179A4
U+179A5 (96677) TANGUT IDEOGRAPH-179A5.svg 𗦥 TANGUT IDEOGRAPH-179A5
U+179A6 (96678) TANGUT IDEOGRAPH-179A6.svg 𗦦 TANGUT IDEOGRAPH-179A6
U+179A7 (96679) TANGUT IDEOGRAPH-179A7.svg 𗦧 TANGUT IDEOGRAPH-179A7
U+179A8 (96680) TANGUT IDEOGRAPH-179A8.svg 𗦨 TANGUT IDEOGRAPH-179A8
U+179A9 (96681) TANGUT IDEOGRAPH-179A9.svg 𗦩 TANGUT IDEOGRAPH-179A9
U+179AA (96682) TANGUT IDEOGRAPH-179AA.svg 𗦪 TANGUT IDEOGRAPH-179AA
U+179AB (96683) TANGUT IDEOGRAPH-179AB.svg 𗦫 TANGUT IDEOGRAPH-179AB
U+179AC (96684) TANGUT IDEOGRAPH-179AC.svg 𗦬 TANGUT IDEOGRAPH-179AC
U+179AD (96685) TANGUT IDEOGRAPH-179AD.svg 𗦭 TANGUT IDEOGRAPH-179AD
U+179AE (96686) TANGUT IDEOGRAPH-179AE.svg 𗦮 TANGUT IDEOGRAPH-179AE
U+179AF (96687) TANGUT IDEOGRAPH-179AF.svg 𗦯 TANGUT IDEOGRAPH-179AF
U+179B0 (96688) TANGUT IDEOGRAPH-179B0.svg 𗦰 TANGUT IDEOGRAPH-179B0
U+179B1 (96689) TANGUT IDEOGRAPH-179B1.svg 𗦱 TANGUT IDEOGRAPH-179B1
U+179B2 (96690) TANGUT IDEOGRAPH-179B2.svg 𗦲 TANGUT IDEOGRAPH-179B2
U+179B3 (96691) TANGUT IDEOGRAPH-179B3.svg 𗦳 TANGUT IDEOGRAPH-179B3
U+179B4 (96692) TANGUT IDEOGRAPH-179B4.svg 𗦴 TANGUT IDEOGRAPH-179B4
U+179B5 (96693) TANGUT IDEOGRAPH-179B5.svg 𗦵 TANGUT IDEOGRAPH-179B5
U+179B6 (96694) TANGUT IDEOGRAPH-179B6.svg 𗦶 TANGUT IDEOGRAPH-179B6
U+179B7 (96695) TANGUT IDEOGRAPH-179B7.svg 𗦷 TANGUT IDEOGRAPH-179B7
U+179B8 (96696) TANGUT IDEOGRAPH-179B8.svg 𗦸 TANGUT IDEOGRAPH-179B8
U+179B9 (96697) TANGUT IDEOGRAPH-179B9.svg 𗦹 TANGUT IDEOGRAPH-179B9
U+179BA (96698) TANGUT IDEOGRAPH-179BA.svg 𗦺 TANGUT IDEOGRAPH-179BA
U+179BB (96699) TANGUT IDEOGRAPH-179BB.svg 𗦻 TANGUT IDEOGRAPH-179BB
U+179BC (96700) TANGUT IDEOGRAPH-179BC.svg 𗦼 TANGUT IDEOGRAPH-179BC
U+179BD (96701) TANGUT IDEOGRAPH-179BD.svg 𗦽 TANGUT IDEOGRAPH-179BD
U+179BE (96702) TANGUT IDEOGRAPH-179BE.svg 𗦾 TANGUT IDEOGRAPH-179BE
U+179BF (96703) TANGUT IDEOGRAPH-179BF.svg 𗦿 TANGUT IDEOGRAPH-179BF
U+179C0 (96704) TANGUT IDEOGRAPH-179C0.svg 𗧀 TANGUT IDEOGRAPH-179C0
U+179C1 (96705) TANGUT IDEOGRAPH-179C1.svg 𗧁 TANGUT IDEOGRAPH-179C1
U+179C2 (96706) TANGUT IDEOGRAPH-179C2.svg 𗧂 TANGUT IDEOGRAPH-179C2
U+179C3 (96707) TANGUT IDEOGRAPH-179C3.svg 𗧃 TANGUT IDEOGRAPH-179C3
U+179C4 (96708) TANGUT IDEOGRAPH-179C4.svg 𗧄 TANGUT IDEOGRAPH-179C4
U+179C5 (96709) TANGUT IDEOGRAPH-179C5.svg 𗧅 TANGUT IDEOGRAPH-179C5
U+179C6 (96710) TANGUT IDEOGRAPH-179C6.svg 𗧆 TANGUT IDEOGRAPH-179C6
U+179C7 (96711) TANGUT IDEOGRAPH-179C7.svg 𗧇 TANGUT IDEOGRAPH-179C7
U+179C8 (96712) TANGUT IDEOGRAPH-179C8.svg 𗧈 TANGUT IDEOGRAPH-179C8
U+179C9 (96713) TANGUT IDEOGRAPH-179C9.svg 𗧉 TANGUT IDEOGRAPH-179C9
U+179CA (96714) TANGUT IDEOGRAPH-179CA.svg 𗧊 TANGUT IDEOGRAPH-179CA
U+179CB (96715) TANGUT IDEOGRAPH-179CB.svg 𗧋 TANGUT IDEOGRAPH-179CB
U+179CC (96716) TANGUT IDEOGRAPH-179CC.svg 𗧌 TANGUT IDEOGRAPH-179CC
U+179CD (96717) TANGUT IDEOGRAPH-179CD.svg 𗧍 TANGUT IDEOGRAPH-179CD
U+179CE (96718) TANGUT IDEOGRAPH-179CE.svg 𗧎 TANGUT IDEOGRAPH-179CE
U+179CF (96719) TANGUT IDEOGRAPH-179CF.svg 𗧏 TANGUT IDEOGRAPH-179CF
U+179D0 (96720) TANGUT IDEOGRAPH-179D0.svg 𗧐 TANGUT IDEOGRAPH-179D0
U+179D1 (96721) TANGUT IDEOGRAPH-179D1.svg 𗧑 TANGUT IDEOGRAPH-179D1
U+179D2 (96722) TANGUT IDEOGRAPH-179D2.svg 𗧒 TANGUT IDEOGRAPH-179D2
U+179D3 (96723) TANGUT IDEOGRAPH-179D3.svg 𗧓 TANGUT IDEOGRAPH-179D3
U+179D4 (96724) TANGUT IDEOGRAPH-179D4.svg 𗧔 TANGUT IDEOGRAPH-179D4
U+179D5 (96725) TANGUT IDEOGRAPH-179D5.svg 𗧕 TANGUT IDEOGRAPH-179D5
U+179D6 (96726) TANGUT IDEOGRAPH-179D6.svg 𗧖 TANGUT IDEOGRAPH-179D6
U+179D7 (96727) TANGUT IDEOGRAPH-179D7.svg 𗧗 TANGUT IDEOGRAPH-179D7
U+179D8 (96728) TANGUT IDEOGRAPH-179D8.svg 𗧘 TANGUT IDEOGRAPH-179D8
U+179D9 (96729) TANGUT IDEOGRAPH-179D9.svg 𗧙 TANGUT IDEOGRAPH-179D9
U+179DA (96730) TANGUT IDEOGRAPH-179DA.svg 𗧚 TANGUT IDEOGRAPH-179DA
U+179DB (96731) TANGUT IDEOGRAPH-179DB.svg 𗧛 TANGUT IDEOGRAPH-179DB
U+179DC (96732) TANGUT IDEOGRAPH-179DC.svg 𗧜 TANGUT IDEOGRAPH-179DC
U+179DD (96733) TANGUT IDEOGRAPH-179DD.svg 𗧝 TANGUT IDEOGRAPH-179DD
U+179DE (96734) TANGUT IDEOGRAPH-179DE.svg 𗧞 TANGUT IDEOGRAPH-179DE
U+179DF (96735) TANGUT IDEOGRAPH-179DF.svg 𗧟 TANGUT IDEOGRAPH-179DF
U+179E0 (96736) TANGUT IDEOGRAPH-179E0.svg 𗧠 TANGUT IDEOGRAPH-179E0
U+179E1 (96737) TANGUT IDEOGRAPH-179E1.svg 𗧡 TANGUT IDEOGRAPH-179E1
U+179E2 (96738) TANGUT IDEOGRAPH-179E2.svg 𗧢 TANGUT IDEOGRAPH-179E2
U+179E3 (96739) TANGUT IDEOGRAPH-179E3.svg 𗧣 TANGUT IDEOGRAPH-179E3
U+179E4 (96740) TANGUT IDEOGRAPH-179E4.svg 𗧤 TANGUT IDEOGRAPH-179E4
U+179E5 (96741) TANGUT IDEOGRAPH-179E5.svg 𗧥 TANGUT IDEOGRAPH-179E5
U+179E6 (96742) TANGUT IDEOGRAPH-179E6.svg 𗧦 TANGUT IDEOGRAPH-179E6
U+179E7 (96743) TANGUT IDEOGRAPH-179E7.svg 𗧧 TANGUT IDEOGRAPH-179E7
U+179E8 (96744) TANGUT IDEOGRAPH-179E8.svg 𗧨 TANGUT IDEOGRAPH-179E8
U+179E9 (96745) TANGUT IDEOGRAPH-179E9.svg 𗧩 TANGUT IDEOGRAPH-179E9
U+179EA (96746) TANGUT IDEOGRAPH-179EA.svg 𗧪 TANGUT IDEOGRAPH-179EA
U+179EB (96747) TANGUT IDEOGRAPH-179EB.svg 𗧫 TANGUT IDEOGRAPH-179EB
U+179EC (96748) TANGUT IDEOGRAPH-179EC.svg 𗧬 TANGUT IDEOGRAPH-179EC
U+179ED (96749) TANGUT IDEOGRAPH-179ED.svg 𗧭 TANGUT IDEOGRAPH-179ED
U+179EE (96750) TANGUT IDEOGRAPH-179EE.svg 𗧮 TANGUT IDEOGRAPH-179EE
U+179EF (96751) TANGUT IDEOGRAPH-179EF.svg 𗧯 TANGUT IDEOGRAPH-179EF
U+179F0 (96752) TANGUT IDEOGRAPH-179F0.svg 𗧰 TANGUT IDEOGRAPH-179F0
U+179F1 (96753) TANGUT IDEOGRAPH-179F1.svg 𗧱 TANGUT IDEOGRAPH-179F1
U+179F2 (96754) TANGUT IDEOGRAPH-179F2.svg 𗧲 TANGUT IDEOGRAPH-179F2
U+179F3 (96755) TANGUT IDEOGRAPH-179F3.svg 𗧳 TANGUT IDEOGRAPH-179F3
U+179F4 (96756) TANGUT IDEOGRAPH-179F4.svg 𗧴 TANGUT IDEOGRAPH-179F4
U+179F5 (96757) TANGUT IDEOGRAPH-179F5.svg 𗧵 TANGUT IDEOGRAPH-179F5
U+179F6 (96758) TANGUT IDEOGRAPH-179F6.svg 𗧶 TANGUT IDEOGRAPH-179F6
U+179F7 (96759) TANGUT IDEOGRAPH-179F7.svg 𗧷 TANGUT IDEOGRAPH-179F7
U+179F8 (96760) TANGUT IDEOGRAPH-179F8.svg 𗧸 TANGUT IDEOGRAPH-179F8
U+179F9 (96761) TANGUT IDEOGRAPH-179F9.svg 𗧹 TANGUT IDEOGRAPH-179F9
U+179FA (96762) TANGUT IDEOGRAPH-179FA.svg 𗧺 TANGUT IDEOGRAPH-179FA
U+179FB (96763) TANGUT IDEOGRAPH-179FB.svg 𗧻 TANGUT IDEOGRAPH-179FB
U+179FC (96764) TANGUT IDEOGRAPH-179FC.svg 𗧼 TANGUT IDEOGRAPH-179FC
U+179FD (96765) TANGUT IDEOGRAPH-179FD.svg 𗧽 TANGUT IDEOGRAPH-179FD
U+179FE (96766) TANGUT IDEOGRAPH-179FE.svg 𗧾 TANGUT IDEOGRAPH-179FE
U+179FF (96767) TANGUT IDEOGRAPH-179FF.svg 𗧿 TANGUT IDEOGRAPH-179FF
U+17A00 (96768) TANGUT IDEOGRAPH-17A00.svg 𗨀 TANGUT IDEOGRAPH-17A00
U+17A01 (96769) TANGUT IDEOGRAPH-17A01.svg 𗨁 TANGUT IDEOGRAPH-17A01
U+17A02 (96770) TANGUT IDEOGRAPH-17A02.svg 𗨂 TANGUT IDEOGRAPH-17A02
