Thảo luận:bào tử

Từ điển mở Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

đây chỉ là 1 nghĩa rất nhỏ mà mình biết, bạn nào hiểu biết nhiều hơn về sinh học xin hãy bổ sung giùm. bàn luận không ký tên vừa rồi là của Cumeo89 (thảo luận • đóng góp) 16:12, ngày 19 tháng 1 năm 2008 (UTC)