Thảo luận Thành viên:mxn/2014

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Từ điển mở Wiktionary
Thảo luận Thành viên:MxnThảo luận Thành viên:Mxn/2020Thảo luận Thành viên:Mxn/2019Thảo luận Thành viên:Mxn/2018Thảo luận Thành viên:Mxn/2017Thảo luận Thành viên:Mxn/2016Thảo luận Thành viên:Mxn/2015Thảo luận Thành viên:Mxn/2014Thảo luận Thành viên:Mxn/2013Thảo luận Thành viên:Mxn/2012Thảo luận Thành viên:Mxn/2011Thảo luận Thành viên:Mxn/2010Thảo luận Thành viên:Mxn/2009Thảo luận Thành viên:Mxn/2008Thảo luận Thành viên:Mxn/2007Thảo luận Thành viên:Mxn/2006Thảo luận Thành viên:Mxn/2005Thảo luận Thành viên:Mxn/2004
Các tin nhắn gửi cho Nguyễn Xuân Minh vào năm 2014

Không còn ai theo dõi các thảo luận ở trang lưu trữ này. Xin hãy bắt đầu cuộc thảo luận mới tại trang gốc.

Question

Let say if I change my user name in Vietnamese Wikipedia let just say to Trongphu1 then would my user name in English Wikipedia remains as Trongphu or it also changes into Trongphu1?Trongphu (thảo luận) 00:38, ngày 5 tháng 1 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

See Thảo luận Thành viên:Trongphu.

Wikivoyage

Why there is no Vietnamese keyboard in Wikivoyage?Trongphu (thảo luận) 01:18, ngày 20 tháng 1 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

See Thảo luận Thành viên:Trongphu.

Nhờ

Mình muốn đổi tên Trongphu thành Nguyentrongphu tại đây.Trongphu (thảo luận) 10:37, ngày 20 tháng 1 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu.

Cách phát âm

I don't understand why user Fort123 keeps asking all those pronunciation questions? What is that for? Is it just for fun or is there a real purpose behind it?Nguyentrongphu (thảo luận) 21:03, ngày 15 tháng 2 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

Mới đầu người này muốn chứng minh những ý kiến của họ về cách phát âm tiếng Pháp và tiếng Anh. Những người bảo quản các bảng phiên âm bên Wikipedia tiếng Anh và Wiktionary tiếng Pháp hay tranh cãi với họ và một số tài khoản đã bị cấm toàn cục. Tôi chưa bao giờ cấm họ bên đây vì họ chưa làm hư nát nội dung đến nỗi tại đây, nhưng nếu họ cứ tiếp tục quấy rầy người ta thì có thể cũng có căn cứ để cấm tại đây. Đề nghị bạn cho biết rằng bạn không hoan nghênh các câu hỏi này; nếu không được thì cảnh báo nhè nhẹ; nếu vẫn không được thì với nghĩ đến cấm. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 05:46, ngày 16 tháng 2 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]
À chắc không sao đâu. Dù dì thì cậu ta vẫn chưa làm gì tổn thất đến Wiktionary. Nếu cậu ta có sửa đổi gì có hại đến Wiktionary ta thì mình sẽ cấm. Chắc mình sẽ làm ngơ những cậu hỏi của cậu ta vì nó chả phục vụ gì đến lợi ích của Wiktionary.Nguyentrongphu (thảo luận) 21:46, ngày 16 tháng 2 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]
Ngày 28 tháng 2, cậu Fort123 sửa các bài như enquete, neige, treize, secondaire. Mình không biết là cậu ta sửa đúng hay sai. Cậu xem thử, có gì sai thì lùi lại rồi cảnh báo cậu ta. Nếu tiếp tục sửa đổi sai 2 lần nữa thì cấm luôn.Nguyentrongphu (thảo luận) 00:31, ngày 1 tháng 3 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]
Cái khổ là Fort cứ muốn phiên âm một cách tuyệt đối, toàn cầu, nhưng thực sự không có bảng chữ cái nào có khả năng phiên âm để cho mỗi chữ chỉ có một cách đọc chặt chẽ. Họ cũng muốn lạm dụng chữ quốc ngữ để phiên âm tiếng Anh, Pháp một cách rất chặt chẽ, rất phức tạp, rồi hỏi tại sao người ta không phiên âm như vậy.
Rất tiếc là tôi chưa biết rõ về những dấu IPA được sử dụng để phiên âm tiếng Pháp, nên tôi không chắc chắn các thay đổi này có đúng hay không. Nhưng các thay đổi này chắc không sai hẳn. Họ cũng thực hiện các thay đổi tương tự bên Wiktionary tiếng Pháp mà chưa có ai lùi lại.
 – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 09:34, ngày 2 tháng 3 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