U+17A03 (96771) TANGUT IDEOGRAPH-17A03.svg 𗨃 TANGUT IDEOGRAPH-17A03
U+17A04 (96772) TANGUT IDEOGRAPH-17A04.svg 𗨄 TANGUT IDEOGRAPH-17A04
U+17A05 (96773) TANGUT IDEOGRAPH-17A05.svg 𗨅 TANGUT IDEOGRAPH-17A05
U+17A06 (96774) TANGUT IDEOGRAPH-17A06.svg 𗨆 TANGUT IDEOGRAPH-17A06
U+17A07 (96775) TANGUT IDEOGRAPH-17A07.svg 𗨇 TANGUT IDEOGRAPH-17A07
U+17A08 (96776) TANGUT IDEOGRAPH-17A08.svg 𗨈 TANGUT IDEOGRAPH-17A08
U+17A09 (96777) TANGUT IDEOGRAPH-17A09.svg 𗨉 TANGUT IDEOGRAPH-17A09
U+17A0A (96778) TANGUT IDEOGRAPH-17A0A.svg 𗨊 TANGUT IDEOGRAPH-17A0A
U+17A0B (96779) TANGUT IDEOGRAPH-17A0B.svg 𗨋 TANGUT IDEOGRAPH-17A0B
U+17A0C (96780) TANGUT IDEOGRAPH-17A0C.svg 𗨌 TANGUT IDEOGRAPH-17A0C
U+17A0D (96781) TANGUT IDEOGRAPH-17A0D.svg 𗨍 TANGUT IDEOGRAPH-17A0D
U+17A0E (96782) TANGUT IDEOGRAPH-17A0E.svg 𗨎 TANGUT IDEOGRAPH-17A0E
U+17A0F (96783) TANGUT IDEOGRAPH-17A0F.svg 𗨏 TANGUT IDEOGRAPH-17A0F
U+17A10 (96784) TANGUT IDEOGRAPH-17A10.svg 𗨐 TANGUT IDEOGRAPH-17A10
U+17A11 (96785) TANGUT IDEOGRAPH-17A11.svg 𗨑 TANGUT IDEOGRAPH-17A11
U+17A12 (96786) TANGUT IDEOGRAPH-17A12.svg 𗨒 TANGUT IDEOGRAPH-17A12
U+17A13 (96787) TANGUT IDEOGRAPH-17A13.svg 𗨓 TANGUT IDEOGRAPH-17A13
U+17A14 (96788) TANGUT IDEOGRAPH-17A14.svg 𗨔 TANGUT IDEOGRAPH-17A14
U+17A15 (96789) TANGUT IDEOGRAPH-17A15.svg 𗨕 TANGUT IDEOGRAPH-17A15
U+17A16 (96790) TANGUT IDEOGRAPH-17A16.svg 𗨖 TANGUT IDEOGRAPH-17A16
U+17A17 (96791) TANGUT IDEOGRAPH-17A17.svg 𗨗 TANGUT IDEOGRAPH-17A17
U+17A18 (96792) TANGUT IDEOGRAPH-17A18.svg 𗨘 TANGUT IDEOGRAPH-17A18
U+17A19 (96793) TANGUT IDEOGRAPH-17A19.svg 𗨙 TANGUT IDEOGRAPH-17A19
U+17A1A (96794) TANGUT IDEOGRAPH-17A1A.svg 𗨚 TANGUT IDEOGRAPH-17A1A
U+17A1B (96795) TANGUT IDEOGRAPH-17A1B.svg 𗨛 TANGUT IDEOGRAPH-17A1B
U+17A1C (96796) TANGUT IDEOGRAPH-17A1C.svg 𗨜 TANGUT IDEOGRAPH-17A1C
U+17A1D (96797) TANGUT IDEOGRAPH-17A1D.svg 𗨝 TANGUT IDEOGRAPH-17A1D
U+17A1E (96798) TANGUT IDEOGRAPH-17A1E.svg 𗨞 TANGUT IDEOGRAPH-17A1E
U+17A1F (96799) TANGUT IDEOGRAPH-17A1F.svg 𗨟 TANGUT IDEOGRAPH-17A1F
U+17A20 (96800) TANGUT IDEOGRAPH-17A20.svg 𗨠 TANGUT IDEOGRAPH-17A20
U+17A21 (96801) TANGUT IDEOGRAPH-17A21.svg 𗨡 TANGUT IDEOGRAPH-17A21
U+17A22 (96802) TANGUT IDEOGRAPH-17A22.svg 𗨢 TANGUT IDEOGRAPH-17A22
U+17A23 (96803) TANGUT IDEOGRAPH-17A23.svg 𗨣 TANGUT IDEOGRAPH-17A23
U+17A24 (96804) TANGUT IDEOGRAPH-17A24.svg 𗨤 TANGUT IDEOGRAPH-17A24
U+17A25 (96805) TANGUT IDEOGRAPH-17A25.svg 𗨥 TANGUT IDEOGRAPH-17A25
U+17A26 (96806) TANGUT IDEOGRAPH-17A26.svg 𗨦 TANGUT IDEOGRAPH-17A26
U+17A27 (96807) TANGUT IDEOGRAPH-17A27.svg 𗨧 TANGUT IDEOGRAPH-17A27
U+17A28 (96808) TANGUT IDEOGRAPH-17A28.svg 𗨨 TANGUT IDEOGRAPH-17A28
U+17A29 (96809) TANGUT IDEOGRAPH-17A29.svg 𗨩 TANGUT IDEOGRAPH-17A29
U+17A2A (96810) TANGUT IDEOGRAPH-17A2A.svg 𗨪 TANGUT IDEOGRAPH-17A2A
U+17A2B (96811) TANGUT IDEOGRAPH-17A2B.svg 𗨫 TANGUT IDEOGRAPH-17A2B
U+17A2C (96812) TANGUT IDEOGRAPH-17A2C.svg 𗨬 TANGUT IDEOGRAPH-17A2C
U+17A2D (96813) TANGUT IDEOGRAPH-17A2D.svg 𗨭 TANGUT IDEOGRAPH-17A2D
U+17A2E (96814) TANGUT IDEOGRAPH-17A2E.svg 𗨮 TANGUT IDEOGRAPH-17A2E
U+17A2F (96815) TANGUT IDEOGRAPH-17A2F.svg 𗨯 TANGUT IDEOGRAPH-17A2F
U+17A30 (96816) TANGUT IDEOGRAPH-17A30.svg 𗨰 TANGUT IDEOGRAPH-17A30
U+17A31 (96817) TANGUT IDEOGRAPH-17A31.svg 𗨱 TANGUT IDEOGRAPH-17A31
U+17A32 (96818) TANGUT IDEOGRAPH-17A32.svg 𗨲 TANGUT IDEOGRAPH-17A32
U+17A33 (96819) TANGUT IDEOGRAPH-17A33.svg 𗨳 TANGUT IDEOGRAPH-17A33
U+17A34 (96820) TANGUT IDEOGRAPH-17A34.svg 𗨴 TANGUT IDEOGRAPH-17A34
U+17A35 (96821) TANGUT IDEOGRAPH-17A35.svg 𗨵 TANGUT IDEOGRAPH-17A35
U+17A36 (96822) TANGUT IDEOGRAPH-17A36.svg 𗨶 TANGUT IDEOGRAPH-17A36
U+17A37 (96823) TANGUT IDEOGRAPH-17A37.svg 𗨷 TANGUT IDEOGRAPH-17A37
U+17A38 (96824) TANGUT IDEOGRAPH-17A38.svg 𗨸 TANGUT IDEOGRAPH-17A38
U+17A39 (96825) TANGUT IDEOGRAPH-17A39.svg 𗨹 TANGUT IDEOGRAPH-17A39
U+17A3A (96826) TANGUT IDEOGRAPH-17A3A.svg 𗨺 TANGUT IDEOGRAPH-17A3A
U+17A3B (96827) TANGUT IDEOGRAPH-17A3B.svg 𗨻 TANGUT IDEOGRAPH-17A3B
U+17A3C (96828) TANGUT IDEOGRAPH-17A3C.svg 𗨼 TANGUT IDEOGRAPH-17A3C
U+17A3D (96829) TANGUT IDEOGRAPH-17A3D.svg 𗨽 TANGUT IDEOGRAPH-17A3D
U+17A3E (96830) TANGUT IDEOGRAPH-17A3E.svg 𗨾 TANGUT IDEOGRAPH-17A3E
U+17A3F (96831) TANGUT IDEOGRAPH-17A3F.svg 𗨿 TANGUT IDEOGRAPH-17A3F
U+17A40 (96832) TANGUT IDEOGRAPH-17A40.svg 𗩀 TANGUT IDEOGRAPH-17A40
U+17A41 (96833) TANGUT IDEOGRAPH-17A41.svg 𗩁 TANGUT IDEOGRAPH-17A41
U+17A42 (96834) TANGUT IDEOGRAPH-17A42.svg 𗩂 TANGUT IDEOGRAPH-17A42
U+17A43 (96835) TANGUT IDEOGRAPH-17A43.svg 𗩃 TANGUT IDEOGRAPH-17A43
U+17A44 (96836) TANGUT IDEOGRAPH-17A44.svg 𗩄 TANGUT IDEOGRAPH-17A44
U+17A45 (96837) TANGUT IDEOGRAPH-17A45.svg 𗩅 TANGUT IDEOGRAPH-17A45
U+17A46 (96838) TANGUT IDEOGRAPH-17A46.svg 𗩆 TANGUT IDEOGRAPH-17A46
U+17A47 (96839) TANGUT IDEOGRAPH-17A47.svg 𗩇 TANGUT IDEOGRAPH-17A47
U+17A48 (96840) TANGUT IDEOGRAPH-17A48.svg 𗩈 TANGUT IDEOGRAPH-17A48
U+17A49 (96841) TANGUT IDEOGRAPH-17A49.svg 𗩉 TANGUT IDEOGRAPH-17A49
U+17A4A (96842) TANGUT IDEOGRAPH-17A4A.svg 𗩊 TANGUT IDEOGRAPH-17A4A
U+17A4B (96843) TANGUT IDEOGRAPH-17A4B.svg 𗩋 TANGUT IDEOGRAPH-17A4B
U+17A4C (96844) TANGUT IDEOGRAPH-17A4C.svg 𗩌 TANGUT IDEOGRAPH-17A4C
U+17A4D (96845) TANGUT IDEOGRAPH-17A4D.svg 𗩍 TANGUT IDEOGRAPH-17A4D
U+17A4E (96846) TANGUT IDEOGRAPH-17A4E.svg 𗩎 TANGUT IDEOGRAPH-17A4E
U+17A4F (96847) TANGUT IDEOGRAPH-17A4F.svg 𗩏 TANGUT IDEOGRAPH-17A4F
U+17A50 (96848) TANGUT IDEOGRAPH-17A50.svg 𗩐 TANGUT IDEOGRAPH-17A50
U+17A51 (96849) TANGUT IDEOGRAPH-17A51.svg 𗩑 TANGUT IDEOGRAPH-17A51
U+17A52 (96850) TANGUT IDEOGRAPH-17A52.svg 𗩒 TANGUT IDEOGRAPH-17A52
U+17A53 (96851) TANGUT IDEOGRAPH-17A53.svg 𗩓 TANGUT IDEOGRAPH-17A53
U+17A54 (96852) TANGUT IDEOGRAPH-17A54.svg 𗩔 TANGUT IDEOGRAPH-17A54
U+17A55 (96853) TANGUT IDEOGRAPH-17A55.svg 𗩕 TANGUT IDEOGRAPH-17A55
U+17A56 (96854) TANGUT IDEOGRAPH-17A56.svg 𗩖 TANGUT IDEOGRAPH-17A56
U+17A57 (96855) TANGUT IDEOGRAPH-17A57.svg 𗩗 TANGUT IDEOGRAPH-17A57
U+17A58 (96856) TANGUT IDEOGRAPH-17A58.svg 𗩘 TANGUT IDEOGRAPH-17A58
U+17A59 (96857) TANGUT IDEOGRAPH-17A59.svg 𗩙 TANGUT IDEOGRAPH-17A59
U+17A5A (96858) TANGUT IDEOGRAPH-17A5A.svg 𗩚 TANGUT IDEOGRAPH-17A5A
U+17A5B (96859) TANGUT IDEOGRAPH-17A5B.svg 𗩛 TANGUT IDEOGRAPH-17A5B
U+17A5C (96860) TANGUT IDEOGRAPH-17A5C.svg 𗩜 TANGUT IDEOGRAPH-17A5C
U+17A5D (96861) TANGUT IDEOGRAPH-17A5D.svg 𗩝 TANGUT IDEOGRAPH-17A5D
U+17A5E (96862) TANGUT IDEOGRAPH-17A5E.svg 𗩞 TANGUT IDEOGRAPH-17A5E
U+17A5F (96863) TANGUT IDEOGRAPH-17A5F.svg 𗩟 TANGUT IDEOGRAPH-17A5F
U+17A60 (96864) TANGUT IDEOGRAPH-17A60.svg 𗩠 TANGUT IDEOGRAPH-17A60
U+17A61 (96865) TANGUT IDEOGRAPH-17A61.svg 𗩡 TANGUT IDEOGRAPH-17A61
