Thảo luận Bản mẫu:-paro-

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

How is this any different from {{-syn-}} (synonym)? – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 05:37, ngày 4 tháng 7 năm 2006 (UTC)

Scratch that, I completely forgot about paronyms. Sorry. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 05:38, ngày 4 tháng 7 năm 2006 (UTC)
may be can you check whether the vietnamese translation is correct ? Laurent Bouvier 12:25, ngày 4 tháng 7 năm 2006 (UTC)
paronym is ok.Trần Thế Trung 13:03, ngày 4 tháng 7 năm 2006 (UTC)