Thành viên:Baodo

Từ điển mở Wiktionary

Mục từ[sửa]

, lụt

Test[sửa]

Lụt[sửa]

 1. Danh từ
  Nước tràn trụa ngập cả một vùng: Mưa lụt.
  • lụt: Mưa nguồn làm ngập lụt.
 2. Danh từ/động từ
  Lùi xuống, thụt xuống, đuối không tiến lên được: Lụt vốn. Đèn lụt bấc.
 3. Hình dung từ
  Nhụt, cùn: Dao lụt.