U+17A62 (96866) TANGUT IDEOGRAPH-17A62.svg 𗩢 TANGUT IDEOGRAPH-17A62
U+17A63 (96867) TANGUT IDEOGRAPH-17A63.svg 𗩣 TANGUT IDEOGRAPH-17A63
U+17A64 (96868) TANGUT IDEOGRAPH-17A64.svg 𗩤 TANGUT IDEOGRAPH-17A64
U+17A65 (96869) TANGUT IDEOGRAPH-17A65.svg 𗩥 TANGUT IDEOGRAPH-17A65
U+17A66 (96870) TANGUT IDEOGRAPH-17A66.svg 𗩦 TANGUT IDEOGRAPH-17A66
U+17A67 (96871) TANGUT IDEOGRAPH-17A67.svg 𗩧 TANGUT IDEOGRAPH-17A67
U+17A68 (96872) TANGUT IDEOGRAPH-17A68.svg 𗩨 TANGUT IDEOGRAPH-17A68
U+17A69 (96873) TANGUT IDEOGRAPH-17A69.svg 𗩩 TANGUT IDEOGRAPH-17A69
U+17A6A (96874) TANGUT IDEOGRAPH-17A6A.svg 𗩪 TANGUT IDEOGRAPH-17A6A
U+17A6B (96875) TANGUT IDEOGRAPH-17A6B.svg 𗩫 TANGUT IDEOGRAPH-17A6B
U+17A6C (96876) TANGUT IDEOGRAPH-17A6C.svg 𗩬 TANGUT IDEOGRAPH-17A6C
U+17A6D (96877) TANGUT IDEOGRAPH-17A6D.svg 𗩭 TANGUT IDEOGRAPH-17A6D
U+17A6E (96878) TANGUT IDEOGRAPH-17A6E.svg 𗩮 TANGUT IDEOGRAPH-17A6E
U+17A6F (96879) TANGUT IDEOGRAPH-17A6F.svg 𗩯 TANGUT IDEOGRAPH-17A6F
U+17A70 (96880) TANGUT IDEOGRAPH-17A70.svg 𗩰 TANGUT IDEOGRAPH-17A70
U+17A71 (96881) TANGUT IDEOGRAPH-17A71.svg 𗩱 TANGUT IDEOGRAPH-17A71
U+17A72 (96882) TANGUT IDEOGRAPH-17A72.svg 𗩲 TANGUT IDEOGRAPH-17A72
U+17A73 (96883) TANGUT IDEOGRAPH-17A73.svg 𗩳 TANGUT IDEOGRAPH-17A73
U+17A74 (96884) TANGUT IDEOGRAPH-17A74.svg 𗩴 TANGUT IDEOGRAPH-17A74
U+17A75 (96885) TANGUT IDEOGRAPH-17A75.svg 𗩵 TANGUT IDEOGRAPH-17A75
U+17A76 (96886) TANGUT IDEOGRAPH-17A76.svg 𗩶 TANGUT IDEOGRAPH-17A76
U+17A77 (96887) TANGUT IDEOGRAPH-17A77.svg 𗩷 TANGUT IDEOGRAPH-17A77
U+17A78 (96888) TANGUT IDEOGRAPH-17A78.svg 𗩸 TANGUT IDEOGRAPH-17A78
U+17A79 (96889) TANGUT IDEOGRAPH-17A79.svg 𗩹 TANGUT IDEOGRAPH-17A79
U+17A7A (96890) TANGUT IDEOGRAPH-17A7A.svg 𗩺 TANGUT IDEOGRAPH-17A7A
U+17A7B (96891) TANGUT IDEOGRAPH-17A7B.svg 𗩻 TANGUT IDEOGRAPH-17A7B
U+17A7C (96892) TANGUT IDEOGRAPH-17A7C.svg 𗩼 TANGUT IDEOGRAPH-17A7C
U+17A7D (96893) TANGUT IDEOGRAPH-17A7D.svg 𗩽 TANGUT IDEOGRAPH-17A7D
U+17A7E (96894) TANGUT IDEOGRAPH-17A7E.svg 𗩾 TANGUT IDEOGRAPH-17A7E
U+17A7F (96895) TANGUT IDEOGRAPH-17A7F.svg 𗩿 TANGUT IDEOGRAPH-17A7F
U+17A80 (96896) TANGUT IDEOGRAPH-17A80.svg 𗪀 TANGUT IDEOGRAPH-17A80
U+17A81 (96897) TANGUT IDEOGRAPH-17A81.svg 𗪁 TANGUT IDEOGRAPH-17A81
U+17A82 (96898) TANGUT IDEOGRAPH-17A82.svg 𗪂 TANGUT IDEOGRAPH-17A82
U+17A83 (96899) TANGUT IDEOGRAPH-17A83.svg 𗪃 TANGUT IDEOGRAPH-17A83
U+17A84 (96900) TANGUT IDEOGRAPH-17A84.svg 𗪄 TANGUT IDEOGRAPH-17A84
U+17A85 (96901) TANGUT IDEOGRAPH-17A85.svg 𗪅 TANGUT IDEOGRAPH-17A85
U+17A86 (96902) TANGUT IDEOGRAPH-17A86.svg 𗪆 TANGUT IDEOGRAPH-17A86
U+17A87 (96903) TANGUT IDEOGRAPH-17A87.svg 𗪇 TANGUT IDEOGRAPH-17A87
U+17A88 (96904) TANGUT IDEOGRAPH-17A88.svg 𗪈 TANGUT IDEOGRAPH-17A88
U+17A89 (96905) TANGUT IDEOGRAPH-17A89.svg 𗪉 TANGUT IDEOGRAPH-17A89
U+17A8A (96906) TANGUT IDEOGRAPH-17A8A.svg 𗪊 TANGUT IDEOGRAPH-17A8A
U+17A8B (96907) TANGUT IDEOGRAPH-17A8B.svg 𗪋 TANGUT IDEOGRAPH-17A8B
U+17A8C (96908) TANGUT IDEOGRAPH-17A8C.svg 𗪌 TANGUT IDEOGRAPH-17A8C
U+17A8D (96909) TANGUT IDEOGRAPH-17A8D.svg 𗪍 TANGUT IDEOGRAPH-17A8D
U+17A8E (96910) TANGUT IDEOGRAPH-17A8E.svg 𗪎 TANGUT IDEOGRAPH-17A8E
U+17A8F (96911) TANGUT IDEOGRAPH-17A8F.svg 𗪏 TANGUT IDEOGRAPH-17A8F
U+17A90 (96912) TANGUT IDEOGRAPH-17A90.svg 𗪐 TANGUT IDEOGRAPH-17A90
U+17A91 (96913) TANGUT IDEOGRAPH-17A91.svg 𗪑 TANGUT IDEOGRAPH-17A91
U+17A92 (96914) TANGUT IDEOGRAPH-17A92.svg 𗪒 TANGUT IDEOGRAPH-17A92
U+17A93 (96915) TANGUT IDEOGRAPH-17A93.svg 𗪓 TANGUT IDEOGRAPH-17A93
U+17A94 (96916) TANGUT IDEOGRAPH-17A94.svg 𗪔 TANGUT IDEOGRAPH-17A94
U+17A95 (96917) TANGUT IDEOGRAPH-17A95.svg 𗪕 TANGUT IDEOGRAPH-17A95
U+17A96 (96918) TANGUT IDEOGRAPH-17A96.svg 𗪖 TANGUT IDEOGRAPH-17A96
U+17A97 (96919) TANGUT IDEOGRAPH-17A97.svg 𗪗 TANGUT IDEOGRAPH-17A97
U+17A98 (96920) TANGUT IDEOGRAPH-17A98.svg 𗪘 TANGUT IDEOGRAPH-17A98
U+17A99 (96921) TANGUT IDEOGRAPH-17A99.svg 𗪙 TANGUT IDEOGRAPH-17A99
U+17A9A (96922) TANGUT IDEOGRAPH-17A9A.svg 𗪚 TANGUT IDEOGRAPH-17A9A
U+17A9B (96923) TANGUT IDEOGRAPH-17A9B.svg 𗪛 TANGUT IDEOGRAPH-17A9B
U+17A9C (96924) TANGUT IDEOGRAPH-17A9C.svg 𗪜 TANGUT IDEOGRAPH-17A9C
U+17A9D (96925) TANGUT IDEOGRAPH-17A9D.svg 𗪝 TANGUT IDEOGRAPH-17A9D
U+17A9E (96926) TANGUT IDEOGRAPH-17A9E.svg 𗪞 TANGUT IDEOGRAPH-17A9E
U+17A9F (96927) TANGUT IDEOGRAPH-17A9F.svg 𗪟 TANGUT IDEOGRAPH-17A9F
U+17AA0 (96928) TANGUT IDEOGRAPH-17AA0.svg 𗪠 TANGUT IDEOGRAPH-17AA0
U+17AA1 (96929) TANGUT IDEOGRAPH-17AA1.svg 𗪡 TANGUT IDEOGRAPH-17AA1
U+17AA2 (96930) TANGUT IDEOGRAPH-17AA2.svg 𗪢 TANGUT IDEOGRAPH-17AA2
U+17AA3 (96931) TANGUT IDEOGRAPH-17AA3.svg 𗪣 TANGUT IDEOGRAPH-17AA3
U+17AA4 (96932) TANGUT IDEOGRAPH-17AA4.svg 𗪤 TANGUT IDEOGRAPH-17AA4
U+17AA5 (96933) TANGUT IDEOGRAPH-17AA5.svg 𗪥 TANGUT IDEOGRAPH-17AA5
U+17AA6 (96934) TANGUT IDEOGRAPH-17AA6.svg 𗪦 TANGUT IDEOGRAPH-17AA6
U+17AA7 (96935) TANGUT IDEOGRAPH-17AA7.svg 𗪧 TANGUT IDEOGRAPH-17AA7
U+17AA8 (96936) TANGUT IDEOGRAPH-17AA8.svg 𗪨 TANGUT IDEOGRAPH-17AA8
U+17AA9 (96937) TANGUT IDEOGRAPH-17AA9.svg 𗪩 TANGUT IDEOGRAPH-17AA9
U+17AAA (96938) TANGUT IDEOGRAPH-17AAA.svg 𗪪 TANGUT IDEOGRAPH-17AAA
U+17AAB (96939) TANGUT IDEOGRAPH-17AAB.svg 𗪫 TANGUT IDEOGRAPH-17AAB
U+17AAC (96940) TANGUT IDEOGRAPH-17AAC.svg 𗪬 TANGUT IDEOGRAPH-17AAC
U+17AAD (96941) TANGUT IDEOGRAPH-17AAD.svg 𗪭 TANGUT IDEOGRAPH-17AAD
U+17AAE (96942) TANGUT IDEOGRAPH-17AAE.svg 𗪮 TANGUT IDEOGRAPH-17AAE
U+17AAF (96943) TANGUT IDEOGRAPH-17AAF.svg 𗪯 TANGUT IDEOGRAPH-17AAF
U+17AB0 (96944) TANGUT IDEOGRAPH-17AB0.svg 𗪰 TANGUT IDEOGRAPH-17AB0
U+17AB1 (96945) TANGUT IDEOGRAPH-17AB1.svg 𗪱 TANGUT IDEOGRAPH-17AB1
U+17AB2 (96946) TANGUT IDEOGRAPH-17AB2.svg 𗪲 TANGUT IDEOGRAPH-17AB2
U+17AB3 (96947) TANGUT IDEOGRAPH-17AB3.svg 𗪳 TANGUT IDEOGRAPH-17AB3
U+17AB4 (96948) TANGUT IDEOGRAPH-17AB4.svg 𗪴 TANGUT IDEOGRAPH-17AB4
U+17AB5 (96949) TANGUT IDEOGRAPH-17AB5.svg 𗪵 TANGUT IDEOGRAPH-17AB5
U+17AB6 (96950) TANGUT IDEOGRAPH-17AB6.svg 𗪶 TANGUT IDEOGRAPH-17AB6
U+17AB7 (96951) TANGUT IDEOGRAPH-17AB7.svg 𗪷 TANGUT IDEOGRAPH-17AB7
U+17AB8 (96952) TANGUT IDEOGRAPH-17AB8.svg 𗪸 TANGUT IDEOGRAPH-17AB8
U+17AB9 (96953) TANGUT IDEOGRAPH-17AB9.svg 𗪹 TANGUT IDEOGRAPH-17AB9
U+17ABA (96954) TANGUT IDEOGRAPH-17ABA.svg 𗪺 TANGUT IDEOGRAPH-17ABA
U+17ABB (96955) TANGUT IDEOGRAPH-17ABB.svg 𗪻 TANGUT IDEOGRAPH-17ABB
U+17ABC (96956) TANGUT IDEOGRAPH-17ABC.svg 𗪼 TANGUT IDEOGRAPH-17ABC
U+17ABD (96957) TANGUT IDEOGRAPH-17ABD.svg 𗪽 TANGUT IDEOGRAPH-17ABD
U+17ABE (96958) TANGUT IDEOGRAPH-17ABE.svg 𗪾 TANGUT IDEOGRAPH-17ABE
U+17ABF (96959) TANGUT IDEOGRAPH-17ABF.svg 𗪿 TANGUT IDEOGRAPH-17ABF
