Thảo luận:create

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
  • Create, build , construct .. tôi thấy có quá nhiều từ nghĩa giống nhau.

Vậy phải chọn từ nào cho đúng nghĩa trong từng văn cảnh!

  • Nếu đó cũng là vấn đề của bạn thì bạn nên đọc bài viết này!
 Simple: build chỉ quá trình, còn create chỉ quan tâm tới kết quả