Thảo luận:y

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Từ điển mở Wiktionary

bỏ lộn, thanks anh Mxn :D. Cumeo89 (thảo luận) 12:45, ngày 5 tháng 2 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]