U+17AC0 (96960) TANGUT IDEOGRAPH-17AC0.svg 𗫀 TANGUT IDEOGRAPH-17AC0
U+17AC1 (96961) TANGUT IDEOGRAPH-17AC1.svg 𗫁 TANGUT IDEOGRAPH-17AC1
U+17AC2 (96962) TANGUT IDEOGRAPH-17AC2.svg 𗫂 TANGUT IDEOGRAPH-17AC2
U+17AC3 (96963) TANGUT IDEOGRAPH-17AC3.svg 𗫃 TANGUT IDEOGRAPH-17AC3
U+17AC4 (96964) TANGUT IDEOGRAPH-17AC4.svg 𗫄 TANGUT IDEOGRAPH-17AC4
U+17AC5 (96965) TANGUT IDEOGRAPH-17AC5.svg 𗫅 TANGUT IDEOGRAPH-17AC5
U+17AC6 (96966) TANGUT IDEOGRAPH-17AC6.svg 𗫆 TANGUT IDEOGRAPH-17AC6
U+17AC7 (96967) TANGUT IDEOGRAPH-17AC7.svg 𗫇 TANGUT IDEOGRAPH-17AC7
U+17AC8 (96968) TANGUT IDEOGRAPH-17AC8.svg 𗫈 TANGUT IDEOGRAPH-17AC8
U+17AC9 (96969) TANGUT IDEOGRAPH-17AC9.svg 𗫉 TANGUT IDEOGRAPH-17AC9
U+17ACA (96970) TANGUT IDEOGRAPH-17ACA.svg 𗫊 TANGUT IDEOGRAPH-17ACA
U+17ACB (96971) TANGUT IDEOGRAPH-17ACB.svg 𗫋 TANGUT IDEOGRAPH-17ACB
U+17ACC (96972) TANGUT IDEOGRAPH-17ACC.svg 𗫌 TANGUT IDEOGRAPH-17ACC
U+17ACD (96973) TANGUT IDEOGRAPH-17ACD.svg 𗫍 TANGUT IDEOGRAPH-17ACD
U+17ACE (96974) TANGUT IDEOGRAPH-17ACE.svg 𗫎 TANGUT IDEOGRAPH-17ACE
U+17ACF (96975) TANGUT IDEOGRAPH-17ACF.svg 𗫏 TANGUT IDEOGRAPH-17ACF
U+17AD0 (96976) TANGUT IDEOGRAPH-17AD0.svg 𗫐 TANGUT IDEOGRAPH-17AD0
U+17AD1 (96977) TANGUT IDEOGRAPH-17AD1.svg 𗫑 TANGUT IDEOGRAPH-17AD1
U+17AD2 (96978) TANGUT IDEOGRAPH-17AD2.svg 𗫒 TANGUT IDEOGRAPH-17AD2
U+17AD3 (96979) TANGUT IDEOGRAPH-17AD3.svg 𗫓 TANGUT IDEOGRAPH-17AD3
U+17AD4 (96980) TANGUT IDEOGRAPH-17AD4.svg 𗫔 TANGUT IDEOGRAPH-17AD4
U+17AD5 (96981) TANGUT IDEOGRAPH-17AD5.svg 𗫕 TANGUT IDEOGRAPH-17AD5
U+17AD6 (96982) TANGUT IDEOGRAPH-17AD6.svg 𗫖 TANGUT IDEOGRAPH-17AD6
U+17AD7 (96983) TANGUT IDEOGRAPH-17AD7.svg 𗫗 TANGUT IDEOGRAPH-17AD7
U+17AD8 (96984) TANGUT IDEOGRAPH-17AD8.svg 𗫘 TANGUT IDEOGRAPH-17AD8
U+17AD9 (96985) TANGUT IDEOGRAPH-17AD9.svg 𗫙 TANGUT IDEOGRAPH-17AD9
U+17ADA (96986) TANGUT IDEOGRAPH-17ADA.svg 𗫚 TANGUT IDEOGRAPH-17ADA
U+17ADB (96987) TANGUT IDEOGRAPH-17ADB.svg 𗫛 TANGUT IDEOGRAPH-17ADB
U+17ADC (96988) TANGUT IDEOGRAPH-17ADC.svg 𗫜 TANGUT IDEOGRAPH-17ADC
U+17ADD (96989) TANGUT IDEOGRAPH-17ADD.svg 𗫝 TANGUT IDEOGRAPH-17ADD
U+17ADE (96990) TANGUT IDEOGRAPH-17ADE.svg 𗫞 TANGUT IDEOGRAPH-17ADE
U+17ADF (96991) TANGUT IDEOGRAPH-17ADF.svg 𗫟 TANGUT IDEOGRAPH-17ADF
U+17AE0 (96992) TANGUT IDEOGRAPH-17AE0.svg 𗫠 TANGUT IDEOGRAPH-17AE0
U+17AE1 (96993) TANGUT IDEOGRAPH-17AE1.svg 𗫡 TANGUT IDEOGRAPH-17AE1
U+17AE2 (96994) TANGUT IDEOGRAPH-17AE2.svg 𗫢 TANGUT IDEOGRAPH-17AE2
U+17AE3 (96995) TANGUT IDEOGRAPH-17AE3.svg 𗫣 TANGUT IDEOGRAPH-17AE3
U+17AE4 (96996) TANGUT IDEOGRAPH-17AE4.svg 𗫤 TANGUT IDEOGRAPH-17AE4
U+17AE5 (96997) TANGUT IDEOGRAPH-17AE5.svg 𗫥 TANGUT IDEOGRAPH-17AE5
U+17AE6 (96998) TANGUT IDEOGRAPH-17AE6.svg 𗫦 TANGUT IDEOGRAPH-17AE6
U+17AE7 (96999) TANGUT IDEOGRAPH-17AE7.svg 𗫧 TANGUT IDEOGRAPH-17AE7
U+17AE8 (97000) TANGUT IDEOGRAPH-17AE8.svg 𗫨 TANGUT IDEOGRAPH-17AE8
U+17AE9 (97001) TANGUT IDEOGRAPH-17AE9.svg 𗫩 TANGUT IDEOGRAPH-17AE9
U+17AEA (97002) TANGUT IDEOGRAPH-17AEA.svg 𗫪 TANGUT IDEOGRAPH-17AEA
U+17AEB (97003) TANGUT IDEOGRAPH-17AEB.svg 𗫫 TANGUT IDEOGRAPH-17AEB
U+17AEC (97004) TANGUT IDEOGRAPH-17AEC.svg 𗫬 TANGUT IDEOGRAPH-17AEC
U+17AED (97005) TANGUT IDEOGRAPH-17AED.svg 𗫭 TANGUT IDEOGRAPH-17AED
U+17AEE (97006) TANGUT IDEOGRAPH-17AEE.svg 𗫮 TANGUT IDEOGRAPH-17AEE
U+17AEF (97007) TANGUT IDEOGRAPH-17AEF.svg 𗫯 TANGUT IDEOGRAPH-17AEF
U+17AF0 (97008) TANGUT IDEOGRAPH-17AF0.svg 𗫰 TANGUT IDEOGRAPH-17AF0
U+17AF1 (97009) TANGUT IDEOGRAPH-17AF1.svg 𗫱 TANGUT IDEOGRAPH-17AF1
U+17AF2 (97010) TANGUT IDEOGRAPH-17AF2.svg 𗫲 TANGUT IDEOGRAPH-17AF2
U+17AF3 (97011) TANGUT IDEOGRAPH-17AF3.svg 𗫳 TANGUT IDEOGRAPH-17AF3
U+17AF4 (97012) TANGUT IDEOGRAPH-17AF4.svg 𗫴 TANGUT IDEOGRAPH-17AF4
U+17AF5 (97013) TANGUT IDEOGRAPH-17AF5.svg 𗫵 TANGUT IDEOGRAPH-17AF5
U+17AF6 (97014) TANGUT IDEOGRAPH-17AF6.svg 𗫶 TANGUT IDEOGRAPH-17AF6
U+17AF7 (97015) TANGUT IDEOGRAPH-17AF7.svg 𗫷 TANGUT IDEOGRAPH-17AF7
U+17AF8 (97016) TANGUT IDEOGRAPH-17AF8.svg 𗫸 TANGUT IDEOGRAPH-17AF8
U+17AF9 (97017) TANGUT IDEOGRAPH-17AF9.svg 𗫹 TANGUT IDEOGRAPH-17AF9
U+17AFA (97018) TANGUT IDEOGRAPH-17AFA.svg 𗫺 TANGUT IDEOGRAPH-17AFA
U+17AFB (97019) TANGUT IDEOGRAPH-17AFB.svg 𗫻 TANGUT IDEOGRAPH-17AFB
U+17AFC (97020) TANGUT IDEOGRAPH-17AFC.svg 𗫼 TANGUT IDEOGRAPH-17AFC
U+17AFD (97021) TANGUT IDEOGRAPH-17AFD.svg 𗫽 TANGUT IDEOGRAPH-17AFD
U+17AFE (97022) TANGUT IDEOGRAPH-17AFE.svg 𗫾 TANGUT IDEOGRAPH-17AFE
U+17AFF (97023) TANGUT IDEOGRAPH-17AFF.svg 𗫿 TANGUT IDEOGRAPH-17AFF
U+17B00 (97024) TANGUT IDEOGRAPH-17B00.svg 𗬀 TANGUT IDEOGRAPH-17B00
U+17B01 (97025) TANGUT IDEOGRAPH-17B01.svg 𗬁 TANGUT IDEOGRAPH-17B01
U+17B02 (97026) TANGUT IDEOGRAPH-17B02.svg 𗬂 TANGUT IDEOGRAPH-17B02
U+17B03 (97027) TANGUT IDEOGRAPH-17B03.svg 𗬃 TANGUT IDEOGRAPH-17B03
U+17B04 (97028) TANGUT IDEOGRAPH-17B04.svg 𗬄 TANGUT IDEOGRAPH-17B04
U+17B05 (97029) TANGUT IDEOGRAPH-17B05.svg 𗬅 TANGUT IDEOGRAPH-17B05
U+17B06 (97030) TANGUT IDEOGRAPH-17B06.svg 𗬆 TANGUT IDEOGRAPH-17B06
U+17B07 (97031) TANGUT IDEOGRAPH-17B07.svg 𗬇 TANGUT IDEOGRAPH-17B07
U+17B08 (97032) TANGUT IDEOGRAPH-17B08.svg 𗬈 TANGUT IDEOGRAPH-17B08
U+17B09 (97033) TANGUT IDEOGRAPH-17B09.svg 𗬉 TANGUT IDEOGRAPH-17B09
U+17B0A (97034) TANGUT IDEOGRAPH-17B0A.svg 𗬊 TANGUT IDEOGRAPH-17B0A
U+17B0B (97035) TANGUT IDEOGRAPH-17B0B.svg 𗬋 TANGUT IDEOGRAPH-17B0B
U+17B0C (97036) TANGUT IDEOGRAPH-17B0C.svg 𗬌 TANGUT IDEOGRAPH-17B0C
U+17B0D (97037) TANGUT IDEOGRAPH-17B0D.svg 𗬍 TANGUT IDEOGRAPH-17B0D
U+17B0E (97038) TANGUT IDEOGRAPH-17B0E.svg 𗬎 TANGUT IDEOGRAPH-17B0E
U+17B0F (97039) TANGUT IDEOGRAPH-17B0F.svg 𗬏 TANGUT IDEOGRAPH-17B0F
U+17B10 (97040) TANGUT IDEOGRAPH-17B10.svg 𗬐 TANGUT IDEOGRAPH-17B10
U+17B11 (97041) TANGUT IDEOGRAPH-17B11.svg 𗬑 TANGUT IDEOGRAPH-17B11
U+17B12 (97042) TANGUT IDEOGRAPH-17B12.svg 𗬒 TANGUT IDEOGRAPH-17B12
U+17B13 (97043) TANGUT IDEOGRAPH-17B13.svg 𗬓 TANGUT IDEOGRAPH-17B13
U+17B14 (97044) TANGUT IDEOGRAPH-17B14.svg 𗬔 TANGUT IDEOGRAPH-17B14
U+17B15 (97045) TANGUT IDEOGRAPH-17B15.svg 𗬕 TANGUT IDEOGRAPH-17B15
U+17B16 (97046) TANGUT IDEOGRAPH-17B16.svg 𗬖 TANGUT IDEOGRAPH-17B16
U+17B17 (97047) TANGUT IDEOGRAPH-17B17.svg 𗬗 TANGUT IDEOGRAPH-17B17
U+17B18 (97048) TANGUT IDEOGRAPH-17B18.svg 𗬘 TANGUT IDEOGRAPH-17B18
U+17B19 (97049) TANGUT IDEOGRAPH-17B19.svg 𗬙 TANGUT IDEOGRAPH-17B19
U+17B1A (97050) TANGUT IDEOGRAPH-17B1A.svg 𗬚 TANGUT IDEOGRAPH-17B1A
U+17B1B (97051) TANGUT IDEOGRAPH-17B1B.svg 𗬛 TANGUT IDEOGRAPH-17B1B
U+17B1C (97052) TANGUT IDEOGRAPH-17B1C.svg 𗬜 TANGUT IDEOGRAPH-17B1C
U+17B1D (97053) TANGUT IDEOGRAPH-17B1D.svg 𗬝 TANGUT IDEOGRAPH-17B1D
U+17B1E (97054) TANGUT IDEOGRAPH-17B1E.svg 𗬞 TANGUT IDEOGRAPH-17B1E
