Bước tới nội dung

Thảo luận:cựu

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Thêm đề tài
Từ điển mở Wiktionary

Nghĩa của từ "Cựu" và "nguyên" gần giống nhau, đều chỉ người trược đây đã làm chức vụ gì đó. VD: Cựu Tổng Thống, Nguyên Chánh Thanh Tra. Tuy nhiên hiếm khi thấy sử dụng Nguyên Tổng Thống. Rất mong được chỉ giáo cách sử dụng chính xác hay từ này