Thành viên:Apisite

Từ điển mở Wiktionary
Wiktionary:Ngôn ngữ sử dụng
en This user is a native speaker of English.
de-1 Dieser Benutzer hat grundlegende Deutschkenntnisse.
Tìm kiếm thành viên theo ngôn ngữ hay hệ chữ viết
  • 禽将棋 (Tori Shōgi, hoặc cờ tướng cầm hoặc cờ tướng chim)
  • 槍将棋 (Yari Shōgi, hoặc cờ tướng thương hoặc cờ tướng giáo)
  • cinnamon bread (bánh quế)
  • arborway (đường cây)
  • serpopard (hoặc báo cổ rắn hoặc báo cao cổ)
  • hexapawn (hoặc cờ lục tốt hoặc cờ sáu tốt)
  • octopawn (hoặc cờ bát tốt hoặc cờ tám tốt)
  • Chak / Mayan-style chess - (cờ bàn thờ)