U+17B1F (97055) TANGUT IDEOGRAPH-17B1F.svg 𗬟 TANGUT IDEOGRAPH-17B1F
U+17B20 (97056) TANGUT IDEOGRAPH-17B20.svg 𗬠 TANGUT IDEOGRAPH-17B20
U+17B21 (97057) TANGUT IDEOGRAPH-17B21.svg 𗬡 TANGUT IDEOGRAPH-17B21
U+17B22 (97058) TANGUT IDEOGRAPH-17B22.svg 𗬢 TANGUT IDEOGRAPH-17B22
U+17B23 (97059) TANGUT IDEOGRAPH-17B23.svg 𗬣 TANGUT IDEOGRAPH-17B23
U+17B24 (97060) TANGUT IDEOGRAPH-17B24.svg 𗬤 TANGUT IDEOGRAPH-17B24
U+17B25 (97061) TANGUT IDEOGRAPH-17B25.svg 𗬥 TANGUT IDEOGRAPH-17B25
U+17B26 (97062) TANGUT IDEOGRAPH-17B26.svg 𗬦 TANGUT IDEOGRAPH-17B26
U+17B27 (97063) TANGUT IDEOGRAPH-17B27.svg 𗬧 TANGUT IDEOGRAPH-17B27
U+17B28 (97064) TANGUT IDEOGRAPH-17B28.svg 𗬨 TANGUT IDEOGRAPH-17B28
U+17B29 (97065) TANGUT IDEOGRAPH-17B29.svg 𗬩 TANGUT IDEOGRAPH-17B29
U+17B2A (97066) TANGUT IDEOGRAPH-17B2A.svg 𗬪 TANGUT IDEOGRAPH-17B2A
U+17B2B (97067) TANGUT IDEOGRAPH-17B2B.svg 𗬫 TANGUT IDEOGRAPH-17B2B
U+17B2C (97068) TANGUT IDEOGRAPH-17B2C.svg 𗬬 TANGUT IDEOGRAPH-17B2C
U+17B2D (97069) TANGUT IDEOGRAPH-17B2D.svg 𗬭 TANGUT IDEOGRAPH-17B2D
U+17B2E (97070) TANGUT IDEOGRAPH-17B2E.svg 𗬮 TANGUT IDEOGRAPH-17B2E
U+17B2F (97071) TANGUT IDEOGRAPH-17B2F.svg 𗬯 TANGUT IDEOGRAPH-17B2F
U+17B30 (97072) TANGUT IDEOGRAPH-17B30.svg 𗬰 TANGUT IDEOGRAPH-17B30
U+17B31 (97073) TANGUT IDEOGRAPH-17B31.svg 𗬱 TANGUT IDEOGRAPH-17B31
U+17B32 (97074) TANGUT IDEOGRAPH-17B32.svg 𗬲 TANGUT IDEOGRAPH-17B32
U+17B33 (97075) TANGUT IDEOGRAPH-17B33.svg 𗬳 TANGUT IDEOGRAPH-17B33
U+17B34 (97076) TANGUT IDEOGRAPH-17B34.svg 𗬴 TANGUT IDEOGRAPH-17B34
U+17B35 (97077) TANGUT IDEOGRAPH-17B35.svg 𗬵 TANGUT IDEOGRAPH-17B35
U+17B36 (97078) TANGUT IDEOGRAPH-17B36.svg 𗬶 TANGUT IDEOGRAPH-17B36
U+17B37 (97079) TANGUT IDEOGRAPH-17B37.svg 𗬷 TANGUT IDEOGRAPH-17B37
U+17B38 (97080) TANGUT IDEOGRAPH-17B38.svg 𗬸 TANGUT IDEOGRAPH-17B38
U+17B39 (97081) TANGUT IDEOGRAPH-17B39.svg 𗬹 TANGUT IDEOGRAPH-17B39
U+17B3A (97082) TANGUT IDEOGRAPH-17B3A.svg 𗬺 TANGUT IDEOGRAPH-17B3A
U+17B3B (97083) TANGUT IDEOGRAPH-17B3B.svg 𗬻 TANGUT IDEOGRAPH-17B3B
U+17B3C (97084) TANGUT IDEOGRAPH-17B3C.svg 𗬼 TANGUT IDEOGRAPH-17B3C
U+17B3D (97085) TANGUT IDEOGRAPH-17B3D.svg 𗬽 TANGUT IDEOGRAPH-17B3D
U+17B3E (97086) TANGUT IDEOGRAPH-17B3E.svg 𗬾 TANGUT IDEOGRAPH-17B3E
U+17B3F (97087) TANGUT IDEOGRAPH-17B3F.svg 𗬿 TANGUT IDEOGRAPH-17B3F
U+17B40 (97088) TANGUT IDEOGRAPH-17B40.svg 𗭀 TANGUT IDEOGRAPH-17B40
U+17B41 (97089) TANGUT IDEOGRAPH-17B41.svg 𗭁 TANGUT IDEOGRAPH-17B41
U+17B42 (97090) TANGUT IDEOGRAPH-17B42.svg 𗭂 TANGUT IDEOGRAPH-17B42
U+17B43 (97091) TANGUT IDEOGRAPH-17B43.svg 𗭃 TANGUT IDEOGRAPH-17B43
U+17B44 (97092) TANGUT IDEOGRAPH-17B44.svg 𗭄 TANGUT IDEOGRAPH-17B44
U+17B45 (97093) TANGUT IDEOGRAPH-17B45.svg 𗭅 TANGUT IDEOGRAPH-17B45
U+17B46 (97094) TANGUT IDEOGRAPH-17B46.svg 𗭆 TANGUT IDEOGRAPH-17B46
U+17B47 (97095) TANGUT IDEOGRAPH-17B47.svg 𗭇 TANGUT IDEOGRAPH-17B47
U+17B48 (97096) TANGUT IDEOGRAPH-17B48.svg 𗭈 TANGUT IDEOGRAPH-17B48
U+17B49 (97097) TANGUT IDEOGRAPH-17B49.svg 𗭉 TANGUT IDEOGRAPH-17B49
U+17B4A (97098) TANGUT IDEOGRAPH-17B4A.svg 𗭊 TANGUT IDEOGRAPH-17B4A
U+17B4B (97099) TANGUT IDEOGRAPH-17B4B.svg 𗭋 TANGUT IDEOGRAPH-17B4B
U+17B4C (97100) TANGUT IDEOGRAPH-17B4C.svg 𗭌 TANGUT IDEOGRAPH-17B4C
U+17B4D (97101) TANGUT IDEOGRAPH-17B4D.svg 𗭍 TANGUT IDEOGRAPH-17B4D
U+17B4E (97102) TANGUT IDEOGRAPH-17B4E.svg 𗭎 TANGUT IDEOGRAPH-17B4E
U+17B4F (97103) TANGUT IDEOGRAPH-17B4F.svg 𗭏 TANGUT IDEOGRAPH-17B4F
U+17B50 (97104) TANGUT IDEOGRAPH-17B50.svg 𗭐 TANGUT IDEOGRAPH-17B50
U+17B51 (97105) TANGUT IDEOGRAPH-17B51.svg 𗭑 TANGUT IDEOGRAPH-17B51
U+17B52 (97106) TANGUT IDEOGRAPH-17B52.svg 𗭒 TANGUT IDEOGRAPH-17B52
U+17B53 (97107) TANGUT IDEOGRAPH-17B53.svg 𗭓 TANGUT IDEOGRAPH-17B53
U+17B54 (97108) TANGUT IDEOGRAPH-17B54.svg 𗭔 TANGUT IDEOGRAPH-17B54
U+17B55 (97109) TANGUT IDEOGRAPH-17B55.svg 𗭕 TANGUT IDEOGRAPH-17B55
U+17B56 (97110) TANGUT IDEOGRAPH-17B56.svg 𗭖 TANGUT IDEOGRAPH-17B56
U+17B57 (97111) TANGUT IDEOGRAPH-17B57.svg 𗭗 TANGUT IDEOGRAPH-17B57
U+17B58 (97112) TANGUT IDEOGRAPH-17B58.svg 𗭘 TANGUT IDEOGRAPH-17B58
U+17B59 (97113) TANGUT IDEOGRAPH-17B59.svg 𗭙 TANGUT IDEOGRAPH-17B59
U+17B5A (97114) TANGUT IDEOGRAPH-17B5A.svg 𗭚 TANGUT IDEOGRAPH-17B5A
U+17B5B (97115) TANGUT IDEOGRAPH-17B5B.svg 𗭛 TANGUT IDEOGRAPH-17B5B
U+17B5C (97116) TANGUT IDEOGRAPH-17B5C.svg 𗭜 TANGUT IDEOGRAPH-17B5C
U+17B5D (97117) TANGUT IDEOGRAPH-17B5D.svg 𗭝 TANGUT IDEOGRAPH-17B5D
U+17B5E (97118) TANGUT IDEOGRAPH-17B5E.svg 𗭞 TANGUT IDEOGRAPH-17B5E
U+17B5F (97119) TANGUT IDEOGRAPH-17B5F.svg 𗭟 TANGUT IDEOGRAPH-17B5F
U+17B60 (97120) TANGUT IDEOGRAPH-17B60.svg 𗭠 TANGUT IDEOGRAPH-17B60
U+17B61 (97121) TANGUT IDEOGRAPH-17B61.svg 𗭡 TANGUT IDEOGRAPH-17B61
U+17B62 (97122) TANGUT IDEOGRAPH-17B62.svg 𗭢 TANGUT IDEOGRAPH-17B62
U+17B63 (97123) TANGUT IDEOGRAPH-17B63.svg 𗭣 TANGUT IDEOGRAPH-17B63
U+17B64 (97124) TANGUT IDEOGRAPH-17B64.svg 𗭤 TANGUT IDEOGRAPH-17B64
U+17B65 (97125) TANGUT IDEOGRAPH-17B65.svg 𗭥 TANGUT IDEOGRAPH-17B65
U+17B66 (97126) TANGUT IDEOGRAPH-17B66.svg 𗭦 TANGUT IDEOGRAPH-17B66
U+17B67 (97127) TANGUT IDEOGRAPH-17B67.svg 𗭧 TANGUT IDEOGRAPH-17B67
U+17B68 (97128) TANGUT IDEOGRAPH-17B68.svg 𗭨 TANGUT IDEOGRAPH-17B68
U+17B69 (97129) TANGUT IDEOGRAPH-17B69.svg 𗭩 TANGUT IDEOGRAPH-17B69
U+17B6A (97130) TANGUT IDEOGRAPH-17B6A.svg 𗭪 TANGUT IDEOGRAPH-17B6A
U+17B6B (97131) TANGUT IDEOGRAPH-17B6B.svg 𗭫 TANGUT IDEOGRAPH-17B6B
U+17B6C (97132) TANGUT IDEOGRAPH-17B6C.svg 𗭬 TANGUT IDEOGRAPH-17B6C
U+17B6D (97133) TANGUT IDEOGRAPH-17B6D.svg 𗭭 TANGUT IDEOGRAPH-17B6D
U+17B6E (97134) TANGUT IDEOGRAPH-17B6E.svg 𗭮 TANGUT IDEOGRAPH-17B6E
U+17B6F (97135) TANGUT IDEOGRAPH-17B6F.svg 𗭯 TANGUT IDEOGRAPH-17B6F
U+17B70 (97136) TANGUT IDEOGRAPH-17B70.svg 𗭰 TANGUT IDEOGRAPH-17B70
U+17B71 (97137) TANGUT IDEOGRAPH-17B71.svg 𗭱 TANGUT IDEOGRAPH-17B71
U+17B72 (97138) TANGUT IDEOGRAPH-17B72.svg 𗭲 TANGUT IDEOGRAPH-17B72
U+17B73 (97139) TANGUT IDEOGRAPH-17B73.svg 𗭳 TANGUT IDEOGRAPH-17B73
U+17B74 (97140) TANGUT IDEOGRAPH-17B74.svg 𗭴 TANGUT IDEOGRAPH-17B74
U+17B75 (97141) TANGUT IDEOGRAPH-17B75.svg 𗭵 TANGUT IDEOGRAPH-17B75
U+17B76 (97142) TANGUT IDEOGRAPH-17B76.svg 𗭶 TANGUT IDEOGRAPH-17B76
U+17B77 (97143) TANGUT IDEOGRAPH-17B77.svg 𗭷 TANGUT IDEOGRAPH-17B77
U+17B78 (97144) TANGUT IDEOGRAPH-17B78.svg 𗭸 TANGUT IDEOGRAPH-17B78
U+17B79 (97145) TANGUT IDEOGRAPH-17B79.svg 𗭹 TANGUT IDEOGRAPH-17B79
U+17B7A (97146) TANGUT IDEOGRAPH-17B7A.svg 𗭺 TANGUT IDEOGRAPH-17B7A
U+17B7B (97147) TANGUT IDEOGRAPH-17B7B.svg 𗭻 TANGUT IDEOGRAPH-17B7B
U+17B7C (97148) TANGUT IDEOGRAPH-17B7C.svg 𗭼 TANGUT IDEOGRAPH-17B7C