Request for username change : Hosiryuhosi -> Rxy

Hello. Could you please change my username?

See Thảo luận Thành viên:Rxy and 利用者‐会話:Hosiryuhosi at the Japanese Wikipedia.

Template có vấn đề

Nhờ bạn có gì sửa dùm trong những bài này 驍‎, , . Cảm ơn!Nguyentrongphu (thảo luận) 06:08, ngày 24 tháng 8 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

cảm ơn/cám ơn

Xin chào, người miền Bắc nói cảm ơn, cũng miền Nam nói cám ơn ? Fort123 (thảo luận) 16:20, ngày 25 tháng 8 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

Cám ơn là tiêu chuẩn ? Fort123 (thảo luận) 15:44, ngày 26 tháng 8 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

See Thảo luận Thành viên:Fort123.

An important message about renaming users

Dear Mxn, My aplogies for writing in English. Please translate or have this translated for you if it will help. I am cross-posting this message to many places to make sure everyone who is a Wikimedia Foundation project bureaucrat receives a copy. If you are a bureaucrat on more than one wiki, you will receive this message on each wiki where you are a bureaucrat.

As you may have seen, work to perform the Wikimedia cluster-wide single-user login finalisation (SUL finalisation) is taking place. This may potentially effect your work as a local bureaucrat, so please read this message carefully.

Why is this happening? As currently stated at the global rename policy, a global account is a name linked to a single user across all Wikimedia wikis, with local accounts unified into a global collection. Previously, the only way to rename a unified user was to individually rename every local account. This was an extremely difficult and time-consuming task, both for stewards and for the users who had to initiate discussions with local bureaucrats (who perform local renames to date) on every wiki with available bureaucrats. The process took a very long time, since it's difficult to coordinate crosswiki renames among the projects and bureaucrats involved in individual projects.

The SUL finalisation will be taking place in stages, and one of the first stages will be to turn off Special:RenameUser locally. This needs to be done as soon as possible, on advice and input from Stewards and engineers for the project, so that no more accounts that are unified globally are broken by a local rename to usurp the global account name. Once this is done, the process of global name unification can begin. The date that has been chosen to turn off local renaming and shift over to entirely global renaming is 15 September 2014, or three weeks time from now. In place of local renames is a new tool, hosted on Meta, that allows for global renames on all wikis where the name is not registered will be deployed.

Your help is greatly needed during this process and going forward in the future if, as a bureaucrat, renaming users is something that you do or have an interest in participating in. The Wikimedia Stewards have set up, and are in charge of, a new community usergroup on Meta in order to share knowledge and work together on renaming accounts globally, called Global renamers. Stewards are in the process of creating documentation to help global renamers to get used to and learn more about global accounts and tools and Meta in general as well as the application format. As transparency is a valuable thing in our movement, the Stewards would like to have at least a brief public application period. If you are an experienced renamer as a local bureaucrat, the process of becoming a part of this group could take as little as 24 hours to complete. You, as a bureaucrat, should be able to apply for the global renamer right on Meta by the requests for global permissions page on 1 September, a week from now.