U+17B7D (97149) TANGUT IDEOGRAPH-17B7D.svg 𗭽 TANGUT IDEOGRAPH-17B7D
U+17B7E (97150) TANGUT IDEOGRAPH-17B7E.svg 𗭾 TANGUT IDEOGRAPH-17B7E
U+17B7F (97151) TANGUT IDEOGRAPH-17B7F.svg 𗭿 TANGUT IDEOGRAPH-17B7F
U+17B80 (97152) TANGUT IDEOGRAPH-17B80.svg 𗮀 TANGUT IDEOGRAPH-17B80
U+17B81 (97153) TANGUT IDEOGRAPH-17B81.svg 𗮁 TANGUT IDEOGRAPH-17B81
U+17B82 (97154) TANGUT IDEOGRAPH-17B82.svg 𗮂 TANGUT IDEOGRAPH-17B82
U+17B83 (97155) TANGUT IDEOGRAPH-17B83.svg 𗮃 TANGUT IDEOGRAPH-17B83
U+17B84 (97156) TANGUT IDEOGRAPH-17B84.svg 𗮄 TANGUT IDEOGRAPH-17B84
U+17B85 (97157) TANGUT IDEOGRAPH-17B85.svg 𗮅 TANGUT IDEOGRAPH-17B85
U+17B86 (97158) TANGUT IDEOGRAPH-17B86.svg 𗮆 TANGUT IDEOGRAPH-17B86
U+17B87 (97159) TANGUT IDEOGRAPH-17B87.svg 𗮇 TANGUT IDEOGRAPH-17B87
U+17B88 (97160) TANGUT IDEOGRAPH-17B88.svg 𗮈 TANGUT IDEOGRAPH-17B88
U+17B89 (97161) TANGUT IDEOGRAPH-17B89.svg 𗮉 TANGUT IDEOGRAPH-17B89
U+17B8A (97162) TANGUT IDEOGRAPH-17B8A.svg 𗮊 TANGUT IDEOGRAPH-17B8A
U+17B8B (97163) TANGUT IDEOGRAPH-17B8B.svg 𗮋 TANGUT IDEOGRAPH-17B8B
U+17B8C (97164) TANGUT IDEOGRAPH-17B8C.svg 𗮌 TANGUT IDEOGRAPH-17B8C
U+17B8D (97165) TANGUT IDEOGRAPH-17B8D.svg 𗮍 TANGUT IDEOGRAPH-17B8D
U+17B8E (97166) TANGUT IDEOGRAPH-17B8E.svg 𗮎 TANGUT IDEOGRAPH-17B8E
U+17B8F (97167) TANGUT IDEOGRAPH-17B8F.svg 𗮏 TANGUT IDEOGRAPH-17B8F
U+17B90 (97168) TANGUT IDEOGRAPH-17B90.svg 𗮐 TANGUT IDEOGRAPH-17B90
U+17B91 (97169) TANGUT IDEOGRAPH-17B91.svg 𗮑 TANGUT IDEOGRAPH-17B91
U+17B92 (97170) TANGUT IDEOGRAPH-17B92.svg 𗮒 TANGUT IDEOGRAPH-17B92
U+17B93 (97171) TANGUT IDEOGRAPH-17B93.svg 𗮓 TANGUT IDEOGRAPH-17B93
U+17B94 (97172) TANGUT IDEOGRAPH-17B94.svg 𗮔 TANGUT IDEOGRAPH-17B94
U+17B95 (97173) TANGUT IDEOGRAPH-17B95.svg 𗮕 TANGUT IDEOGRAPH-17B95
U+17B96 (97174) TANGUT IDEOGRAPH-17B96.svg 𗮖 TANGUT IDEOGRAPH-17B96
U+17B97 (97175) TANGUT IDEOGRAPH-17B97.svg 𗮗 TANGUT IDEOGRAPH-17B97
U+17B98 (97176) TANGUT IDEOGRAPH-17B98.svg 𗮘 TANGUT IDEOGRAPH-17B98
U+17B99 (97177) TANGUT IDEOGRAPH-17B99.svg 𗮙 TANGUT IDEOGRAPH-17B99
U+17B9A (97178) TANGUT IDEOGRAPH-17B9A.svg 𗮚 TANGUT IDEOGRAPH-17B9A
U+17B9B (97179) TANGUT IDEOGRAPH-17B9B.svg 𗮛 TANGUT IDEOGRAPH-17B9B
U+17B9C (97180) TANGUT IDEOGRAPH-17B9C.svg 𗮜 TANGUT IDEOGRAPH-17B9C
U+17B9D (97181) TANGUT IDEOGRAPH-17B9D.svg 𗮝 TANGUT IDEOGRAPH-17B9D
U+17B9E (97182) TANGUT IDEOGRAPH-17B9E.svg 𗮞 TANGUT IDEOGRAPH-17B9E
U+17B9F (97183) TANGUT IDEOGRAPH-17B9F.svg 𗮟 TANGUT IDEOGRAPH-17B9F
U+17BA0 (97184) TANGUT IDEOGRAPH-17BA0.svg 𗮠 TANGUT IDEOGRAPH-17BA0
U+17BA1 (97185) TANGUT IDEOGRAPH-17BA1.svg 𗮡 TANGUT IDEOGRAPH-17BA1
U+17BA2 (97186) TANGUT IDEOGRAPH-17BA2.svg 𗮢 TANGUT IDEOGRAPH-17BA2
U+17BA3 (97187) TANGUT IDEOGRAPH-17BA3.svg 𗮣 TANGUT IDEOGRAPH-17BA3
U+17BA4 (97188) TANGUT IDEOGRAPH-17BA4.svg 𗮤 TANGUT IDEOGRAPH-17BA4
U+17BA5 (97189) TANGUT IDEOGRAPH-17BA5.svg 𗮥 TANGUT IDEOGRAPH-17BA5
U+17BA6 (97190) TANGUT IDEOGRAPH-17BA6.svg 𗮦 TANGUT IDEOGRAPH-17BA6
U+17BA7 (97191) TANGUT IDEOGRAPH-17BA7.svg 𗮧 TANGUT IDEOGRAPH-17BA7
U+17BA8 (97192) TANGUT IDEOGRAPH-17BA8.svg 𗮨 TANGUT IDEOGRAPH-17BA8
U+17BA9 (97193) TANGUT IDEOGRAPH-17BA9.svg 𗮩 TANGUT IDEOGRAPH-17BA9
U+17BAA (97194) TANGUT IDEOGRAPH-17BAA.svg 𗮪 TANGUT IDEOGRAPH-17BAA
U+17BAB (97195) TANGUT IDEOGRAPH-17BAB.svg 𗮫 TANGUT IDEOGRAPH-17BAB
U+17BAC (97196) TANGUT IDEOGRAPH-17BAC.svg 𗮬 TANGUT IDEOGRAPH-17BAC
U+17BAD (97197) TANGUT IDEOGRAPH-17BAD.svg 𗮭 TANGUT IDEOGRAPH-17BAD
U+17BAE (97198) TANGUT IDEOGRAPH-17BAE.svg 𗮮 TANGUT IDEOGRAPH-17BAE
U+17BAF (97199) TANGUT IDEOGRAPH-17BAF.svg 𗮯 TANGUT IDEOGRAPH-17BAF
U+17BB0 (97200) TANGUT IDEOGRAPH-17BB0.svg 𗮰 TANGUT IDEOGRAPH-17BB0
U+17BB1 (97201) TANGUT IDEOGRAPH-17BB1.svg 𗮱 TANGUT IDEOGRAPH-17BB1
U+17BB2 (97202) TANGUT IDEOGRAPH-17BB2.svg 𗮲 TANGUT IDEOGRAPH-17BB2
U+17BB3 (97203) TANGUT IDEOGRAPH-17BB3.svg 𗮳 TANGUT IDEOGRAPH-17BB3
U+17BB4 (97204) TANGUT IDEOGRAPH-17BB4.svg 𗮴 TANGUT IDEOGRAPH-17BB4
U+17BB5 (97205) TANGUT IDEOGRAPH-17BB5.svg 𗮵 TANGUT IDEOGRAPH-17BB5
U+17BB6 (97206) TANGUT IDEOGRAPH-17BB6.svg 𗮶 TANGUT IDEOGRAPH-17BB6
U+17BB7 (97207) TANGUT IDEOGRAPH-17BB7.svg 𗮷 TANGUT IDEOGRAPH-17BB7
U+17BB8 (97208) TANGUT IDEOGRAPH-17BB8.svg 𗮸 TANGUT IDEOGRAPH-17BB8
U+17BB9 (97209) TANGUT IDEOGRAPH-17BB9.svg 𗮹 TANGUT IDEOGRAPH-17BB9
U+17BBA (97210) TANGUT IDEOGRAPH-17BBA.svg 𗮺 TANGUT IDEOGRAPH-17BBA
U+17BBB (97211) TANGUT IDEOGRAPH-17BBB.svg 𗮻 TANGUT IDEOGRAPH-17BBB
U+17BBC (97212) TANGUT IDEOGRAPH-17BBC.svg 𗮼 TANGUT IDEOGRAPH-17BBC
U+17BBD (97213) TANGUT IDEOGRAPH-17BBD.svg 𗮽 TANGUT IDEOGRAPH-17BBD
U+17BBE (97214) TANGUT IDEOGRAPH-17BBE.svg 𗮾 TANGUT IDEOGRAPH-17BBE
U+17BBF (97215) TANGUT IDEOGRAPH-17BBF.svg 𗮿 TANGUT IDEOGRAPH-17BBF
U+17BC0 (97216) TANGUT IDEOGRAPH-17BC0.svg 𗯀 TANGUT IDEOGRAPH-17BC0
U+17BC1 (97217) TANGUT IDEOGRAPH-17BC1.svg 𗯁 TANGUT IDEOGRAPH-17BC1
U+17BC2 (97218) TANGUT IDEOGRAPH-17BC2.svg 𗯂 TANGUT IDEOGRAPH-17BC2
U+17BC3 (97219) TANGUT IDEOGRAPH-17BC3.svg 𗯃 TANGUT IDEOGRAPH-17BC3
U+17BC4 (97220) TANGUT IDEOGRAPH-17BC4.svg 𗯄 TANGUT IDEOGRAPH-17BC4
U+17BC5 (97221) TANGUT IDEOGRAPH-17BC5.svg 𗯅 TANGUT IDEOGRAPH-17BC5
U+17BC6 (97222) TANGUT IDEOGRAPH-17BC6.svg 𗯆 TANGUT IDEOGRAPH-17BC6
U+17BC7 (97223) TANGUT IDEOGRAPH-17BC7.svg 𗯇 TANGUT IDEOGRAPH-17BC7
U+17BC8 (97224) TANGUT IDEOGRAPH-17BC8.svg 𗯈 TANGUT IDEOGRAPH-17BC8
U+17BC9 (97225) TANGUT IDEOGRAPH-17BC9.svg 𗯉 TANGUT IDEOGRAPH-17BC9
U+17BCA (97226) TANGUT IDEOGRAPH-17BCA.svg 𗯊 TANGUT IDEOGRAPH-17BCA
U+17BCB (97227) TANGUT IDEOGRAPH-17BCB.svg 𗯋 TANGUT IDEOGRAPH-17BCB
U+17BCC (97228) TANGUT IDEOGRAPH-17BCC.svg 𗯌 TANGUT IDEOGRAPH-17BCC
U+17BCD (97229) TANGUT IDEOGRAPH-17BCD.svg 𗯍 TANGUT IDEOGRAPH-17BCD
U+17BCE (97230) TANGUT IDEOGRAPH-17BCE.svg 𗯎 TANGUT IDEOGRAPH-17BCE
U+17BCF (97231) TANGUT IDEOGRAPH-17BCF.svg 𗯏 TANGUT IDEOGRAPH-17BCF
U+17BD0 (97232) TANGUT IDEOGRAPH-17BD0.svg 𗯐 TANGUT IDEOGRAPH-17BD0
U+17BD1 (97233) TANGUT IDEOGRAPH-17BD1.svg 𗯑 TANGUT IDEOGRAPH-17BD1
U+17BD2 (97234) TANGUT IDEOGRAPH-17BD2.svg 𗯒 TANGUT IDEOGRAPH-17BD2
U+17BD3 (97235) TANGUT IDEOGRAPH-17BD3.svg 𗯓 TANGUT IDEOGRAPH-17BD3
U+17BD4 (97236) TANGUT IDEOGRAPH-17BD4.svg 𗯔 TANGUT IDEOGRAPH-17BD4
U+17BD5 (97237) TANGUT IDEOGRAPH-17BD5.svg 𗯕 TANGUT IDEOGRAPH-17BD5
U+17BD6 (97238) TANGUT IDEOGRAPH-17BD6.svg 𗯖 TANGUT IDEOGRAPH-17BD6
U+17BD7 (97239) TANGUT IDEOGRAPH-17BD7.svg 𗯗 TANGUT IDEOGRAPH-17BD7
U+17BD8 (97240) TANGUT IDEOGRAPH-17BD8.svg 𗯘 TANGUT IDEOGRAPH-17BD8
U+17BD9 (97241) TANGUT IDEOGRAPH-17BD9.svg 𗯙 TANGUT IDEOGRAPH-17BD9
U+17BDA (97242) TANGUT IDEOGRAPH-17BDA.svg 𗯚 TANGUT IDEOGRAPH-17BDA
U+17BDB (97243) TANGUT IDEOGRAPH-17BDB.svg 𗯛 TANGUT IDEOGRAPH-17BDB
U+17BDC (97244) TANGUT IDEOGRAPH-17BDC.svg 𗯜 TANGUT IDEOGRAPH-17BDC
U+17BDD (97245) TANGUT IDEOGRAPH-17BDD.svg 𗯝 TANGUT IDEOGRAPH-17BDD
U+17BDE (97246) TANGUT IDEOGRAPH-17BDE.svg 𗯞 TANGUT IDEOGRAPH-17BDE
U+17BDF (97247) TANGUT IDEOGRAPH-17BDF.svg 𗯟 TANGUT IDEOGRAPH-17BDF
U+17BE0 (97248) TANGUT IDEOGRAPH-17BE0.svg 𗯠 TANGUT IDEOGRAPH-17BE0
U+17BE1 (97249) TANGUT IDEOGRAPH-17BE1.svg 𗯡 TANGUT IDEOGRAPH-17BE1
U+17BE2 (97250) TANGUT IDEOGRAPH-17BE2.svg 𗯢 TANGUT IDEOGRAPH-17BE2
U+17BE3 (97251) TANGUT IDEOGRAPH-17BE3.svg 𗯣 TANGUT IDEOGRAPH-17BE3
U+17BE4 (97252) TANGUT IDEOGRAPH-17BE4.svg 𗯤 TANGUT IDEOGRAPH-17BE4
U+17BE5 (97253) TANGUT IDEOGRAPH-17BE5.svg 𗯥 TANGUT IDEOGRAPH-17BE5
U+17BE6 (97254) TANGUT IDEOGRAPH-17BE6.svg 𗯦 TANGUT IDEOGRAPH-17BE6
U+17BE7 (97255) TANGUT IDEOGRAPH-17BE7.svg 𗯧 TANGUT IDEOGRAPH-17BE7
U+17BE8 (97256) TANGUT IDEOGRAPH-17BE8.svg 𗯨 TANGUT IDEOGRAPH-17BE8
U+17BE9 (97257) TANGUT IDEOGRAPH-17BE9.svg 𗯩 TANGUT IDEOGRAPH-17BE9
U+17BEA (97258) TANGUT IDEOGRAPH-17BEA.svg 𗯪 TANGUT IDEOGRAPH-17BEA
U+17BEB (97259) TANGUT IDEOGRAPH-17BEB.svg 𗯫 TANGUT IDEOGRAPH-17BEB
U+17BEC (97260) TANGUT IDEOGRAPH-17BEC.svg 𗯬 TANGUT IDEOGRAPH-17BEC
U+17BED (97261) TANGUT IDEOGRAPH-17BED.svg 𗯭 TANGUT IDEOGRAPH-17BED
U+17BEE (97262) TANGUT IDEOGRAPH-17BEE.svg 𗯮 TANGUT IDEOGRAPH-17BEE
U+17BEF (97263) TANGUT IDEOGRAPH-17BEF.svg 𗯯 TANGUT IDEOGRAPH-17BEF
U+17BF0 (97264) TANGUT IDEOGRAPH-17BF0.svg 𗯰 TANGUT IDEOGRAPH-17BF0
U+17BF1 (97265) TANGUT IDEOGRAPH-17BF1.svg 𗯱 TANGUT IDEOGRAPH-17BF1
U+17BF2 (97266) TANGUT IDEOGRAPH-17BF2.svg 𗯲 TANGUT IDEOGRAPH-17BF2
U+17BF3 (97267) TANGUT IDEOGRAPH-17BF3.svg 𗯳 TANGUT IDEOGRAPH-17BF3
U+17BF4 (97268) TANGUT IDEOGRAPH-17BF4.svg 𗯴 TANGUT IDEOGRAPH-17BF4
U+17BF5 (97269) TANGUT IDEOGRAPH-17BF5.svg 𗯵 TANGUT IDEOGRAPH-17BF5
U+17BF6 (97270) TANGUT IDEOGRAPH-17BF6.svg 𗯶 TANGUT IDEOGRAPH-17BF6
U+17BF7 (97271) TANGUT IDEOGRAPH-17BF7.svg 𗯷 TANGUT IDEOGRAPH-17BF7
U+17BF8 (97272) TANGUT IDEOGRAPH-17BF8.svg 𗯸 TANGUT IDEOGRAPH-17BF8
U+17BF9 (97273) TANGUT IDEOGRAPH-17BF9.svg 𗯹 TANGUT IDEOGRAPH-17BF9
U+17BFA (97274) TANGUT IDEOGRAPH-17BFA.svg 𗯺 TANGUT IDEOGRAPH-17BFA
U+17BFB (97275) TANGUT IDEOGRAPH-17BFB.svg 𗯻 TANGUT IDEOGRAPH-17BFB
U+17BFC (97276) TANGUT IDEOGRAPH-17BFC.svg 𗯼 TANGUT IDEOGRAPH-17BFC
U+17BFD (97277) TANGUT IDEOGRAPH-17BFD.svg 𗯽 TANGUT IDEOGRAPH-17BFD
U+17BFE (97278) TANGUT IDEOGRAPH-17BFE.svg 𗯾 TANGUT IDEOGRAPH-17BFE
U+17BFF (97279) TANGUT IDEOGRAPH-17BFF.svg 𗯿 TANGUT IDEOGRAPH-17BFF
U+17C00 (97280) TANGUT IDEOGRAPH-17C00.svg 𗰀 TANGUT IDEOGRAPH-17C00
U+17C01 (97281) TANGUT IDEOGRAPH-17C01.svg 𗰁 TANGUT IDEOGRAPH-17C01
U+17C02 (97282) TANGUT IDEOGRAPH-17C02.svg 𗰂 TANGUT IDEOGRAPH-17C02
U+17C03 (97283) TANGUT IDEOGRAPH-17C03.svg 𗰃 TANGUT IDEOGRAPH-17C03
U+17C04 (97284) TANGUT IDEOGRAPH-17C04.svg 𗰄 TANGUT IDEOGRAPH-17C04
U+17C05 (97285) TANGUT IDEOGRAPH-17C05.svg 𗰅 TANGUT IDEOGRAPH-17C05
U+17C06 (97286) TANGUT IDEOGRAPH-17C06.svg 𗰆 TANGUT IDEOGRAPH-17C06
U+17C07 (97287) TANGUT IDEOGRAPH-17C07.svg 𗰇 TANGUT IDEOGRAPH-17C07
U+17C08 (97288) TANGUT IDEOGRAPH-17C08.svg 𗰈 TANGUT IDEOGRAPH-17C08
U+17C09 (97289) TANGUT IDEOGRAPH-17C09.svg 𗰉 TANGUT IDEOGRAPH-17C09
U+17C0A (97290) TANGUT IDEOGRAPH-17C0A.svg 𗰊 TANGUT IDEOGRAPH-17C0A
U+17C0B (97291) TANGUT IDEOGRAPH-17C0B.svg 𗰋 TANGUT IDEOGRAPH-17C0B
U+17C0C (97292) TANGUT IDEOGRAPH-17C0C.svg 𗰌 TANGUT IDEOGRAPH-17C0C
U+17C0D (97293) TANGUT IDEOGRAPH-17C0D.svg 𗰍 TANGUT IDEOGRAPH-17C0D
U+17C0E (97294) TANGUT IDEOGRAPH-17C0E.svg 𗰎 TANGUT IDEOGRAPH-17C0E
U+17C0F (97295) TANGUT IDEOGRAPH-17C0F.svg 𗰏 TANGUT IDEOGRAPH-17C0F
U+17C10 (97296) TANGUT IDEOGRAPH-17C10.svg 𗰐 TANGUT IDEOGRAPH-17C10
U+17C11 (97297) TANGUT IDEOGRAPH-17C11.svg 𗰑 TANGUT IDEOGRAPH-17C11
U+17C12 (97298) TANGUT IDEOGRAPH-17C12.svg 𗰒 TANGUT IDEOGRAPH-17C12
U+17C13 (97299) TANGUT IDEOGRAPH-17C13.svg 𗰓 TANGUT IDEOGRAPH-17C13
U+17C14 (97300) TANGUT IDEOGRAPH-17C14.svg 𗰔 TANGUT IDEOGRAPH-17C14
U+17C15 (97301) TANGUT IDEOGRAPH-17C15.svg 𗰕 TANGUT IDEOGRAPH-17C15
U+17C16 (97302) TANGUT IDEOGRAPH-17C16.svg 𗰖 TANGUT IDEOGRAPH-17C16
U+17C17 (97303) TANGUT IDEOGRAPH-17C17.svg 𗰗 TANGUT IDEOGRAPH-17C17
U+17C18 (97304) TANGUT IDEOGRAPH-17C18.svg 𗰘 TANGUT IDEOGRAPH-17C18
U+17C19 (97305) TANGUT IDEOGRAPH-17C19.svg 𗰙 TANGUT IDEOGRAPH-17C19
U+17C1A (97306) TANGUT IDEOGRAPH-17C1A.svg 𗰚 TANGUT IDEOGRAPH-17C1A
U+17C1B (97307) TANGUT IDEOGRAPH-17C1B.svg 𗰛 TANGUT IDEOGRAPH-17C1B
U+17C1C (97308) TANGUT IDEOGRAPH-17C1C.svg 𗰜 TANGUT IDEOGRAPH-17C1C
U+17C1D (97309) TANGUT IDEOGRAPH-17C1D.svg 𗰝 TANGUT IDEOGRAPH-17C1D
U+17C1E (97310) TANGUT IDEOGRAPH-17C1E.svg 𗰞 TANGUT IDEOGRAPH-17C1E
U+17C1F (97311) TANGUT IDEOGRAPH-17C1F.svg 𗰟 TANGUT IDEOGRAPH-17C1F
U+17C20 (97312) TANGUT IDEOGRAPH-17C20.svg 𗰠 TANGUT IDEOGRAPH-17C20
U+17C21 (97313) TANGUT IDEOGRAPH-17C21.svg 𗰡 TANGUT IDEOGRAPH-17C21
U+17C22 (97314) TANGUT IDEOGRAPH-17C22.svg 𗰢 TANGUT IDEOGRAPH-17C22
U+17C23 (97315) TANGUT IDEOGRAPH-17C23.svg 𗰣 TANGUT IDEOGRAPH-17C23
U+17C24 (97316) TANGUT IDEOGRAPH-17C24.svg 𗰤 TANGUT IDEOGRAPH-17C24
U+17C25 (97317) TANGUT IDEOGRAPH-17C25.svg 𗰥 TANGUT IDEOGRAPH-17C25
U+17C26 (97318) TANGUT IDEOGRAPH-17C26.svg 𗰦 TANGUT IDEOGRAPH-17C26
U+17C27 (97319) TANGUT IDEOGRAPH-17C27.svg 𗰧 TANGUT IDEOGRAPH-17C27
U+17C28 (97320) TANGUT IDEOGRAPH-17C28.svg 𗰨 TANGUT IDEOGRAPH-17C28
U+17C29 (97321) TANGUT IDEOGRAPH-17C29.svg 𗰩 TANGUT IDEOGRAPH-17C29
U+17C2A (97322) TANGUT IDEOGRAPH-17C2A.svg 𗰪 TANGUT IDEOGRAPH-17C2A
U+17C2B (97323) TANGUT IDEOGRAPH-17C2B.svg 𗰫 TANGUT IDEOGRAPH-17C2B
U+17C2C (97324) TANGUT IDEOGRAPH-17C2C.svg 𗰬 TANGUT IDEOGRAPH-17C2C
U+17C2D (97325) TANGUT IDEOGRAPH-17C2D.svg 𗰭 TANGUT IDEOGRAPH-17C2D
U+17C2E (97326) TANGUT IDEOGRAPH-17C2E.svg 𗰮 TANGUT IDEOGRAPH-17C2E
U+17C2F (97327) TANGUT IDEOGRAPH-17C2F.svg 𗰯 TANGUT IDEOGRAPH-17C2F
U+17C30 (97328) TANGUT IDEOGRAPH-17C30.svg 𗰰 TANGUT IDEOGRAPH-17C30
U+17C31 (97329) TANGUT IDEOGRAPH-17C31.svg 𗰱 TANGUT IDEOGRAPH-17C31
U+17C32 (97330) TANGUT IDEOGRAPH-17C32.svg 𗰲 TANGUT IDEOGRAPH-17C32
U+17C33 (97331) TANGUT IDEOGRAPH-17C33.svg 𗰳 TANGUT IDEOGRAPH-17C33
U+17C34 (97332) TANGUT IDEOGRAPH-17C34.svg 𗰴 TANGUT IDEOGRAPH-17C34
U+17C35 (97333) TANGUT IDEOGRAPH-17C35.svg 𗰵 TANGUT IDEOGRAPH-17C35
U+17C36 (97334) TANGUT IDEOGRAPH-17C36.svg 𗰶 TANGUT IDEOGRAPH-17C36
U+17C37 (97335) TANGUT IDEOGRAPH-17C37.svg 𗰷 TANGUT IDEOGRAPH-17C37
U+17C38 (97336) TANGUT IDEOGRAPH-17C38.svg 𗰸 TANGUT IDEOGRAPH-17C38
U+17C39 (97337) TANGUT IDEOGRAPH-17C39.svg 𗰹 TANGUT IDEOGRAPH-17C39