In the meantime please update your local page where users request renames to reflect this move to global renaming, and if there is a rename request and the user has edited more than one wiki with the name, please send them to the request page for a global rename.

Stewards greatly appreciate the trust local communities have in you and want to make this transition as easy as possible so that the two groups can start working together to ensure everyone has a unique login identity across Wikimedia projects. Completing this project will allow for long-desired universal tools like a global watchlist, global notifications and many, many more features to make work easier.

If you have any questions, comments or concerns about the SUL finalisation, read over the Help:Unified login page on Meta and leave a note on the talk page there, or on the talk page for global renamers. You can also contact me on my talk page on meta if you would like. I'm working as a bridge between Wikimedia Foundation Engineering and Product Development, Wikimedia Stewards, and you to assure that SUL finalisation goes as smoothly as possible; this is a community-driven process and I encourage you to work with the Stewards for our communities.

Thank you for your time. -- Keegan (WMF) talk 18:24, ngày 25 tháng 8 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

--This message was sent using MassMessage. Was there an error? Report it!

Tải tập tin lên, Trình hướng dẫn tải lên?

Wikimedia Commons logo

Hello! Sorry for writing in English. As you're an administrator here, please check the message I left on MediaWiki talk:Licenses and the village pump. Thanks, Nemo 19:22, ngày 18 tháng 9 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

tóc so-le

Hello, the word tóc so-le is derived from which language ? Fort123 (thảo luận) 01:52, ngày 28 tháng 9 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

See Thảo luận Thành viên:Fort123.

Automatically login

When I log-in into Vi-Wiktionary, then I move to let say Vi-Wikipedia then it automatically log-in me into that also. Is there a way that keep me log-in only in 1 specific wiki project? What I want is, if I log-in in a specific wiki project, when I move to another one, I won't be automatically log-in into another one. Thanks!Nguyentrongphu (thảo luận) 00:19, ngày 6 tháng 10 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

See Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu.

Popup is broken

When I use popup then click on "tác vụ" then click on "lần sửa gần nhất", it doesn't show me the most recent edit. It shows me the same edit every time no matter what articles I hover my mouse over at the page thay đổi gần đây. What's going on?Nguyentrongphu (thảo luận) 21:46, ngày 24 tháng 10 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

See Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu.
The URL is right, but it doesn't show up right in the popup.Nguyentrongphu (thảo luận) 17:49, ngày 27 tháng 10 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]
I see this same thing every time I hover over "lần sửa gần nhất" of any entry
When is this problem going to be fixed? This is annoying. Thanks!Nguyentrongphu (thảo luận) 19:36, ngày 31 tháng 10 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]
Why is the problem not fixed yet? Thanks!Nguyentrongphu (thảo luận) 07:09, ngày 15 tháng 11 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]
Now, I can't even see the popup lol...Nguyentrongphu (thảo luận) 18:50, ngày 15 tháng 11 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

Watch out to Thành viên:Fête

Hi ! He is global blocked because wikidisruption, harassment, and false informations insertions. Now he still try to contribute via IP. [1] You should be very careful from all changes from 162.X.X.X IP and others from Canada and contributing on French section. V!v£ l@ Rosière /Cằn nhằn…/ 08:15, ngày 20 tháng 11 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thank you so much.

I have to say, I congratulate you, for all of the lemma forms you have made out of my non-lemma entries. Thank you so much for this. It actually means a lot to me. (: I will add more non-lemma forms then. (: I'm sorry that I do not speak Vietnamese, so I do not believe I can create these myself. But thanks for your hard work. I really appreciate it. Ready Steady Yeti (thảo luận) 23:35, ngày 8 tháng 12 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xem Thảo luận Thành viên:Ready Steady Yeti.
Mục từ cần viết có lỗi "Lỗi Lua trong Mô_đun:Mục_từ_cần_viết tại dòng 9: attempt to index a nil value." Có gì nhờ bạn xem sửa dùm. Cảm ơn.Nguyentrongphu (thảo luận) 09:55, ngày 21 tháng 12 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]