U+17C3A (97338) TANGUT IDEOGRAPH-17C3A.svg 𗰺 TANGUT IDEOGRAPH-17C3A
U+17C3B (97339) TANGUT IDEOGRAPH-17C3B.svg 𗰻 TANGUT IDEOGRAPH-17C3B
U+17C3C (97340) TANGUT IDEOGRAPH-17C3C.svg 𗰼 TANGUT IDEOGRAPH-17C3C
U+17C3D (97341) TANGUT IDEOGRAPH-17C3D.svg 𗰽 TANGUT IDEOGRAPH-17C3D
U+17C3E (97342) TANGUT IDEOGRAPH-17C3E.svg 𗰾 TANGUT IDEOGRAPH-17C3E
U+17C3F (97343) TANGUT IDEOGRAPH-17C3F.svg 𗰿 TANGUT IDEOGRAPH-17C3F
U+17C40 (97344) TANGUT IDEOGRAPH-17C40.svg 𗱀 TANGUT IDEOGRAPH-17C40
U+17C41 (97345) TANGUT IDEOGRAPH-17C41.svg 𗱁 TANGUT IDEOGRAPH-17C41
U+17C42 (97346) TANGUT IDEOGRAPH-17C42.svg 𗱂 TANGUT IDEOGRAPH-17C42
U+17C43 (97347) TANGUT IDEOGRAPH-17C43.svg 𗱃 TANGUT IDEOGRAPH-17C43
U+17C44 (97348) TANGUT IDEOGRAPH-17C44.svg 𗱄 TANGUT IDEOGRAPH-17C44
U+17C45 (97349) TANGUT IDEOGRAPH-17C45.svg 𗱅 TANGUT IDEOGRAPH-17C45
U+17C46 (97350) TANGUT IDEOGRAPH-17C46.svg 𗱆 TANGUT IDEOGRAPH-17C46
U+17C47 (97351) TANGUT IDEOGRAPH-17C47.svg 𗱇 TANGUT IDEOGRAPH-17C47
U+17C48 (97352) TANGUT IDEOGRAPH-17C48.svg 𗱈 TANGUT IDEOGRAPH-17C48
U+17C49 (97353) TANGUT IDEOGRAPH-17C49.svg 𗱉 TANGUT IDEOGRAPH-17C49
U+17C4A (97354) TANGUT IDEOGRAPH-17C4A.svg 𗱊 TANGUT IDEOGRAPH-17C4A
U+17C4B (97355) TANGUT IDEOGRAPH-17C4B.svg 𗱋 TANGUT IDEOGRAPH-17C4B
U+17C4C (97356) TANGUT IDEOGRAPH-17C4C.svg 𗱌 TANGUT IDEOGRAPH-17C4C
U+17C4D (97357) TANGUT IDEOGRAPH-17C4D.svg 𗱍 TANGUT IDEOGRAPH-17C4D
U+17C4E (97358) TANGUT IDEOGRAPH-17C4E.svg 𗱎 TANGUT IDEOGRAPH-17C4E
U+17C4F (97359) TANGUT IDEOGRAPH-17C4F.svg 𗱏 TANGUT IDEOGRAPH-17C4F
U+17C50 (97360) TANGUT IDEOGRAPH-17C50.svg 𗱐 TANGUT IDEOGRAPH-17C50
U+17C51 (97361) TANGUT IDEOGRAPH-17C51.svg 𗱑 TANGUT IDEOGRAPH-17C51
U+17C52 (97362) TANGUT IDEOGRAPH-17C52.svg 𗱒 TANGUT IDEOGRAPH-17C52
U+17C53 (97363) TANGUT IDEOGRAPH-17C53.svg 𗱓 TANGUT IDEOGRAPH-17C53
U+17C54 (97364) TANGUT IDEOGRAPH-17C54.svg 𗱔 TANGUT IDEOGRAPH-17C54
U+17C55 (97365) TANGUT IDEOGRAPH-17C55.svg 𗱕 TANGUT IDEOGRAPH-17C55
U+17C56 (97366) TANGUT IDEOGRAPH-17C56.svg 𗱖 TANGUT IDEOGRAPH-17C56
U+17C57 (97367) TANGUT IDEOGRAPH-17C57.svg 𗱗 TANGUT IDEOGRAPH-17C57
U+17C58 (97368) TANGUT IDEOGRAPH-17C58.svg 𗱘 TANGUT IDEOGRAPH-17C58
U+17C59 (97369) TANGUT IDEOGRAPH-17C59.svg 𗱙 TANGUT IDEOGRAPH-17C59
U+17C5A (97370) TANGUT IDEOGRAPH-17C5A.svg 𗱚 TANGUT IDEOGRAPH-17C5A
U+17C5B (97371) TANGUT IDEOGRAPH-17C5B.svg 𗱛 TANGUT IDEOGRAPH-17C5B
U+17C5C (97372) TANGUT IDEOGRAPH-17C5C.svg 𗱜 TANGUT IDEOGRAPH-17C5C
U+17C5D (97373) TANGUT IDEOGRAPH-17C5D.svg 𗱝 TANGUT IDEOGRAPH-17C5D
U+17C5E (97374) TANGUT IDEOGRAPH-17C5E.svg 𗱞 TANGUT IDEOGRAPH-17C5E
U+17C5F (97375) TANGUT IDEOGRAPH-17C5F.svg 𗱟 TANGUT IDEOGRAPH-17C5F
U+17C60 (97376) TANGUT IDEOGRAPH-17C60.svg 𗱠 TANGUT IDEOGRAPH-17C60
U+17C61 (97377) TANGUT IDEOGRAPH-17C61.svg 𗱡 TANGUT IDEOGRAPH-17C61
U+17C62 (97378) TANGUT IDEOGRAPH-17C62.svg 𗱢 TANGUT IDEOGRAPH-17C62
U+17C63 (97379) TANGUT IDEOGRAPH-17C63.svg 𗱣 TANGUT IDEOGRAPH-17C63
U+17C64 (97380) TANGUT IDEOGRAPH-17C64.svg 𗱤 TANGUT IDEOGRAPH-17C64
U+17C65 (97381) TANGUT IDEOGRAPH-17C65.svg 𗱥 TANGUT IDEOGRAPH-17C65
U+17C66 (97382) TANGUT IDEOGRAPH-17C66.svg 𗱦 TANGUT IDEOGRAPH-17C66
U+17C67 (97383) TANGUT IDEOGRAPH-17C67.svg 𗱧 TANGUT IDEOGRAPH-17C67
U+17C68 (97384) TANGUT IDEOGRAPH-17C68.svg 𗱨 TANGUT IDEOGRAPH-17C68
U+17C69 (97385) TANGUT IDEOGRAPH-17C69.svg 𗱩 TANGUT IDEOGRAPH-17C69
U+17C6A (97386) TANGUT IDEOGRAPH-17C6A.svg 𗱪 TANGUT IDEOGRAPH-17C6A
U+17C6B (97387) TANGUT IDEOGRAPH-17C6B.svg 𗱫 TANGUT IDEOGRAPH-17C6B
U+17C6C (97388) TANGUT IDEOGRAPH-17C6C.svg 𗱬 TANGUT IDEOGRAPH-17C6C
U+17C6D (97389) TANGUT IDEOGRAPH-17C6D.svg 𗱭 TANGUT IDEOGRAPH-17C6D
U+17C6E (97390) TANGUT IDEOGRAPH-17C6E.svg 𗱮 TANGUT IDEOGRAPH-17C6E
U+17C6F (97391) TANGUT IDEOGRAPH-17C6F.svg 𗱯 TANGUT IDEOGRAPH-17C6F
U+17C70 (97392) TANGUT IDEOGRAPH-17C70.svg 𗱰 TANGUT IDEOGRAPH-17C70
U+17C71 (97393) TANGUT IDEOGRAPH-17C71.svg 𗱱 TANGUT IDEOGRAPH-17C71
U+17C72 (97394) TANGUT IDEOGRAPH-17C72.svg 𗱲 TANGUT IDEOGRAPH-17C72
U+17C73 (97395) TANGUT IDEOGRAPH-17C73.svg 𗱳 TANGUT IDEOGRAPH-17C73
U+17C74 (97396) TANGUT IDEOGRAPH-17C74.svg 𗱴 TANGUT IDEOGRAPH-17C74
U+17C75 (97397) TANGUT IDEOGRAPH-17C75.svg 𗱵 TANGUT IDEOGRAPH-17C75
U+17C76 (97398) TANGUT IDEOGRAPH-17C76.svg 𗱶 TANGUT IDEOGRAPH-17C76
U+17C77 (97399) TANGUT IDEOGRAPH-17C77.svg 𗱷 TANGUT IDEOGRAPH-17C77
U+17C78 (97400) TANGUT IDEOGRAPH-17C78.svg 𗱸 TANGUT IDEOGRAPH-17C78
U+17C79 (97401) TANGUT IDEOGRAPH-17C79.svg 𗱹 TANGUT IDEOGRAPH-17C79
U+17C7A (97402) TANGUT IDEOGRAPH-17C7A.svg 𗱺 TANGUT IDEOGRAPH-17C7A
U+17C7B (97403) TANGUT IDEOGRAPH-17C7B.svg 𗱻 TANGUT IDEOGRAPH-17C7B
U+17C7C (97404) TANGUT IDEOGRAPH-17C7C.svg 𗱼 TANGUT IDEOGRAPH-17C7C
U+17C7D (97405) TANGUT IDEOGRAPH-17C7D.svg 𗱽 TANGUT IDEOGRAPH-17C7D
U+17C7E (97406) TANGUT IDEOGRAPH-17C7E.svg 𗱾 TANGUT IDEOGRAPH-17C7E
U+17C7F (97407) TANGUT IDEOGRAPH-17C7F.svg 𗱿 TANGUT IDEOGRAPH-17C7F
U+17C80 (97408) TANGUT IDEOGRAPH-17C80.svg 𗲀 TANGUT IDEOGRAPH-17C80
U+17C81 (97409) TANGUT IDEOGRAPH-17C81.svg 𗲁 TANGUT IDEOGRAPH-17C81
U+17C82 (97410) TANGUT IDEOGRAPH-17C82.svg 𗲂 TANGUT IDEOGRAPH-17C82
U+17C83 (97411) TANGUT IDEOGRAPH-17C83.svg 𗲃 TANGUT IDEOGRAPH-17C83
U+17C84 (97412) TANGUT IDEOGRAPH-17C84.svg 𗲄 TANGUT IDEOGRAPH-17C84
U+17C85 (97413) TANGUT IDEOGRAPH-17C85.svg 𗲅 TANGUT IDEOGRAPH-17C85
U+17C86 (97414) TANGUT IDEOGRAPH-17C86.svg 𗲆 TANGUT IDEOGRAPH-17C86
U+17C87 (97415) TANGUT IDEOGRAPH-17C87.svg 𗲇 TANGUT IDEOGRAPH-17C87
U+17C88 (97416) TANGUT IDEOGRAPH-17C88.svg 𗲈 TANGUT IDEOGRAPH-17C88
U+17C89 (97417) TANGUT IDEOGRAPH-17C89.svg 𗲉 TANGUT IDEOGRAPH-17C89
U+17C8A (97418) TANGUT IDEOGRAPH-17C8A.svg 𗲊 TANGUT IDEOGRAPH-17C8A
U+17C8B (97419) TANGUT IDEOGRAPH-17C8B.svg 𗲋 TANGUT IDEOGRAPH-17C8B
U+17C8C (97420) TANGUT IDEOGRAPH-17C8C.svg 𗲌 TANGUT IDEOGRAPH-17C8C
U+17C8D (97421) TANGUT IDEOGRAPH-17C8D.svg 𗲍 TANGUT IDEOGRAPH-17C8D
U+17C8E (97422) TANGUT IDEOGRAPH-17C8E.svg 𗲎 TANGUT IDEOGRAPH-17C8E
U+17C8F (97423) TANGUT IDEOGRAPH-17C8F.svg 𗲏 TANGUT IDEOGRAPH-17C8F
U+17C90 (97424) TANGUT IDEOGRAPH-17C90.svg 𗲐 TANGUT IDEOGRAPH-17C90
U+17C91 (97425) TANGUT IDEOGRAPH-17C91.svg 𗲑 TANGUT IDEOGRAPH-17C91
U+17C92 (97426) TANGUT IDEOGRAPH-17C92.svg 𗲒 TANGUT IDEOGRAPH-17C92
U+17C93 (97427) TANGUT IDEOGRAPH-17C93.svg 𗲓 TANGUT IDEOGRAPH-17C93
U+17C94 (97428) TANGUT IDEOGRAPH-17C94.svg 𗲔 TANGUT IDEOGRAPH-17C94
U+17C95 (97429) TANGUT IDEOGRAPH-17C95.svg 𗲕 TANGUT IDEOGRAPH-17C95
U+17C96 (97430) TANGUT IDEOGRAPH-17C96.svg 𗲖 TANGUT IDEOGRAPH-17C96
U+17C97 (97431) TANGUT IDEOGRAPH-17C97.svg 𗲗 TANGUT IDEOGRAPH-17C97
U+17C98 (97432)